De Fietsersbond fietste langs De Bloemen, stopte voor een paar foto’s en had gesprekjes met omwonenden.

Hoe is het voor fietsers langs ‘De Bloemen’?

P1110420

Reactie:

We kregen een verkeerstechnische aanvulling (22 okt): “De Bloemen is niet ingericht als een 30 km/u weg en voldoet ook totaal niet aan de CROW-richtlijnen en ‘Duurzaam Veilig V3’ principes [uitleg: dat zijn belangrijke overheids-richtlijnen voor een veilige en uniforme weginrichting (klinkers, drempels etc.), in versie 3 (2018, zie link ) krijgt de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers extra aandacht]. Het betreft nu gewoon een soort ontsluitingsweg waar 50 km/u gereden wordt en heeft geen tot weinig kenmerken om deze weg ooit 30 km/u te krijgen. Geeft de gemeente een uitleg waarom van de landelijke normen wordt afgeweken?

Opmerking Fietsersbond: Als wij pleiten voor “30 is het nieuwe 50”, vragen we om goed ingerichte 30 km/h wegen.

Evaluatie  Fietsersbond:

Vorige week werd de herstructurering van de Bloemen afgerond, dus namen we de boel eens in ogenschouw. We fietsten vanaf het Jan P Thijsse College naar de Soomerwegh. De Bloemen is door de gemeente aangewezen als een hoofdfietsroute; daarom letten we extra goed op fietsveiligheid en -doorstroming.

Het valt tegen, want het is weliswaar beter is dan het was, maar we moeten naar onze smaak (te) veel kritische opmerkingen maken

De indrukken

De aanblik van de weg doet bijna iedere automobilist vergeten dat de maximum snelheid 30 km/h is. Je zou dat eigenlijk iedere 30 meter op de weg moeten kalken, want jachtige motorvoertuigen bezorgen fietsers veel stress en gevaar. Wel is het goed dat de fietsstroken goed breed zijn, zodat de fietsers een prominente plaats krijgen.

Het sluisje (zie foto’s) zorgt voor obstakels en een versmalling van de fietsstrook. Een kleine onoplettendheid, of een misverstand met degene waar je naast fietst en je hebt een nare valpartij, of de fietser smakt zomaar voor een auto of bus. Prettig en onbezorgd fietsen wordt onnodig verstoord.

Wel is het goed dat er geen betonnen eilandjes om de paaltjes zijn, zoals je weleens ziet, want dat zou het risico op ernstige verwondingen alleen maar vergroten. En dan is er nog de iets schuinere stoep aan de rechter kant,  die beperkt weliswaar het gevaar van eenzijdige ongevallen een beetje, maar is verre van veilig.

Voorts is al lang bekend dat de impact van zo’n sluisje op het autoverkeer zeer beperkt is bij een drukte van minder dan 4000 motorvoertuigen per dag (wat op De Bloemen het geval is). Tegenliggers ontmoeten elkaar bij die lage drukte weinig en moeten dus zelden op elkaar wachten. Desondanks zou het wel aan te bevelen zijn om de prioriteit aan te geven met verkeersborden, zodat tegenliggers kunnen anticiperen wie voorrang heeft; nu zorgen de ontmoetingen van auto’s voor verwarring – nadelig voor fietsers, want auto’s moeten bij een ‘ontmoeting’  uitwijken naar de fietsstrook en moeten meer op elkaar letten, zodat een fietser zomaar over het hoofd kan worden gezien.

Het type drempel dat nu tussen de paaltjes ligt, blijkt overigens tot veel ergernis van de omwonenden te leiden (we hoorden verschillende klachten: ‘ik tril soms mijn bed uit’, ‘Waarom niet gewone drempels, zoals langs Walstro’?). En helpt die drempel? Vrachtwagens, bussen en SUV’s weten inmiddels dat ze makkelijk met 50 over de ‘drempel kunnen.

Overigens is de lokatie langs De Bloemen van het sluisje wel redelijk goed gekozen, want het is op een korte afstand van het kruispunt met Koekoeksbloem/Wederik. Immers, daar wordt De Bloemen vaak gekruist door veel fietsende basisschoolleerlingen en vooral middelbare scholieren. Een rustige rijsnelheid is dat extra belangrijk.

Dat kruispunt ziet er redelijk uit, maar had nog iets meer aandacht kunnen krijgen. De Fietsersbond had voorgesteld om daar een tweede zebrapad aan te leggen, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken. Bovendien accentueert het de kruising. Ook hadden we liever een kleuraccent gezien (niet zwart), zoals elders in 30 km/h zones in Castricum.

Inleveren

Wat fietsveiligheid betreft kon het duidelijk beter. Er zijn duidelijk veel concessies gedaan aan een Duurzaam Veilige inrichting voor het busverkeer. Zoals geen klinkers, maar asfalt en weinig drempels,  maar een sluisje.

Hoewel de Fietsersbond er begrip voor heeft dat er concessies moeten worden gedaan aan comfortabel busvervoer, maar de ontstane situatie vinden wij voor fietsers onwenselijk.

En niet alleen het comfort van de buspassagiers speelde de fietsers parten. Ook bleek het niet mogelijk om vrije fietspaden aan te leggen, samen met een meer slingerende weg. Dit had ongetwijfeld te maken met het groen.  Groen gaat voor fietsveiligheid en comfort, dat is een politieke afweging.

 

Kruispunt Soomerwegh

Voor fietsers in westelijke richting lijk het onlogisch om de veilige oversteek over de Soomerwegh te kiezen naan de Beethovensingel. Dat zou via de gescheiden fietsoversteek zijn.  Maar als je gewoon de route volgt heb je dat niet in de gaten en fiets je met de auto’s mee,

Die intuïtieve keuze van de fietser wordt nog eens (formeel) gesteund door de lokatie van het bord voor verplicht fietspad. Dat is dat zo opgesteld (na de kruising) dat de gescheiden oversteek niet wordt afgedwongen.

Voordeel van dit alles voor de assertieve fietser is dat ‘rechtdoor op dezelfde weg’ voor fietsers richting de Beethoven singel duidelijker is t.o.v. rechtsafslaande auto’s. Achter de haaientanden van de gescheiden oversteek ligt dat anders, dan kunnen de fietsers vaak maar beter wachten.

Bovenstaande levert ook weer onduidelijkheid en keuzemogelijkheden op voor fietsers, waardoor meer onvoorspelbaarheid in fietsgedrag ontstaat voor automobilisten. Dat bevordert de veiligheid niet.

 

De Bloemen fungeert niet optimaal als hoofdfietsroute.

De meeste leerlingen die ten westen van het JacP wonen fietsten niet via De Bloemen, maar via Koekoeksbloem of (in mindere mate) Wederik. Alleen het stukje tussen kruispunt Koekoeksbloem en school wordt via De Bloemen gefietst. Het nu aangepaste stuk was niet de eerste keus. En gezien de kwaliteit van de aanpassingen zal dat zo blijven, verwachten we. Jammer.

Desondanks is het hele stuk dat nu is aangepast weliswaar door de gemeente aangewezen als hoofdfietsroute. En Koekoeksbloem niet. De Fietsersbond zag dat liever anders en ziet dat met de herstructurering van De Bloemen nog steeds anders dan de gemeente.

Klinkers of asfalt, en drempels, twee voorbeelden elders in Castricum

De inrichting van Walstro geeft enige voorbeelden die helaas gemist zijn op De Bloemen: (1) klinkers op het eerste deel vanaf de Soomerwegh, zodat de weg een 30 km/h uitstraling krijgt voor automobilisten die vanaf de Soomerwegh komen en (2) voorts is Walstro   verderop (weliswaar ongewenst) uitgevoerd met asfalt, maar gewoon met goede verkeersdrempels. En: een goed uitgevoerde verkeersdrempel is ook voor fietsers, als noodzakelijk kwaad, best acceptabel.

En ja, het argument dat drempels niet kunnen op een busroute wordt niet consequent doorgevoerd. Rijdt bijvoorbeeld maar eens via Kleibroek.

Tot slot, de keuze van de overheid om in 30 km/h zones helemaal niet te handhaven vinden wij onverantwoordelijk.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *