Wat is de Grote School-enquête?

Grote School-enquête Castricum

Castricum doet aan de verkeersdrukte van het autoverkeer veel metingen. Die gegevens worden zelfs digitaal doorgerekend in verkeersmodellen, teneinde goed beeld te krijgen van verwachte verkeersstromen en drukte in de toekomst. De aanpak van het fietsverkeer lijkt meer intuïtief.

Fietsersbond Castricum zocht iets meer houvast. We zochten naar een manier om de dagelijkse fietsstromen beter in beeld te krijgen. Een beter beeld van het bestemmingsverkeer, het utilitaire verkeer. Daartoe hebben we een groep fietsers benaderd met een duidelijke bestemming: de middelbare scholieren. Het is een grote groep (5000 leerlingen op drie middelbare scholen), waarvan veel van buiten het dorp Castricum komen en meer dan de helft komt van buiten de gemeente. We kozen voor een enquête om de stromen in beeld te krijgen.

Wij vroegen hulp van de scholen. Wij kregen hulp van de scholen (hulde!!). Schoolleiding en personeel dachten mee over de opzet van de enquêtes en hielpen de enquêtes onder de aandacht te brengen van de leerlingen. Leerlingen van het Bonhoeffer College, van het Jan P Thijsse College en van het Clusius College.

Dankzij de hulp van de drie middelbare scholen heeft een groep van meer dan 1000 leerlingen laten weten langs welke wegen ze naar school fietsen, en hoe weer terug, langs welke route naar Wouterland. En wat de leerlingen onderweg tegen kwamen. De enquêtes zijn inmiddels afgerond.

Ondertussen hebben we al wel wat met de resultaten gedaan. Naar aanleiding van enquête-reacties is de verbeterlijst uitgebreid (Druk hierop voor de actuele verbeterlijst).

En naar aanleiding van klachten over strooiroutes, hebben we de gemeente naar een overzicht van strooiroutes gevraagd en daarmee de strooiroutes laten bijwerken op de Fietsersbond Routeplanner.

Voorts zijn de resultaten zeer interessant als onderbouwing bij het kiezen van het juiste fietsnetwerk. Dat heeft dit voorjaar de aandacht.

Deze maand (mei 2017) zetten we meer resultaten van de enquête op deze website.