Fietsen tussen Bonhoeffer en Wouterland

Buitengym op Wouterland

Leerlingen van het Bonhoeffer College hebben buitengym op de sportvelden van Wouterland. Dat levert in de mooiweer-maanden druk fietsverkeer op. Wij vroegen de leerlingen welke route zij kiezen.

Opmerkelijk: 83% fietst via de Stationsweg en daarna vooral langs Mient en Schelgeest. Een minderheid kiest de kortste en ook snelste route, dat is route (nr. 4 op het kaartje), via Kleibroek. En route nummer 3 (via de Esdoornlaan) wordt sporadisch gekozen; opmerkelijk is dat de Geelvinckstraat nooit werd gekozen, terwijl die in het Noordwest/zuid school/huis verkeer wel gebruikt wordt.

Op het kaartje staan vier routes (in de praktijk zien we natuurlijk combinaties) die we hieronder in meer detail bespreken.

Alternatieven tussen Bonhoeffer College en Wouterland, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail.

Waarom gaat de meerderheid langs de Stationsweg

Misschien zit het zo…gevoelsmatig lijkt dicht langs het spoor de kortste weg. Wouterland is immers net even aan de andere kant van het spoor. Alleen….het spoor maakt een bocht, waardoor je, vergeleken met route Kleibroek iets omrijdt. En bedenk dat bovendien de bomen bij overgang Oranjelaan iets korten dicht staan, vergeleken met Kramersweg, of Vinkebaan….

 

Route-keuze in de praktijk

De meesten fietsen via de Stationsweg en volgen route 2 (kaartje) en een kleinere groep route 1. Slechts 17% fietst langs Kleibroek, terwijl dat duidelijk de kortste route is. Ook vroegen we leerlingen, of ze flexibel kiezen (als bomen dicht bij Kramersweg? dan oversteken, anders doorfietsen naar de volgende overgang); de leerlingen kiezen in grote meerderheid (97%) voor een vast patroon, geen flexibele keuze.

Bekende Knelpunten onderweg

Route 1: Kruispunt overgang Beverwijkerstraatweg, Stationsweg, Duinenboschweg, Zanderijweg, kruispunt bij overgang Kramersweg

Route 2: Kruispunt overgang Beverwijkerstraatweg, Stationsweg, Mient, Kruispunt overgang Mient/Ruiterweg

Route 3: Kruispunt overgang Beverwijkerstraatweg, Stationsweg,

Route 4: Rotonde Kleibroek/Ruiterweg, Oranjelaan, oversteken over de drukke dorpsstraat – voorrangsweg.

De aantallen

Sommige leerlingen gaan voor of na sport naar huis, sommige leerlingen hebben meerdere keren per week buitengym. Per saldo komt het aantal heen/weer fietsbewegingen neer op meer dan 2x het totaal aantal leerlingen (1560).

We hebben de aantallen samengevat in onderstaande diagram.

 

 

En als we het school/huis verkeer optellen bij het gemiddelde dagelijkse Wouterland-verkeer op buitengymdagen, krijg je op verschillende wegdelen aantallen fietsbewegingen zoals in onderstaand diagram.