Fietsroutes tussen school en Egmonden, Heiloo & Limmen

De Fietsroutes

Je verwacht dat leerlingen altijd de kortste route kiezen, heen en terug meestal hetzelfde. Maar dat hoeft niet persé. Het voorkomen van wachttijd, makkelijk doorfietsen, het meiden van complexe verkeerssituaties, het zoeken sociale contacten; allemaal zaken die van belang zijn voor het kiezen van een route.

We geven hierna een overzicht van de belangrijkste routes van/naar het noorden. Uitgangspunt zijn de routes op de twee kaartjes: Heiloo en Egmond; de routes zijn bepaald met Routeplanner (‘kortste route’ en ‘makkelijk doorfietsen’) en alternatieve trajecten genoemd in de enquête.

Daarna volgt een overzicht hoe die grote fietsstroom over belangrijke wegdelen van de routes wordt verdeeld. Dan een kort overzicht van de  belangrijkste knelpunten op de routes.

Tot slot een figuur met de aantallen dagelijks fietsend tussen huis en school op wegdelen, tussen Egmonden/Heiloo/Limmen en de drie scholen.

En als toegift worden de resultaten vergeleken met andere metingen (tellingen in Heiloo en de Fietstelweek 2016)

Heiloo

HEILOO. Alternatieve routes tussen de scholen en Heiloo, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail (in google maps).
  1. Westerweg

Dit traject is niet erg populair bij scholieren. Waarom? Het heeft heeft weinig beschutting tegen de Wind en is het is iets omrijden (gemeten vanaf de Vennewatersweg is het over de Hoogeweg korter) en ook komt het wellicht niet uit bij een verzamelpunt (onder nul bij de Rijksweg). Overigens wordt deze route wel veel door niet-scholieren gebruikt – wellicht omdat het niet zo druk is met scholieren.

  1. Groeneweg/ Kapelweg

Momenteel niet populair bij scholieren. Het is momenteel geen logische route en lijkt smal.

W hoorden ooit over een plan om Groeneweg ongelijkvloers te laten kruisen met Vennewatersweg (met spoortunnel) –  het is onduidelijk wat hiervan de status is – . Als dat gebeurt, zou deze route moeten worden opgewaardeerd.

  1. H(o)ogeweg

Dit is verreweg de populairste route voor de scholieren. In Heiloo is de Hoogeweg een fietsstraat, de resultaten van de fietstelweek (2016) lieten zien dat in het fietsstraat-deel iets sneller werd gefietst dan in de rest van de Hogeweg (wellicht een fietsstraat-effect?).  Op de hoek met de Rijksweg, in Limmen, is in de praktijk een ontmoetingspunt.

  1. Kennemerstraatweg/Rijksweg..

Ook deze route wordt redelijk veel gebruikt door de scholieren – maar beduidend minder dan de Hogeweg – langs een weg met druk autoverkeer, met steeds meer stoplichten.

  1. Oosterzijweg/Dusseldorperweg

Ook deze route wordt momenteel redelijk veel gebruikt door scholieren. Kwa afstand verschilt deze route heel weinig met de Kennemerstraatweg, maar is kwalitatief een andere route en er is minder last van stoplichten.

  1. Van/naar het Clusius: door de Kooiweg-buurt

Naar/vanaf het Clusius College fietst het makkelijk door via Soomerwegh en Oranjelaan. Die route lijkt het meest populair. Ook wordt de kortste weg door de Kooiweg-buurt gekozen (via Tulpenveld of Beethovensingel), maar werd in de enquête minder genoemd.

  1. Naar het Bonhoeffer via Gerbrandsweg/ML Kinglaan/Rietkamp

Door het dorp. Dit is de kortste route tussen Heiloo en het Bonhoeffer College.

  1. Van/naar het Bonhoeffer via het Buitendijkspad

Om het dorp. De landelijke route wordt ook wel gekozen: ietwat slingerend, geen last van autoverkeer en mogelijk last van wind. Een let op al die onnodige paaltjes (maar daar klagen scholieren niet over).

 

Routes Egmond

 

EGMOND. Alternatieve routes tussen de scholen en Egmond, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail (in google maps).
  1. Heereweg, Koningsduin, Oudeparklaan, DuinenBoschweg

Niet populair bij scholieren vanuit Egmond. Het is natuurlijk wel een goede route van/naar de Duin en Bosch buurt – van / naar het Bonhoeffer College, maar ook van naar naar de westelijke stalling van Station Castricum.

  1. Heereweg, Bakkummerstraat, Zanderijweg, Stationsweg

Veel gebruikte route vanuit Egmonden en Bakkum.

  1. Heereweg, Bakkummerstraat, Mient, Stationsweg

Meest gebruikte route van leerlingen uit Egmond.

  1. Heereweg, Bakkummerstraat, Geelvinckstraat, Stationsweg

Ook deze route wordt duidelijk wel gebruikt. Opmerkelijk dat dezelfde leerlingen de Geelvinckstraat totaal niet gebruiken van/naar Wouterland.

  1. Heereweg, Kleibroek

Deze route wordt sporadisch gebruikt, en wordt door geen Bonhoefferleerling genoemd.

  1. Heereweg, Oranjelaan, Dunantsingel

Dit is een drukke route van/naar het Clusius College.

  1. Twee alternatieven: langs via v Oldebarnevellaan/ Van Haerlemlaan; langs fietspad langs Wouterland

De route Oldebarneveldtlaan/Van Haerlemlaan wordt veel gebruikt door leerlingen van het Clusius en het Jac P Thijsse.

Het fietspad langs Wouterland wordt weinig genoemd in de enquête, ondanks het feit dat die route een kwalitatief voordeel lijkt te hebben, want het fietspad is, comfortabeler en het kruispunt vOldebarneveltlaan/vHaerlemlaan wordt gemeden.

  1. Alternatieven in Bakkum

In Bakkum wordt het meest voor de route via de Bakkummerstraat gekozen, maar soms kiezen leerlingen voor de Brederodestraat.

Hoofdstromen

Tussen de kernen en buurgemeenten zijn duidelijke hoofdstromen te onderkenen. De taartdiagrammen geven een overzicht hoe de school/huis drukte zich over verschillende wegdelen verdeelt.

In Limmen is de grootste drukte op de Hogeweg. En aan de andere kan van de stoplichten op kruising N203/N513 verdeelt zien we in Castricum drie stromen, met de grootste drukte op Gerbrandsven (vooral van/naar het Jac P Thijsse, maar ook van/naar het Bonhoeffer College).
 
Tussen Egmond/Bakkum vormt de spoorwegovergang een belangrijk obstakel. De taartdiagram laat zien dat de helft via Mient fietst en bijna een derde steekt het spoor over naar de Kramersweg. In de enquête werd gevraagd in hoeverre de route flexibel was (bomen open, dan probeer ik de volgende overgang…). Dat is maar heel beperkt het geval (3%) de meesten gaan uit van een vaste keuze.

Onverwacht was de keuze in de enquête voor de Geelvinckstraat, want bij het fietsen van/naar Wouterland kwam die keuze totaal niet voor. Die route lijkt veiliger en plezieriger (Geelvinckstraat is geasfalteerd en niet strak langs een drukke weg) en kwa bestede fietstijd maakt het niet veel uit – vooral in noordelijke richting kan het positief uitpakken voor de Geelvinckstraat.

Knelpunten

Heiloo

Op de route met Heiloo zijn vooral in Heiloo een paar vervelende knelpunten. Ten eerste het kruispunt Vennewatersweg/ Hoogeweg en ten tweede het opdringerige (vracht)autoverkeer op de Ho(o)geweg.

Tegelijkertijd wordt route Kennemerweg/Rijksweg steeds moeizamer met steeds meer stoplichten. Bovendien kan de kwaliteit van de fietspaden duidelijk beter.

Verderop, in Castricum is het voor de leerlingen opletten geblazen bij de oversteek van de turborotonde (N513) en de minirotondes (bij Jac P en Dorcamp/ Smeetslaan). En rondom Castricum, op de route langs het buitendijkspad, staan linke paaltjes op de route (leerlingen klagen er niet over), staan er onnodige obstakels vlak langs de weg en is de berm op sommige plaatsen slecht onderhouden.

Meer details en meer knelpunten zijn te vinden in het verbeteroverzicht op deze Website.

Egmond

Het traject met de Egmonden is vooral voor Bonhoefferleerlingen een uitdagende route:

(1) Kruispunt Van Oldebarneveltweg/Van Haerlemlaan, (2) Bakkummerstraat, (3) Vinkebaan, (4) Zanderijweg, (4) Mient, (5) Stationsweg, (6) de kruispunten bij de overweg Beverwijkerstraatweg… je zou er cynisch van worden: “de leerlingen worden goed getraind om goed op te letten in het verkeer en hebben geluk dat automobilisten dat meestal ook doen.”

Meer details en meer knelpunten zijn te vinden in het verbeteroverzicht voor Castricum op deze Website.


Aantallen

Geschatte fietsdrukte vanuit/richting het noorden (de Egmonden, Heiloo & Limmen). Voor een totaaloverzicht vanuit/richting alle windstreken: klik op de grafiek.

 

Vergelijking

We vergeleken de resultaten uit de enquete met gegevens uit een telling in Heiloo en ook de fietstelweek.

Druk hierop voor die vergelijking met andere metingen