Fietsroutes tussen school en Heemskerk & Uitgeest

De Fietsroutes

Je verwacht dat leerlingen altijd de kortste route kiezen, heen en terug meestal hetzelfde. Maar dat hoeft niet persé. Het voorkomen van wachttijd, het meiden van complexe verkeerssituaties, het zoeken sociale contacten; allemaal zaken die van belang zijn voor het kiezen van een route.

We geven hierna een overzicht van de belangrijkste routes tussen de scholen en thuis,  van/naar het zuiden. Uitgangspunt zijn de routes op de drie kaartjes: Uitgeest, Heemskerk+Clusius/Bonhoeffer en Heemsker+JacPThijsse; de getekende routes zijn bepaald met Routeplanner (‘kortste route’ en ‘makkelijk doorfietsen’) en de belangrijkste alternatieve trajecten genoemd in de enquête.

Daarna volgt een overzicht hoe die grote fietsstroom over belangrijke wegdelen van de routes wordt verdeeld. Dan een kort overzicht van de  belangrijkste knelpunten op de routes.

Tot slot een figuur met de aantallen dagelijks fietsend tussen huis en school op wegdelen, tussen Heemskerk/Uitgeest en de drie scholen.

Uitgeest met de drie scholen

UITGEEST. Routes tussen de scholen en Uitgeest, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail (in google maps).
  1. Provincialeweg (N203)

Algemeen gebruikt door leerlingen van het Jac P, net als door veel Clusiusleerlingen.

Voor Jac P leerlingen is het de kortste route (het voorbeeld: 3,22 km, route 4 is 650 meter langer).  Voor Clusiusleerlingenzijn de verschillen tussen de  alternatieven kleiner – vergeleken route 1: met route 2 + 6  50 m langer en met route 2 + 5  200 m langer.

  1. Uitgeesterweg

Algemeen gebruikt door Bonhoefferleerlingen, net als door veel Clusiusleerlingen. Slechts enkele Jac P Thijsse leerlingen noemen deze route.

  1. Doodweg

Belangrijke fietsverkeersader voor Bonhoefferleerlingen.

  1. Molendijk, Dorcamp, ML Kinglaan

Als alternatief genoemd voor route 1, van/naar het Jac P.

Ook wel genoemd (niet op de kaart): via Molendijk/Laan v Albert’s Hoeve/ M Kophollerstraat.

  1. via Geesterduin

Als alternatief genoemd van/naar het Clusius college. Niet persé de kortste route, maar er kunnen allerlei redenen zijn om langs het winkelcentrum te fietsen.

6a Via de Prins Hendrikstraat

Vooral interessant bij gebruik van de achteringang (eerste groene laan). Voordeel op de heenweg is dat de verkeersstroom over de oranjelaan niet hoeft te worden overgestoken. Zonder achteringang moet die stroom 2x worden. Ruim een derde van de leerlingen maakt gebruik van deze ingang.

6b. Via de Willem de Zwijgerlaan

Interessant voor leerlingen op weg naar school, want de Oranjelaan hoeft niet te worden overgestoken (spookfietsen) en terug lijkt het korter.

 

Heemskerk met Bonhoeffer College en Clusius College

HEEMSKERK. Routes tussen scholen en Heemskerk, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail (in google maps).
  1. Beverwijkerstraatweg en
  2. Heemsteederweg

Beide routes worden veel gebruikt. De keuze tussen (1) of (2) is natuurlijk sterk afhankelijk van de precieze woon-lokatie van de leerling. Groot voordeel van route (2) is dat de spoorbomen veel korter dicht zijn, zodat er gemiddeld veel minder wachttijd is. Sowieso is de verkeerssituatie rond de overweg Beverwijkerstraatweg een vervelend punt. Beverwijkerstraatweg route heeft relatief wel een voordeel omdat fietsers er vaak minder last hebben van de wind.

  1. Beverwijkerstraatweg van/naar het Clusius College

Dorpsstraat/Torenstraat is duidelijk het meest gebruikte traject, met of Kleibroek, of de Prins Hendrikstraat . Die laatste lijkt vooral logisch als de achteringang open is. Ook wordt de Willem de Zwijgerlaan gebruikt – ‘s morgens inclusief een stukje ‘spookfietsen’ langs de Oranjelaan.

  1. Heemstederweg van/naar het Clusius College

Tussen Rietkamp en school zijn verschillende trajecten in zwang. Qua afstand en snelheid ontlopen die elkaar niet veel.

Heemskerk en het Jac P Thijsse College

HEEMSKERK. Routes tussen het Jac P Thijsse College en Heemskerk, gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’) en enquête-resultaten. Klik op de kaart voor meer detail (in google maps).

De keuze tussen Beverwijkerstraatweg en Heemstederweg hangt natuurlijk af van de woonlokatie van de leerling, maar anders dan voor leerlingen van het Clusius College en Bonhoeffer College is het fietsen vanaf de Beverwijkerstraatweg, via de Noordermaatweg en de Heemstederweg geen langere route en geen gekke keuze van/naar het Jac P Thijsse College.

Voorts zagen we een keuze van de leerlingen voor verschillende routes Castricum.: (1) of (2) en (3) of (4).

Hoofdstromen

De taart diagram laat zien dat uit het zuiden het aantal leerlingen uit de richting Uitgeest (en verder) het grootst is – het zijn alleen fietsers, de leerlingen die vanuit de Zaanstreek met de bus komen zitten natuurlijk niet in de telling. Overigens zagen we dat sommige leerlingen uit Heemskerk via Uitgeest fietsen.

Vanuit Uitgeest is de verdeling Provincialeweg / Uitgeesterweg ongeveer 1:1. En tenslotte zien we, dat in totaal vanuit de richting Heemskerk een groter deel via de Beverwijkerstraatweg fietst, ongeveer twee keer zoveel als via de Heemstederweg.

Knelpunten

Belangrijke knelpunten zijn de kruispunten bij de overweg van de Beverwijkerstraatweg, de rotonde Kleibroek/Torenstraat en de vreemde verleiding vanuit de infrastructuur om de provinciale weg direct over te steken bij de Eendekooi. Gelukkig zijn maar weinig leerlingen zo onverstandig. NIET DOEN!

Meer detail en meer knelpunten zijn te vinden in de verbeterlijst voor Castricum op deze Website.

Aantallen

De figuur toont de aantallen fietsers tussen school en thuis –fietsend van/naar Heemskerk en Uitgeest. Door op de grafiek te klikken ziet u eentweede grafiek met drukte op wegdelen door leerlingen uit alle richtingen (inclusief leerlingen uit postcode 1901, 1902, uit het noorden en uit Akersloot).