Kruispunt Visweg / Rijksweg

Kruispunt Visweg / Rijksweg

Rond de jaarwisseling stuurden we een bericht naar raadsleden over de geplande stoplichten op kruispunt Visweg/Rijksweg:

Druk hierop voor onze brief naar raadsleden – december 2016

Fietsersbond Castricum pleit voor een rotonde, en is tegen het voornemen van de gemeente: verkeerslichten.

In een reactie van B&W over Zandzoom schrijft B&W:  “Voor de afweging rotonde / VRI heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de VRI oplossing verder wordt uitgewerkt.”

Zo gauw dit is gerealiseerd zullen we deze specifieke VRI nemen in onze knelpuntenlijst. Net als de hele bizarre keten van VRI’s langs de Rijksweg op.

Ter info, uit het SWOV (Wetenschappelijk bureau verkeersveiligheid) rapport ‘Naar meer veiligheid op kruispunten’. De onderzoekers maakten op vasis van veiligheid een rangschikking: