Dag Hammarskjöldlaan/Nansenlaan

12 December 2017. Nansenlaan is inmiddels uitgevoerd, Dag Hammarskjöldlaan is bijna zover. Veel van de opmerkingen waren uiteindelijk overgenomen.

Jammer alleen dat de definitieve tekeningen niet op de gemeentesite te zien waren – dat werd wel zo aangekondigd in de brief naar omwonenden.

Aanpassingen Dag Hammarskjöldlaan/Nansenlaan

We hadden alleen mondeling gereageerd op de plannen voor de Nansenlaan. Op de plannen voor de Dag Hammarskjöldlaan reageerden we bovendien schriftelijk gereageerd.

Voorgestelde wijzigingen Dag Hammarskjöldlaan:
  1. Versmallen van de rijweg en aanpassen van de bochten van de zijstraten. Doel: verlagen snelheid doordat de straat smaller lijkt, ook als er geen auto’s staan geparkeerd. Bovendien wordt parkeren in de bochten tegengegaan
  2. Wijziging in-/uitrit parkeerplaatsen: In de eerste paar meter het asfalt vervangen door zwart asfalt. Dit benadrukt de gelijkwaardigheid van het kruispunt.
  3. Aanleggen van een asfaltplateau tussen nrs 49 en 8, Benadrukt dat het kruispunt gelijkwaardig is.

Reactie fietsersbond:
Opmerkingen over de huidige situatie
> Wij zien de Dag Hammarskjold als een belangrijke doorgaande fietsroute.
Dat is op grond van observaties en volgens tellingen van de Grote-school-enquete (zie website) van Fietsersbond Castricum; het fietspad naar de Geesterduinweg versterkt het belang, zo lijkt het.
> Wij zijn verheugd dat er beduidend minder autoverkeer rijdt langs de Dag Hammarskjöldlaan – dankzij het fietspad
> Al zo’n 50 jaar ziet elke verkeersdeelnemer de uitgang van de parkeerplaatsen als een uitrit. Niemand die de parkeerplaatsjes afrijdt, rekent op voorrang of krijgt vorrang. Nooit een probleem. De situatie is duidelijk.
(Hoewel: vorige week gaf een bejaarde fietser mij voorrang, waarschijnlijk door de publicaties rondom uitrit parkeerplaats Geesterduin?)
Merk op dat ook de snelheid van auto’s die de parkeerplaatsjes verlaten altijd vele malen lager is dan die van auto’s op de Dag Hammarskjoldlaan; daardoor ontstaat sowieso een informele dominantie.
Probleem huidige situatie
> Storend punt voor sommige fietsers is dat asfalt en klinkers bij de uitgang van de parkeerplaatsen niet gelijk is, asfalt is hoger; dat zou op gelijk niveau moeten worden gebracht.
Reactie op de aanpassingen
> Plateau Albert Schweitzerlaan is prima
Echter, verkeerspaaltjes zouden verder van de hoek moeten
Echter, voetpaadje vanaf parkeerplaats zou richting stoep aan de overkant moeten draaien en niet suggereren om schuin over te steken. Zoals nu het geval is.
> Inrichten parkeerstrook (versmallen rijweg & aanpassen bochten)
Prima ontwerp. Goed voor de overzichtelijkheid van de kruispunten, zal een snelheidsremmend effect hebben op auto’s.
Voor fietsveiligheid. Liever geen ‘Parkeerpaaltjes’ langs de weg en als ze er toch komen, graag (1) 0,5 – 0,6 m van de weg. (2) bij voorkeur schuine stoepranden
> Uitritten van de parkeerplaatsjes gelijkwaardige kruipunten maken
Hiermee veranderd de gemeente een eenvoudige verkeerssituatie in een complexe verkeerssituatie, want het wordt onduidelijk. Dit levert onnodig gevaar op en zal weinig effect hebben op de snelheid van de weinige auto’s.
Het is een belangrijke fietsroute (wij dragen dit voor als onderdeel van het nog vast te stellen fietsnetwerk in Castricum). Dit veroorzaakt veel oponthoud voor het fietsverkeer. De fietsers zijn de pineut van deze nieuwe situatie.
Echter, als we mee zouden gaan met de intentie van de gemeente, is asfalteren van de ingang en een plateau erbij een slim plan. We nemen aan dat het plateau dezelfde kleur krijgt als die op de Albert Schweitzerlaan.
Opmerking
> Gelijkwaardigheid GOBATSTRAAT in het geding
Er zit een gevaar in het alleen aanpassen van de Dag Hammarskjoldlaan en niet de Gobatstraat. Bestrating Gobatstraat zal is minder nieuw uitzien.
Dat verlaagd de (informele) status van de Gobatstraat, zodat het beoogde snelheidsremmende effect voor de DHLaan deels teniet wordt gedaan.
> Onze voorkeur is het om in-/uitritconstructies te maken van de uitritten van de parkeerplaatsjes.
Maar we zien geen enkel bezwaar om de huidige situatie te behouden (afgezien van het bovengenoemde ‘probleem huidige situatie’).
> Drempels?
We zie geen bezwaar om één of twee drempels aan te brengen in de Dag Hammarskjoldlaan.