Een overzicht van de cijfers en inzichten van fietsongevallen

Fietsongevallen

SCHERMAFBEELDING 2019-10-19 OM 12.06.55 (1)
Locaties met 4 ongevallen of meer (periode 2014-18) Paars= daarvan tenminste een ongeval met letsel; Rood= daarvan tenminste één ongeval met dodelijke afloop
Schermafbeelding 2019-10-14 om 14.10.09
Locaties van geregistreerde fietsongevallen (periode 2014-18) Paars= ongeval met letsel; groen=ongeval zonder letsel; rood= ongeval met dodelijke afloop NB. in deze periode drie fietsongevallen met dodelijke afloop.

Naar aanleiding van een publicatie onlangs, staat Fietsersbond Castricum even stil bij de cijfers over verkeersongevallen.

VeiligheidNL publiceerde op 10 oktober jl. dat er een forse toename is van het aantal fietsers dat na een ongeval naar de eerste hulp moest. Het ging landelijk in 2018 om naar schatting 46.000 fietsers – extrapoleer je dat naar Castricumse verhoudingen, dan kom je in 2018 op 95 eerste hulp bezoeken. In een factsheet (zie deze link) gaat VeiligheidNL nader op de ongevallen in.

Meer uitleg

SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) publiceert ook regelmatig over fietsongevallen. Lees hierover meer in de SWOV factsheet (zie link). En voor liefhebbers die meer willen weten over het verzamelen van gegevens over doden en gewonden in het verkeer, lees dan dit verhaal van  SWOV (link).

Interessant kaartje

En dan zijn er de officiële cijfers van de rijksoverheid, gebaseerd op cijfers van BRON (Bestand geRegistreerde ONgevallen). In tegenstelling tot bovenstaande cijfers zijn de BRON-cijfers niet gebaseerd op eerste hulp bezoeken in ziekenhuizen, maar op ongevallen die de politie zijn geregistreerd – bedenk daarbij, dat lang niet alle gewonde fietsers worden geregistreerd (in 2018 werden 20 gewonden geteld), met name de ‘eenzijdige fietsongevallen’ blijven buiten beeld; bovendien kan zo’n registratie achterwege blijven als de politie te weinig tijd heeft. Veel fietsers kennen fietsongelijkjes en ongelukken, waar de politie niet bij betrokken werd – hooguit de verzekering. Er is vaak voorgesteld om BRON gegevens uit te breiden met verzekerings, ambulance en eerste hulpgegevens, maar daarvoor is nog steeds geen concreet initiatief genomen.

Al is het incompleet, toch  levert  BRON veel gedetailleerde informatie op, zoals de precieze locatie van het genoteerde ongeval. Het kaartje geeft daarvan een mooi overzicht – link naar het interactieve kaartje en foto’s van dat kaartje met de selectie van fietsongevallen in alleen Castricum in de periode 2014-2018 zie je bovenaan dit bericht.

Drie dodelijke ongevallen tussen 2014 en 2018 – meer dan landelijke gemiddelde 

Het zijn kille cijfers. Het aantal dodelijk fietsongevallen in die 5-jaars periode (3, zie kaartje, twee in Castricum, een in Akersloot) is iets meer dan gemiddeld. Landelijk zijn er zo’n 200 dodelijke slachtoffers per jaar, als je dat met het aantal inwoners vermenigvuldigd (35000) en deelt door het landelijk aantal inwoners, kom je op ongeveer 2. Ook in Castricum willen we dat natuurlijk terug hebben naar nul.

Aansprakelijkheid bij aanrijding van fietser door auto

Ook als de fietser onterecht de auto geen voorrang gaf is de automobilist aansprakelijk! Hier de hoofdpunten van het heldere verhaal hierover op de site van de ANWB (zie link):

“Fietser of voetganger van 14 jaar of ouder

  • De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk en moet de schade van de fietser of voetganger vergoeden, tenzij de bestuurder overmacht kan aantonen. Bij overmacht krijgt de fietser of voetganger geen schadevergoeding.
  • Is er geen overmacht, dan krijgt de fietser of voetganger altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed. Ook al is er sprake van eigen schuld van de fietser of voetganger.
  • In sommige gevallen krijgt de fietser of voetganger bij eigen schuld meer dan 50%. Dit is afhankelijk van onder meer de ernst van de verkeersfouten van beide partijen, de ernst van de verwondingen en het wel of niet verzekerd zijn van de schade (de zogenaamde ‘billijkeidscorrectie”)

De fietser of voetganger krijgt dus altijd (ook bij eigen schuld) tussen de 50% en 100% van zijn schade vergoed.

Fietser of voetganger jonger dan 14 jaar

Voor fietsers of voetgangers jonger dan 14 jaar geldt een iets andere regel. De reden is dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet goed ontwikkeld is.

  • Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, krijgt deze altijd 100% van de schade vergoed. Dat geldt ook als de automobilist niets valt te verwijten.
  • Dit is alleen anders als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Dat is zéér zelden het geval.”

UPDATE: wegens reacties de opmerkingen over de dodelijke slachtoffers en de aansprakelijkheid later toegevoegd ( 19 oktober).

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum