Fietsers en automobilisten verschillen weinig van mening

Uitslag enquête spoorovergangen en verkeersplannen

_DSC0718

De korte Fietsersbond-enquête over knooppunt Beverwijkerstraatweg en de verkeersplannen heeft interessante resultaten. Het bevestigt dat veiligheid op het knooppunt belangrijker wordt gevonden dan de doorstroming, waarbij de bezorgdheid over fietsverkeer groter is dan dat voor autoverkeer. Fietsers en automobilisten die regelmatige over de spoorovergang rijden verschillen daarin weinig van mening. Lees hieronder meer over de enquêteresultaten.

Veiligheid knooppunt
Figuur 1. De enquêtevraag was ‘Is het op de overweg vaak onveilig met de…’. Per vraag kon een waarde worden gekozen tussen 1 (veilig) en 5 (onveilig).
Doorstroming knooppunt
Figuur 2. De enquêtevraag was ‘Is de ..doorstroming op/rond de overweg een probleem?’. Per vraag kon een waarde worden gekozen tussen 1 (geen probleem) en 5 (veel wachttijd).

Voor de enquête was reclame gemaakt via nieuwsbrieven (60% nieuwsbrief-abonnees zijn geen lid Fietsersbond bond en wordt ook verzonden aan de media) en via twitter. De deelnemers aan de enquête kwamen uit alle buurten van Castricum en zelfs een paar geïnteresseerden van iets verder. Met name respondenten uit zuidoost-Castricum (12%) en Bakkum (11%) waren goed vertegenwoordigd – daar was betrokkenheid wegens de extra aandacht voor de zuidoost- en westroute natuurlijk niet vreemd aan.

Fiets vs Autogebruikers overweg
Figuur 3. De bezorgdheid tussen regelmatige gebruikers (dagelijks/wekelijks) van spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg werden uitgesplitst. Waarbij de inzichten werden uitgesplitst van automobilisten en fietsers die de overweg regelmatig gebruiken .

Mening over beschikbaarheid Spoorwegovergangen.

Op de vraag naar de voorkeur over het beschikbaar houden van spoorovergangen, vond drie kwart (67-85%) van de respondenten dat ieder van de bestaande overwegen voor fietsers beschikbaar moesten blijven. Met de grootste meerderheid voor overweg Kramersweg/Mient.

Of openhouden van overwegen ook voor auto’s zou moeten gelden was voor veel geënquêteerden nog niet duidelijk (33% moest daar nog over nadenken), van degenen die wel al een mening hadden, was alleen een meerderheid (ca. 70%) voor het openhouden van Vinkebaan/Ruiterweg en Beverwijkerstraatweg/Stationsweg – voor de overige overgangen schommelde dat rond de 20%.

 

Spoorovergangen
Figuur 4. Enquêtevraag: ‘Deze spoorovergangen moeten beschikbaar blijven voor auto’s/fietsers?’

Mening over verkeersplannen

Tot slot vroegen we naar de voorkeur voor de nu onderzochte varianten voor het integrale verkeersplan. De respondenten konden ieder plan waarderen tussen 1 (afkeur) en 5 (voorkeur). Dertig van de ondervraagden wachten het gemeentelijk onderzoek af, toch had een groot deel van hen al wel een voorkeur.

In totaal gaf 92% van de respondenten aan wat ze van de varianten vonden. Het Leefbaar verkeersplan (gelanceerd door de Fietsersbond) had de grootste voorkeur (87% gaf waardering 4 of 5), terwijl de andere voorstellen veel minder scoorden (hooguit 15%). Afkeur was het minst voor het Leefbaar verkeersplan (9%) en fors voor de drie andere voorstellen (tussen de 62 en 81%).

Opmerkelijk is hierbij de afkeur voor de centrumtunnel, een variant waarover weinig discussie plaatsvindt. Tot slot valt op dat de verhouding voor/tegenstanders van de westroute (ong. 1:5) ongeveer gelijk is aan die van het aantal handtekeningen van steunbetuigers (ong. 200) voor dat traject, vergeleken met de ondertekenaars van Westroute-Nee (ong.1000).

 

Voorkeur per variant
Figuur 5. Enquêtevraag: ‘Wat is uw voorkeur?’, met scores tussen 1 (afkeur) en 5 (voorkeur).
Extra: de opmerkingen van de geënquêteerden:
1 Als de veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg verbeterd is middels korte termijn maatregelen, is er geen echt probleem. Er is alleen een psychologisch probleem in de hoofden van de wachtende automobilisten in de spits. Buiten de spits is er zeker geen probleem. Bespaar dus ons groene dorp en al die tientallen miljoenen!
2 N203 is al overvol…zowel in de spits (altijd file) en ook al overdag moeilijk om over te steken.
3 Volledig eens met  het fietsersbond initiatief, auto’s ontmoedigen en fietsen promoten. Met de snelle e-bikes ben je in een straal van 10 km er zo. Moet je verder dan pak je de auto via de N203 etc.
De beide randwegen zijn alleen interessant voor mensen buiten Castricum die snel van bv Heemskerk naar Limmen v.v. willen. Daarvoor willen wij niet de dupe worden en zeker geen natuur en archeologisch gebied voor opofferen.
4 Gewoon zo laten. Eenrichtingsverkeer in de dorpsstraat.
5 Laten we gewoon doorgaan zoals het nu is. We zijn een dorp voor mensen en niet voor auto’s. Ik ze ook geen reden om een stuk Castricum in te leveren voor de bewoners van onder andere Egmond e.v. Autoverkeer moet niet gestimuleerd worden.
6 Castricum is jaren te laat met een oplossing voor doorgaand verkeer. Omdat geen van de andere varianten op unanieme instemming van de bevolking van Castricum kan rekenen is het Leefbaar Verkeersplan de beste terugvaloptie.
7 Prima om dit te onderzoeken, plan fietsersbond is toekomstgericht.  Uiteindelijk komen er minder auto´s of deelauto´s.  Omrijden kan meestal.
8 Ruimere afslag naar Puikman stimuleert sluipverkeer. Puikman afsluiten. Een paar weekenden geleden op een zondag, veel activiteit bij Vitesse. De gehele Puikman stond vol geparkeerd met auto’s (aan de duinkant). Er was daarnaast gewoon verkeer, veel jonge fietsers moesten afstappen voor rijdende auto’s. -gevaarlijk situaties. Van elkaar tegemoet komende auto’s, moesten de auto’s richting Bakkum over het trottoir rijden. Het parkeerterrein Westerweg was leeg en net zo het parkeerterrein bij het kerkhof.
9 Alle tunnels te duur door aanstaande bezuinigingen
10 Onderzoek naar de herkomst en bestemming van de verkeersstromen is m.i. noodzakelijk alvorens een oplossing te kunnen kiezen.
11 Prima plan van de Fietsersbond.
12 prima verkeersplan van de Fietsersbond
13 Kan de Fietsersbond zich s.v.p. actief verzetten tegen de Oostelijke route? In de media maar ook d.m.v. contact met belanghebbenden?
14 Het is hoog tijd dat men voor korte afstanden met de fiets leert pakken, het is opvallend hoe vaak mensen hier de auto nemen voor slechts enkele minuten tijdwinst.
15 Waanzin structuur van het dorp te vernielen. Castricummerwerf hoort een bedrijventerrein te zijn, heeft nu detailhandel. Dat kan niet betekenen dat we het buitengebied laten doorkruisen door een drukke autoweg
16 Graag fiets tunnels
17 Er is nu wel genoeg asfalt, alle ruimte voor fiets en voetganger!

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *