Doorsteekjes in Castricum

Routeplanner en doorsteekjes

Fietsers zijn zeer inventief in het vinden van slimme fietsroutes. Ze kennen vele olifantenpaadjes en vele doorsteekjes. Als doorsteekjes bij Fietsersbond Routeplanner bekend zijn (laat  het ons weten!) kunnen ze worden gebruikt om routes slim te plannen (let op, standaard staat de optie op ‘gebruik geen doorsteekjes’).

Doorsteekjes in Castricum

Worden alle slimme fietsroutes in routeplanner opgenomen?

Fietsersbond Castricum zet zich er graag voor in om belangrijke doorsteekjes in Castricum in Routeplanner te krijgen.

…je wint er één?

Zo liet Fietsersbond Castricum vorige maand het veelgebruikte doorsteekje tussen Alexandersingel en Soomerwegh in Routeplanner opnemen (zie kaartje, nr 1). Een belangrijke schakel op het Oost/west fietstraject, tussen Bakkum en Geesterhage/Geesterduin/Gemeentehuis. Voordeel en gebruik door de fietser is overduidelijk. Fietsersbond Castricum wil er dan ook voor pleiten om dit traject optimaal in te richten voor fietsers. Het hele traject.

 

Tijdens de werkzaamheden aan de Oranjelaan was het doorsteekje tijdelijk in gebruik, inclusief de olifantenpaadjes.
In aansluiting met het doorsteekje aan de overkant van de Soomerwegh, zou ook dit fietspaadje bij de fietsinfrastructuur moeten horen, een directe verbinding naar de fietsenrekken aan de westkant van Geesterduin. Het lijkt logisch om dit een tweerichting-fietspad te maken.

 

…je verliest er één

In de tijd vóor de herstructurering was er een oversteekje over de Oranjelaan tussen de Willen de Rijlelaan en de Händelstraat, met een kort stukje tweerichting-fietspad aan de Zuidzijde van de Oranjelaan (zie foto). Een zeer prettige Noord/Zuid verbinding voor fietsers; tussen Zeeweg tot Station vormde dat zelfs de kortste verbinding – korter dan via de Soomerwegh.

Helaas, na de herstructurering van de Oranjelaan (vorig jaar), zagen we dit alles niet meer terug. Het is nu complex, omslachtig en daardoor onveilig. De nette keuze voor fietsers is nu Zuid>Noord: rechtsom via de rotonde (blauwe route op het kaartje)  en Noord>Zuid: rechtsom, via de oversteek van de Chopinstraat. Maar dat doet vrijwel niemand we hebben geen fietsers gezien die de via de beoogde routes rond trappen.

Men steekt schuin over, tussen de uitrit van het woonhuis op de hoek van de Händelstraat en de Willem de Rijkestraat. Schuin over de drukke Oranjelaan. Dit alternatief is weliswaar logisch en snel, maar oogt levensgevaarlijk.

Daarom is dit doorsteekje (schuin oversteken), ondanks de logica en het vele gebruik, niet opgenomen in Routeplanner. Ook de route door het park (zie kaartje, groen gestippeld) is niet in Routeplanner te vinden.

En met weemoed denken we terug aan de situatie van vóór de herstructurering (alleen…dat vervelende hekje…).