Samen met andere betrokken groepen stelden we een evaluatierapport op

Evaluatie Dorpsstraat pilot

d3f8f272-be69-a34f-0cba-0758f184866c
Kort na de pilot is weer een vertrouwd beeld te zien in de Dorpsstraat

In september/oktober maakte Castricum een verkeerspilot mee. De Fietsersbond (Alex van der Leest) evalueerde die proef samen met enige betrokken Castricummers:

Anton Nieuwkoop (Ouderenbonden)
Evert Hofland (Zanderij Autoluw)
Hans Maarten Parigger (Zuidoostroute Nee)
Jelle Jan Kinkert (Westroute Nee).

Evaluatie pilot Dorpsstraat autoluw

Iedereen kon het zien, de pilot leverde een schat aan informatie op. Wij vinden de proef alleen daarom al een groot succes – nog voor we de verkeerstellingen hebben kunnen zien. De twee belangrijkste vragen die we ons stelden waren: ‘hoe ging het?’ en ‘wat kunnen we ermee?’. Lees ons verhaal!

Ons advies aan de gemeente: ga zou gauw mogelijk door met een autoluwe dorpsstraat, maar pak het gefaseerd aan: eerst het doorgaande (sluip) verkeer weg uit de omringende buurten.  Onze brief aan de gemeenteraad vat het mooi samen. Lees via deze link de brief.
We zijn benieuwd wat de gemeente ermee gaat doen.

Met de brief stuurden we een pakket met bijlagen mee. Daarin gaan we uitgebreider in op onze observaties, tips en adviezen. En ook aandacht voor de punten van kritiek – die is niet mals – op de uitvoering van de pilot.
Dit zijn de bijlagen:

  1. Adviezen na de pilot
  2. Conclusies en kritiek op de uitvoering
  3. Dorpsstraat autoluw een succes
  4. Aanpak sluipverkeer Verzetsheldenbuurt
  5. ProRail maatregelen voor veiligheid op de overweg
  6. Impact op het fietsverkeer
  7. Zwaktes en gemiste kansen pilot
  8. Een krachteloze enquête
  9. Overige tips voor de gemeentelijke evaluatie

Voor jouw gemak: hierbij de link naar de google drive voor het hele pakket bij elkaar.

 

1c259a45-2702-8dee-ec0e-793d2c1ca36a
Tijdens de pilot had de gemeente moeite om borden goed te plaatsen. In de dagelijkse praktijk zijn borden ook niet altijd goed zichtbaar…

Categorieën