Geactualiseerd ‘Leefbaar Verkeersplan’

Samenvatting van eerder gepubliceerde aanpassingen van het Fietsersbondplan voor verkeerscirculatie in Castricum

Fietsersbond (1)
Autoknips Cas:Bakkum
Voorgestelde autoknips in het actuele ‘Leefbaar Verkeersplan’. Paarse pijl: richting bestemmingsverkeer laden/lossen. Lees toelichting in de tekst!
Fietsnetwerk met Verkeersplan Fietsersbond
Overzicht van het oorspronkelijke leefbare alternatief (juli 2020), gebruikmakend van de bestaande infrastructuur. Regionale autoroutes, ontsluitingsroutes, 30 km/h zones en autoknips. De basis van de kaart: het Fietsnetwerk zoals vastgesteld door de gemeente. Dit plan is nu geactualiseerd!!!

Actualisering ‘Leefbaar Verkeersplan’

Sinds de eerste publicatie in 2020 van de contouren van het ‘Leefbaar Verkeersplan (juli 2020, zie deze link) was er veel discussie, is het één en ander onderzocht (o.a. door GoudAppel en Movares – zie deze link) en zagen we de pilot Dorpsstraat autoluw. Dit alles leidde tot aanpassingen in het verkeersplan van de Fietsersbond. Het gaat om aanpassingen in de voorgestelde oplossing, maar niet om aanpassingen van de in 2020 geformuleerde uitgangspunten (zie onderaan dit bericht).  In dit bericht vatten we de wijzigingen samen op het oorspronkelijke ‘Leefbaar Verkeersplan’.

Alle bijstellingen zijn al eerder in verschillende brieven en publicaties besproken, zoals   brieven aan ProRail (zie deze link) en de evaluatie en de adviezen van ‘Pilot Dorpsstraat autoluw’ (zie deze link) die we met van werkgroep ‘Leefbare Mobiliteit Castricum’ schreven.

Gebruik N513/N203

Vooraf graag aandacht voor een belangrijke invalshoek van het plan van de Fietsersbond. Een invalshoek die naar onze smaak bij de overheid onvoldoende aandacht krijgt. Het gaat om de alternatieve route voor veel auto’s die overweg Beverwijkerstraatweg kruisen.

We doelen op de route via N513/N203, een prima autoverbinding met Heemskerk/Beverwijk als alternatief voor  de Beverwijkerstraatweg.

De overheid betoogt dat de drukte via Beverwijkerstraatweg tot onveiligheid leidt omdat het onvoorzichtig gedrag stimuleert op de overweg – hoewel dat in de Quickscan van Movares lijkt te worden betwijfeld (pag. 23 Quickscan) –. Minder verkeer is beter voor de veiligheid, wordt gedacht. Daarom benadrukt de Fietsersbond nogmaals dat het autotracé via de N513/N203 gestimuleerd moet worden en de route via de Beverwijkerstraatweg ontmoedigd. Tot dusver neemt de overheid dit punt onvoldoende serieus. Goed voor de overweg en de rest van Castricum.

Er zijn veel manieren om dit aan te pakken. Je kan bijvoorbeeld denken aan bebording aanpassen: voorkeusroute Beverwijk/Heemskerk <> Castricum via N203 ipv Beverwijkerstraatweg. Of het maken van afspraken maken met beheerders van navigatie-systemen (dat biedt perspectief, zie bijvoorbeeld dit bericht (link)). Verder zijn er legio mogelijkheden om autoverkeer via  Beverwijkerstraatweg te ontmoedigen, of de controle op de overweg te verbeteren (cameratoezicht). Enzovoort.

Belangrijkste aanpassingen ‘Leefbaar Verkeersplan’

Onderaan dit bericht herhalen we de uitgangspunten van 2020. De belangrijkste concrete wijzigingen in de uitwerking van het ‘Leefbaar Verkeersplan’ zijn:

 • Andere aanpak van het sluipverkeer in de verzetsheldenbuurt. In het oorspronkelijke plan hadden we de keuze van de gemeente overgenomen. Dat werd een fiasco tijdens de pilot. Daarom kiezen we nu voor het volledig uitbannen van sluipverkeer via de buurt door een serie autoknips. Schuineknip Breedeweg, knip Mr Dekkerstraat, Pieter Kieftstraat, Mr Nijsenstraat (zie kaartje hieronder). Consequentie is dat het ene deel van de buurt via de Dorpsstraat in en uit gaat en het andere deel via de Cieweg.
 • Tijdens de pilot zagen we veel onveiligheid veroorzaakt door door gedrag van automobilisten rond Schoutenbosch/Stationsweg. Daarom vinden we het voor de veiligheid noodzakelijk dat de aansluiting van  Schoutenbosch op de Stationsweg volledig wordt afgesloten.
 • Om te voorkomen dat afslaand vrachtverkeer op de Stationsweg voor onveiligheid zorgt: bestemmingsverkeer van vrachtwagens door het afgesloten gebied van Dorpsstraat/plein in een richting: alleen de Stationsweg uit, maar niet de stationsweg in (paarse pijl op kaartje hieronder).
 • Bakkum Half-om-half stuitte op veel verzet in Bakkum. Toch leidde de discussie daarover tot een interessant alternatief voor het oorspronkelijke voorstel van het ‘Leefbaar Verkeersplan’ (autoknip overweg Vinkebaan&Puikman). Gedacht wordt aan het uitbannen van (doorgaand) sluipverkeer Bakkum/Zanderij middels camera’s +kentekenherkenning voor registratie van doorgaand verkeer tussen de Van Oldebarneveldweg, de overweg Vinkebaan en Puikman – dit is denkbaar zonder hinder voor bestemmingsverkeer van/naar Bakkum of Zanderij. Merk op dat dit ook van belang is voor autoverkeer met Puikman op de Beverwijkerstraatweg.

Voorts denken we dat de aanpassingen tijdens de pilot Dorpsstraat autoluw in het Burgemeesterskwartier een goede basis vormen voor de verkeerscirculatie aldaar. Mogelijk ook de Brakenburgstraat eenrichtingverkeer maken?

En ja, de permanente afsluiting voor autoverkeer van het ‘weekmarktgebied’ in de Dorpsstraat, afsluiting van de Schoolstraat en de Beatrixstraat stonden al in het oorspronkelijke ‘Leefbaar Verkeersplan’. Daarbij vragen we ook aandacht voor de Wilhelminalaan, want mogelijk ontstaat daar sluipverkeer, wat een (auto)knip noodzaakt.

En ja, wij vinden het niet verantwoord dat Stationsweg, Mient en Ruiterweg 50 km/h wegen blijven. Slechte fietsfaciliteiten en onveilige fietsoversteken, vooral de kruispunten Ruiterweg/Mient/overweg en overweg Kramersweg zijn onveilig voor fietsers. Wij zien de huidige inrichting als ‘fietsertje pesten’ en zien tracés graag ingericht als volwaardige GOW 30 wegen met optimale fietsfaciliteiten.

Opmerking: op hoofdfietsroutes en zeker op doorfietsroutes zorgen afsluitpaaltjes voor teveel onveiligheid voor fietsverkeer. Daarom vragen wij daar graag om autoknips zonder fysieke obstakels.

Doorfietsroute? fietstunnel!

Gemeente/Regio/Provincie wezen  Dorpsstraat – Beverwijkerstraatweg aan als doorfietsroute.. Voor een volwaardige doorfietsroute is een fietstunneltje noodzakelijk onder auto&treinverkeer. Consequentie is dan wel dat er geen auto de Dorpsstraat in-of uit kan. Dat betekent dat de knips in de Verzetsheldenbuurt moeten vervallen (afgezien van Schoutenbosch).

Merk op dat de Fietsersbond het tracé via de Dorpsstraat om veel redenen ongeschikt vindt voor een volwaardige doorfietsroute. De bond adviseert als alternatief de route westelijk langs het spoor (tussen Limmen en Beverwijkerstraatweg). Dat neemt niet weg dat de Dorpsstraat sowieso een gemeentelijke hoofdfietsroute is en een regionale fietsroute. Wat er op zichzelf een fietstunnel zeer wenselijk maakt (op grond van geformuleerd beleid), maar niet noodzakelijk.

Kritiek op het ‘LVO-plan’

Blijft de spoorkruising gelijkvloers, dan zijn we kritisch over de detailplannen van gemeente en ProRail (het LVO-plan). Samen met Anton Nieuwkoop (Ouderenbonden) hebben we de gemeente en ProRail daar de afgelopen jaren herhaaldelijk op gewezen. Mondeling en schriftelijk. Een gesprek daarover bleef tot dusver uit. Voor een overzicht, zie ons verhaal via deze link)

De uitgangspunten van het het oorspronkelijke plan uit 2020 gelden nog steeds. Dit zijn ze:

 1. Respecteren van het vastgestelde hoofdfietsnetwerk, en waar mogelijk de kwaliteit (veiligheid, doorstroming) voor fietsers verbeteren.
 2. Stimuleren van het gebruik door auto’s van de regionale wegenstructuur: N513/N203, de ‘noord-route’. Ook voor autoverkeer naar het zuiden (Heemskerk, Beverwijk, A9).
 3. Ontmoedigen van doorgaand regionaal autoverkeer door Bakkum of Castricum.
 4. Ontmoedigen van autoverkeer via de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg – minder verkeer over de overweg.
 5. Verhinderen van ongewenst sluipverkeer in Castricum en Bakkum (via bijvoorbeeld  Puikman, Bakkummerstraat, Verzetsheldenbuurt, Dorpsstraat, Burg. Mooijstraat).
 6. Zorgen dat regionaal autoverkeer met herkomst en bestemming Castricum en Bakkum zo goed mogelijk blijft.
 7. Optimaal gebruik maken in Castricum van de ontsluitingswegen die daarvoor geschikt zijn (door optimale ontvlechting, vrijliggende fietspaden, fietskruisingen met midden eiland ).
 8. Veranderen van ongewenste of onvolwaardige 50 km/h wegen in volwaardige optimaal ingerichte 30 km/h zones.

En natuurlijk streven naar optimale veiligheid voor fietsers en voetgangers, minder stress, betere luchtkwaliteit,  … etc.

Autoknips Cas:Bakkum
Voorgestelde autoknips in het actuele ‘Leefbaar Verkeersplan’. Paarse pijl: richting bestemmingsverkeer laden/lossen. Lees toelichting in de tekst!

Categorieën

2 responses to “Geactualiseerd ‘Leefbaar Verkeersplan’

 1. Zie ik in bovenstaande kaart goed dat de Smeetslaan een 50 km weg zou moeten zijn? Onverantwoord gezien de hinderden kinderen die hier dagelijks oversteken, icm de zebrapaden in de versmallingen waar auto’s eerder versnellen dan afremmen, om nog snel even voorrang te nemen op tegemoetkomers.

  1. Goed punt Michael. Het ‘Leefbaar Verkeersplan’ is opgesteld als alternatief voor de onderzochte plannen met extra asfalt voor automobilisten. Bij een integraal verkeersplan hoort meer. Dat vraagt om veel meer. Het toekomstbeeld van de Fietsersbond beperkt zich daarvoor niet tot het ‘Leefbaar Verkeersplan’.
   Ja, de Smeetslaan dient (vanaf rotonde Geesterduin) ook te worden heringericht naar een 30 km/h weg, net als de Heereweg en misschien ook wel de Van Haerlemlaan.Dat had de Fietsersbond voor de gemeenteraadsverkiezingen al richting de politiek genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *