Wat doen we?

Wat doen we?

De afdeling Castricum is druk in de weer om de lokale fietsersbelangen te behartigen. Hoe doen we dat?

We bemoeien ons ermee

We reageren op plannen van de gemeente, hebben overleg met ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Soms doen we eigen onderzoek en als er iets aan de hand is, kijken we ter plaatse wat er aan de hand is. Voor verkeerstechnische zaken vragen we soms advies van experts het landelijk Bureau en raadplegen we landelijke publicaties – richtlijnen van CROW en onderzoek en adviezen van het SWOV.

We beperken ons tot aandacht voor utilitair fietsverkeer. Aandacht voor recreatief en toeristische routes laten we graag aan anderen.

We luisteren, informeren en attenderen

Waar kan het veiliger, sneller en plezieriger? Veel kunnen we vaststellen uit eigen observatie, maar het gaat natuurlijk niet zonder goed contact met andere lokale fietsers. We stellen hen vragen (soms via enquêtes) en luisteren naar ervaringen, observaties en beoordelingen.

Ook via sociale media, nieuwsbrieven en deze website informeren we en vragen we aandacht voor het fietsen.

We gaan de straat op

En we zijn actief betrokken voor veiliger fietsen in Castricum. Dat gaat vooral om twee jaarlijkse activiteiten. Ten eerste door het verlenen van assistentie bij het uitvoeren van het praktisch verkeersexamen voor de 7-de groepers van de basisscholen. En ten tweede de jaarlijkse verlichtingsactie, in het najaar – te gast op het Bakkerspleintje in Castricum.