Gegoochel met paaltjes aan de Oranjelaan

Oranjelaan, na herstructurering 2016

Direct na de herstructurering vroegen we de gemeente om het paaltje hoek Oranjelaan/Händelstraat te verwijderen. Welliswaar had het paaltje enige (vage) markering (witte driehoek), maar vooral paaltjes op een hoek of in een bocht zijn onveilig en kunnen zomaar tot kleine of grote ongelukken leiden. Bovendien leek het ons een nodeloos paaltje. Overigens, dit was het enige kritiekpunt Oranjelaan waar de gemeente gehoor aan gaf. Vrij snel werd het paaltje weggehaald.

Verheugd over deze snelle actie,  haalden we dit punt weg van de verbeterlijst.

Groot was onze verbazing toen we er een maand later weer langsfietsten. Er was precies op de  hoek een stiekem door de gemeente donker hoekig paaltje, zonder markering geplaatst, op nul centimeter van de fietsroute, op de hoek van de weg. Blijkbaar om fietsersbond te sarren.

U begrijpt. We zetten deze locatie toen weer terug op verbeterlijst en weer op de paaltjes – evaluatielijst.

Hieronder de tweet kort na oplevering en foto actuele situatie (10 juni 2017):

De situatie korte tijd na de tweet. Het is nog ongewijzigd, deze foto is van 10 juni 2017.