Een groep deelnemers aan de maatschappelijke denktank schreef hun evaluatie

Kritische evaluatie Dorpsstraat pilot

d3f8f272-be69-a34f-0cba-0758f184866c
Een vertrouwd beeld op de Stationsweg, bij afslag de Dorpsstraat in.

In september/oktober maakte Castricum een verkeerspilot mee. De Fietsersbond (Alex van der Leest) evalueerde die proef samen met enige betrokken Castricummers, met de Fietsersbond verenigd in werkgroep “Leefbare Mobiliteit Castricum”:

Anton Nieuwkoop (Ouderenbonden)
Evert Hofland (Zanderij Autoluw)
Hans Maarten Parigger (Zuidoostroute Nee)
Jelle Jan Kinkert (Westroute Nee).

Allen zijn lid van de maatschappelijke denktank van de gemeente voor het onderzoek naar een integraal verkeerscirculatieplan.

UPDATE 2022. Ook de gemeente heeft eind december 2021 een evaluatie gepubliceerd. Hieraan besteden we aandacht in de nieuwsbrief van 24 jan 2022, zie deze link. De gemeente licht haar evaluatie toe in een raadsinformatieavond op 27 januari 2022.

Evaluatie pilot Dorpsstraat autoluw

Iedereen kon het zien, de pilot leverde een schat aan informatie op. Wij vinden de proef alleen daarom al een groot succes – nog voor we de verkeerstellingen hebben kunnen zien. De twee belangrijkste vragen die we ons stelden waren: ‘hoe ging het?’ en ‘wat kunnen we ermee?’. Lees ons verhaal!

Ons advies aan de gemeente: ga zou gauw mogelijk door met een autoluwe dorpsstraat, maar pak het gefaseerd aan: eerst het doorgaande (sluip) verkeer weg uit de omringende buurten.  Onze brief aan de gemeenteraad vat het mooi samen. Lees de samenvatting van de evaluatie via deze link.
We zijn benieuwd wat de gemeente ermee gaat doen.

Met de brief stuurden we een pakket met bijlagen mee. Daarin gaan we uitgebreider in op onze observaties, tips en adviezen. En ook aandacht voor de punten van kritiek – die is niet mals – op de uitvoering van de pilot.
Dit zijn de bijlagen:

  1. Adviezen na de pilot
  2. Conclusies en kritiek op de uitvoering
  3. Dorpsstraat autoluw een succes
  4. Aanpak sluipverkeer Verzetsheldenbuurt
  5. ProRail maatregelen voor veiligheid op de overweg
  6. Impact op het fietsverkeer
  7. Zwaktes en gemiste kansen pilot
  8. Een krachteloze enquête
  9. Overige tips voor de gemeentelijke evaluatie

Voor jouw gemak: hierbij de link naar de google drive voor het hele bovenstaande evaluatie-pakket (samenvatting en bijlagen) van de werkgroep.

 

1c259a45-2702-8dee-ec0e-793d2c1ca36a
Tijdens de pilot had de gemeente moeite om borden goed te plaatsen. In de dagelijkse praktijk zijn borden ook niet altijd goed zichtbaar…

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *