Geesterduinweg, de zorgpunten

Vanwege de drukte ziet de Fietsersbond de Geesterduinweg als hoofdfietsroute, onderdeel van het fietsnetwerk in Castricum. Daarom hebben we extra aandacht voor veilig fietsen, onbelemmerd fietsen, en plezierig fietsen.

En het kan langs de Geesterduinweg veiliger, sneller en plezieriger. De belangrijkste zorgpunten:

 • Rechts gaat voor’ bij uitrit grote parkeerplaats, nadelig voor fietsers in Noordelijke richting:
  • Als dit algemeen geaccepteerd wordt en gaat werken, moeten fietsers te vaak stoppen – en dit is nota bene een hoofdfietsroute. Vertragend en onplezierig voor fietsers
  • Bij drukte wordt het complex hebben auto’s veel oog voor elkaar. Onveilig voor fietsers
  • De uitrit werkt te vaak snelheids-verhogend – vooral bij weinig auto-drukte- bij het in-/uitrijden van de parkeerplaats. Onveilig voor fietsers.
  • Als ‘rechts gaat voor’ niet optimaal werkt (omdat het toch als uitrit wordt gezien), is er verwarring over de voorrang. Onveilig, vertragend en onplezierig voor fietsers.
  • Het idee dat nòg een gelijkwaardige kruising (namelijk de uitrit) tot extra veiligheid leidt (want snelheidsverlagend) is twijfelachtig, want 1) Kruispunt Nansenlaan wordt door velen al als een riskante kruising gezien, waar jagend verkeer in Noordelijke richting “rechts gaat voor” te vaak negeert en 2) de snelheid van het autoverkeer in zuidelijke richting zou door geen enkele zijweg zou worden getemperd – dat door de gemeente beoogde snelheidsverschil tussen die twee verkeersstromen (richting Noord vs. Zuid) zou daardoor een extra uitdaging voor overstekende voetgangers en fietser. Onveiliger voor fietsers.
 • ‘Rechts gaat voor’ door inrichting infrastructuur onduidelijk, nadelig voor fietsers vanaf het fietspad van de Dag Hammarskjöldlaan:
  • Door de onduidelijke inrichting, is ‘Rechts gaat voor’ onduidelijk, onveilig, vertragend en onplezierig voor fietsers.
 • Door het drukke – of bij minder drukte jachtige – autoverkeer en de slechte logistiek (laden/lossen vrachtauto’s) raken fietsers langs de Geesterduinweg vaak in verdrukking. Onveilig, vertragend en onplezierig voor fietsers.