Comité Rotonde Rijksweg: tegen verkeerslichten op dat Kruispunt

Persbericht voor een rotonde Rijksweg/Visweg

Vanuit verschillende kanten hoorden we “Jullie maken geen kans als ik dit zo lees” als reactie op de toelichting van het gemeentebestuur eind december. Daarom reageren Fietsersbond, ouderenbonden en omwonenden in een gezamenlijke reactie op de gemeente. Lees ons bericht en begrijp waarom.

Lees hieronder verder, of klik voor het verhaal in het Nieuwsblad voor Castricum…

Gemeente, kies voor een rotonde!

De gemeenteraad ontving vorige maand een petitie met bijna 300 handtekeningen voor een rotonde. Met een mondelinge toelichting van de omwonenden. De raad vroeg om die presentatie aan het college te geven. Dit gaat 11 januari gebeuren. Ondertussen kwam wethouder Steeman in de kranten met zijn verhaal, voor stoplichten. Een gekleurd verhaal met onjuistheden. Dat bracht omwonenden, ouderenbonden en Fietsersbond bij elkaar voor een gezamenlijke reactie.

Stoplichten. In 2014 verschenen verkeerslichten op kruispunt Maatlat – ter hoogte van de kartbaan. De gemeente verzekerde toen dat die keuze geen impact had op de Viswegrotonde (een besluit uit 2011). Wel dus. Juist die stoplichten waren in 2015 reden om het oude besluit te heroverwegen. Want rotondeVisweg had een keerlus nodig bij Maatlat, dacht men. Echter, onderzoek van Goudappel Coffeng liet daarna zien dat die lus onnodig is. Desondanks werd besloten om de keuze voor een rotonde te wijzigen in verkeerslichten.

Vooruitzicht voor traject Lagelaan/Zeeweg is een keten van vijf stoplichten. Ah, een groene golf instellen? Dubieus, want Goudappel concludeert: “mogelijkheden hiervoor zijn (…) zeer beperkt”. Desondanks beweert de gemeente dat er een soepele groene golf komt. 

Een golf groen voor (vracht)auto’s en brommers? Sowieso niet voor fietsers en niet voor voetgangers. Voor hen betekent zo’n golf vooral extra wachttijd. Terwijl de Rijksweg een regionale (snel?)fietsroute zou moeten zijn.

Veiligheid. Iedereen weet dat rotondes veiliger zijn dan verkeerslichten. Met bewijs. Bijvoorbeeld, ‘Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid’ (SWOV) meldt in factsheet ‘Rotondes’ dat het aanleggen van rotondes leidde tot “een reductie van 76% van het aantal doden en 46% van de ernstige slachtoffers”. Ook bericht de SWOV (in “Naar meer verkeersveiligheid”, 2014) dat op kruispunten met verkeerslichten zelfs relatief meer ernstige ongevallen plaats vinden dan op voorrangskruisingen! Kortom, rotondes zijn echt veiliger dan stoplichten.

De experts van Goudappel schrijven: “De verkeersveiligheid bij een rotonde is het gunstigst”. De ingeroepen onderzoekers keken verder. Ook wachttijden, doorstroming en restcapaciteit vallen volgens Goudappel (2016) positief uit voor de rotonde. Ook voor autoverkeer.

Ondanks alle bewijs noemt de gemeente stoplichten verkeerstechnisch beter dan een rotonde.

Excentrisch. Na de onderzoeken van Goudappel kwam de gemeente met iets nieuws. De beoogde rotonde “ligt niet goed”. Een vormgevingsprobleem? Een lastige bocht? Excentrisch, dat zien we ook in Heiloo (Rotonde Raadhuisweg) en de geplande nieuwe rotonde Kleibroek/Torenstraat. Daar is het geen probleem.

Duurzaam. Nog iets uit de SWOV-factsheet: milieuaspecten. Als een rotonde een kruispunt met verkeerslichten vervangt, “daalt de emissie van CO met 29% en NOx met 21%. Bovendien daalt de geluidsemissie.”

Perspectief voor ouderen? Bejaarde voetgangers kunnen de drukke weg vlot en veilig oversteken via zebra’s bij de rotonde. Met stoplichten is dat anders: lang wachten (prioriteit voor autoverkeer) en daarna haastig in een korte groenperiode oversteken.

Op rotondes dienen fietsers bij oprijden alleen aan medefietsers voorrang te geven, waarna ze ongehinderd verder kunnen, ook bij links afslaan. Bij stoplichten moeten fietsers vaak stoppen en wachten, zeker bij links afslaan. En bedenk dat op- en afstappen bij stoplichten voor bejaarden de kans verhoogt op valincidenten. Met voor ouderen gauw ernstige gevolgen.

Keuze. Een rotonde kost meer geld en ruimte; er is beduidend meer grond nodig van ontwikkelaar BAM dan met verkeerslichten. Dat was in 2011 al bekend en destijds geen belemmering om voor een rotonde te kiezen.

 

Comité Rotonde Rijksweg:

omwonenden: Richard Schavemaker, Wybe Kerkhof, Roelof Lodewijk

ouderenbonden (LSBO): Anton Nieuwkoop

Fietsersbond Castricum: Alex van der Leest

 

Het bericht ging naar het Nieuwsblad voor Castricum, de Castricummer, Castricum105, Kijk op Castricum, het Noord Hollands Dagblad (Kennemer en Alkmaarder) en de Zondagskrant.

 

Meer over dit dossier op deze website:

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *