Clusius leerlingen en de Oranjelaan

Oranjelaan: mooi traject, maar tevens barrière

De Oranjelaan is een belangrijke verkeersader door Castricum, voor auto’s een 50 km weg met voor fietsen mooie fietspaden. Goed om langs te fietsen, keurige vrijliggende fietspaden, maar voor veel leerlingen vormt het ook een barrière tussen thuis en school. Reden voor een paar vragen extra in de enquête rond de Oranjelaan..

De Achteringanging

De buitenstalling heeft een ingang aan de Oranjelaan, maar ‘smorgens kunnen leerlingen ook gebruik maken van de ‘achter-ingang’ aan de Eerste Groenelaan. Dat kan voor sommige leerlingen een voordeel opleveren, met name vanuit het zuid-oosten: het scheelt de verplichting om 2x de verkeersstroom over de Oranjelaan te kruisen. Veiliger. Maarliefst 36% maakt tenminste een keer per week gebruik van deze ingang. Een goede actie van het Clusius College.

De Oranjelaan

Ook het spookfietsen langs de Oranjelaan voor de Paulusschool langs, is een fietsers-slimmigheidje om, als je vanuit de Willem de Zwijgerlaan komt, minder vaak de Oranjelaan over te steken. Daarom had Fietsersbond Castricum voorgesteld, ook dit stuk fietspad als tweerichtingfietspad in te richten.

Het fietspad langs de Paulusschool en verderop het Clusius College.

Er is een extra aanleiding om hier te gaan spookfietsen. Dat hangt samen door de lokatie van het middeneiland niet tegenover de ingang van de fietsenstalling – daardoor is het een kortere route om naar de fietsenstalling te komen via oversteken bij de Willem de Zwijgerlaan en het spookfietsen voor het Paulus langs.

Bijna de helft (48%) van alle fietsende leerlingen bezondigt zich wel eens aan spookfietsen langs die route – als je alleen leerlingen die uit noord/oosten telt, lig dat percentage natuurlijk hoger! Wij keuren spookfietsen af. Jammer dat dat stukje fietspad niet is ingericht als tweerichtingfietspad, duidelijker en veiliger.

Het aantal scholieren dat op een willekeurige plek de Oranjelaan lijkt over te steken lijkt hoog. Een telling op de plekken waar zoiets te verwachten is (bijvoorbeeld noord>zuid, richting buitenstalling),  zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Blijkbaar worden ook de zebra’s gebruikt bij het met de fiets oversteken. Zebra’s zijn bij de Willem de Zwijgerlaan en bij de rotonde’s. Ook meer dan verwacht

En we zagen ook veel scholieren wel het hele stuk vanaf de Soomerwegh spookfietsen (Fietsersbond had ook gesuggereerd dat een tweerichting fietspad te maken – want het kan twee keer de Oranjelaan oversteken schelen, of oversteken via een rotonde  aantrekkelijker maken). Als je bedenkt dat slechts een deel van de leerlingen überhaupt langs deze route gaat, is het een verrassend groot aantal wat deze keuze maakt, sommigen hardnekkig.

Spookfietsen op een van de twee rotondes lijkt iets minder vaak te gebeuren dan spookfietsen langs de Oranjelaan. Dit is riskant gedrag waarover we ons zorgen maken.

Merk op, dat ‘spookfietsen’ over de rotonde Oranjelaan/Kleibroek wordt vermindert door alternatieve routes (Willem de Zwijgerlaan, ‘doorsteekje’ Sokkerwei).

De leerlingen geven het toe, de meerderheid doet het, met meer naast elkaar fietsen. Tja, fietsen is ook een sociaal gebeuren. Maar voor anderen  – vooral op tweerichtingfietspaden toch wel erg hinderlijk en soms gevaarlijk.

Ook vroegen we de leerlingen, hoe vaak ze op de stoep fietsen. Het antwoord daarop houden we geheim.

Tot slot waren er twee vragen over de doorsteekjes, ten westen (Sokkerwei) en ten oosten (tussen Clusius en Paulus) van de school. Beiden worden veel gebruikt.

Conclusie

We keuren fout verkeersgedrag af. Duidelijk is dat de inrichting van de Oranjelaan de ontvlechting van snel/langzaam verkeer prima ondersteund. Toch is de inrichting niet optimaal voor het gebruik door de Clusius-scholieren. De leerlingen lossen dat op hun manier op door optimaal gebruik te maken van de ruimte. Fout soms gedrag, maar hopelijk met extra respect voor andere weggebruikers en letten ze extra goed op. Kwa veiligheid maken we ons de meeste zorgen over het gevaarlijk oversteken, niet  buiten middeneilanden om, en ook niet via de Willem de Zwijgerlaan, maar zomaar dwars (of nog erger: schuin) over de Oranjelaan. NIET DOEN.