Wie zijn we?

Leden en andere fietsers in Castricum

 • In Nederland zijn bijna 23 miljoen fietsen (volgens BOVAG), dus in Castricum wellicht bijna 50 duizend fietsen…
 • De Fietsersbond is een vereniging met landelijk bijna 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.
 • Rond 35.000 Castricummers zijn (soms) fietser, plus veel fietsers uit de regio, plus de toeristen. Al met al veel fietsers in Castricum.
 • Binnen de gemeente Castricum zijn 190 personen lid van de landelijke Fietsersbond.
 • De nieuwsbrief van Fietsersbond Castricum heeft ca. 180 abonnees (waarvan 80 geen lid) – dat is in onze gemeente bijna 3x zoveel als gemiddeld in het land.
 • Het twitter account van Fietsersbond Castricum (CastricumFietst) heeft meer dan 70 volgers.

Bestuur afdeling Castricum

 • Kees Zonneveld – voorzitter
 • Alex van der Leest – secretaris (ook redactie web-site, nieuwsbrief, sociale media)
 • Irene Mikkers – penningmeester
 • Astrid van Iwaarden
 • Jos Kramer
 • Mia Wijten
 • Jos de Wit

Wij zijn vrijwilligers. Wij krijgen hulp van het het Landelijk Bureau in Utrecht, daar zitten betaalde krachten.

Druk hierop voor een interview in het Nieuwsblad van Castricum (medio 2016)