Beren op de weg?

Over verkeersveiligheid (achtergrond).

Ernstig gewonden

Er zijn landelijk jaarlijks ongeveer 21.000 ernstige verkeersgewonden – dat betekent: 21.000 ziekenhuis opnames, en na 30 dagen nog in leven, wat een fractie is van alle ongelukken (niet meegeteld: alleen bezoek eerste hulp , alleen de schrik, alleen een pleister,   alleen een kapotte fiets… etc). Een heel groot deel van de ernstig gewonden zijn fietsers (zie hieronder), meestal zonder dat er een auto bij betrokken is – veel ‘eenzijdige’ ongevallen.

Recent bericht:

 

Lees meer hieronder….

Hoeveel in Castricum?

Naar verhouding van het aantal inwoners, zouden er in Castricum jaarlijks ongeveer 40 ernstig gewonden zijn (wij deden nog navraag bij ziekenhuizen, zonder resultaat – gegevens zijn er wel, maar ongeschikt voor statistische analyse). Statistiek over het werkelijke aantal is op lokaal niveau niet beschikbaar. Er zijn alleen wat ongevallengegevens bekend van de politie, maar die zijn jarenlang slecht bijgehouden, daardoor weinig zeggend en bovendien wordt alleen meegeteld voor zover de politie erbij is gehaald.

Wat zeggen onderzoekers van het SWOV?

‘Onze infrastructuur is steeds minder oké’.  Druk hierop voor voor inzichten van de wetenschappers.

Uit de krant:

Druk hierop voor ‘Waarmee komen mensen meestal bij de EHBO?’ uit de volkskrant 27 mei 2017   We reageerden op twitter: Druk hierop voor de reactie op twitter

Het breed gedragen manifest verkeersveiligheid:

Druk hierop voor het manifest verkeersveiligheid van april jl.

Uit onze  nieuwsbrief januari 2017

Monitor verkeersveiligheid 2016.

De aanhoudende toename van het aantal verkeersslachtoffers in ons land blijft verontrustend, vooral de toename van het aantal ernstig gewonde fietsers is zorgwekkend – nu 63% van alle (meer dan 20.000) ernstig gewonden. Dat liet het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) eind vorig jaar zien in de bijgewerkte ‘Monitor Verkeersveiligheid 2016’.

‘Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland.’, schreven de onderzoekers. Zij pleiten voor maatregelen en ze vragen extra aandacht voor:

  • Fietsers, vanwege het relatief hoge aantal slachtoffers en de relatief ongunstige ontwikkelingen in zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen tien jaar.
  • Ouderen, vanwege de relatief ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en hun relatief hoge overlijdensrisico in het verkeer.
  • Bestuurders van scootmobielen en invalidenvoertuigen, vanwege een toename in het aantal verkeersdoden, zowel over de lange als de korte termijn.
  • De afnemende inspanningen op het gebied van verkeershandhaving.’

Uit ‘Monitor Verkeersveiligheid 2016’: