Fietsen tussen Bonhoeffer en Wouterland

Buitengym op Wouterland

Leerlingen van het Bonhoeffer College hebben buitengym op de sportvelden van Wouterland. Dat levert in de mooiweer-maanden druk fietsverkeer op. Wij vroegen de leerlingen welke route zij kiezen.

Samenvatting

A. Slechts een minderheid (16%) van de leerlingen kiest de kortste route, waar bovendien de spoorbomen voor de minste wachttijd zorgen KLEIBROEK. NB. Als binnenkort kruispunt Torenstraat-Kleibreik een volwaardige rotonde is, is Kleibroek bovendien de veiligste optie.

B. Slechts de minderheid (3%) maakt een ad-hoc keuze langs de route (Spoorovergang Kramersweg of Vinkebaan), de meeste hebben een vaste keuze.

Opmerking: Zo gauw de rotonde Kleibroek-Torenstraat gereed is, contact opnemen met de school, om reclame te maken voor de voorkeursroute: Kleibroek. Wellicht ook slim voor fietsers van/naar Egmond, zeker op weg naar huis.

De routes

Opmerking tijde tijdsverschillen. Door de spoorbomen zullen tijdsverschillen groter zijn – de bomen dichtbij het station zorgen voor aanzienlijk meer wachttijd!

  1. Kramersweg-Poelven 2,77 km (9 min bij 18 km/h)

Langste wachttijd bij de spoorbomen. Onveilig: Kruisen stationsweg – druk autoverkeer Stationsweg, Kramersweg, Zanderijweg, Vinkebaan

  1. Mient-Schelgeest 2,69 km (9 min bij 18 km/h)

Gemiddelde wachttijd bij de spoorbomen. Onveilig: Kruisen Ruiterweg – druk autoverkeer Stationsweg, Vinkebaan – fietspad Mient

  1. Geelvinckstraat-Esdoornlaan 2,84 km (9 min bij 18 km/h)

Langste route. Kortste wachttijd bij de spoorbomen

  1. Kleibroek 2,49 km (8 min bij 18 km/h)

Kortste route. Kortste wachttijd bij de spoorbomen. Onveilig: Dorpsstraat oversteken, kruising Torenstraat-Kleibroek (wordt in 2018 omgevormd tot volwaardige rotonde!)

Op het kaartje zijn de vier routes te zien. Met vier routes is de werkelijkheid iets versimpeld, in de praktijk fietst men soms combinaties van de routes.

Alternatieven tussen Bonhoeffer College en Wouterland, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail.

Route keuzes

De meesten fietsen via route 1 of 2 via de Stationsweg (83%), vooral via route 2. Slechts 16% fietst langs Kleibroek, terwijl dat duidelijk de kortste route is. Ook vroegen we leerlingen, of ze flexibel kiezen (als bomen dicht bij Kramersweg, dan oversteken, zo niet dan  doorfietsen naar de volgende overgang); de leerlingen kiezen in grote meerderheid (97%) voor een vast patroon, geen ad-hoc keuze.

Waarom gaat de meerderheid langs de Stationsweg?

Misschien zit het zo…gevoelsmatig lijkt dicht langs het spoor de kortste weg. Wouterland is immers net even aan de andere kant van het spoor. Alleen….het spoor maakt een bocht, waardoor je, vergeleken met route Kleibroek iets omrijdt. En bedenk dat bovendien de bomen bij overgang Oranjelaan iets korten dicht staan, vergeleken met Kramersweg, of Vinkebaan….

Link naar onderzoeksverhaal over routekeuzes

De aantallen

Sommige leerlingen gaan voor of na sport naar huis, sommige leerlingen hebben meerdere keren per week buitengym. Per saldo komt het aantal heen/weer fietsbewegingen neer op meer dan 2x het totaal aantal leerlingen (1560).

We hebben de aantallen samengevat in onderstaande diagram.

 

 

En als we het school/huis verkeer optellen bij het gemiddelde dagelijkse Wouterland-verkeer op buitengymdagen, krijg je op verschillende wegdelen aantallen fietsbewegingen zoals in onderstaand diagram (klink op de diagram voor een vergroting)