Wie zijn we?

Leden en andere fietsers in Castricum

 • In Nederland zijn bijna 23 miljoen fietsen (volgens BOVAG), dus in gemeente Castricum wellicht bijna 50 duizend fietsen…
 • De Fietsersbond is een vereniging met landelijk ongeveer 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, een bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.
 • Rond 30.000 Castricummers zijn (soms) fietser, plus veel fietsers uit de regio, plus de toeristen. Al met al veel fietsers in Castricum.
 • Binnen de gemeente zijn ongeveer 190 personen lid van de landelijke Fietsersbond.
 • De nieuwsbrief van Fietsersbond Castricum heeft 180 abonnees (waarvan 80 geen lid) – dat is in onze gemeente bijna 3x zoveel als gemiddeld in het land.
 • Het twitter account van Fietsersbond Castricum (CastricumFietst) heeft meer dan 80 volgers. Op drukke dagen meer dan 1000 ‘weergaven’.
 • De website had inmiddels meer dan 800 verschillende bezoekers.

Bestuur afdeling Castricum

 • Kees Zonneveld – voorzitter
 • Alex van der Leest – secretaris (ook redactie web-site, nieuwsbrief, sociale media)
 • Mia Wijten – penningmeester
 • Astrid van Iwaarden
 • Jos Kramer
 • Jos de Wit

Wij zijn vrijwilligers. Wij krijgen hulp van het het Landelijk Bureau in Utrecht, daar zitten betaalde krachten.

Heeft u interesse in het fietsen en in verkeersinfrastructuur, dan nodigen we u van harte uit om mee te doen.

Druk hierop voor een interview in het Nieuwsblad van Castricum (medio 2016)