De Bloemen / Laan v Albert’s Hoeve

De Bloemen/Laan van Albert’s Hoeve

Begin dit jaar gaven we een reactie op de plannen voor De Bloemen/Laan van Albert’s.Hoeve. Fietsersbond dacht mee en deed suggesties.

De Fietsersbond is blij dat het plan om kruispunten Smeetslaan/Dorcamp en Smeetslaan/LaanvAH te upgraden naar 50 km/h is vervallen. Verder gaat gemeente veel verbeteren. Zoals de kruisingen van de solitaire fietspaden (Molendijk, Oosterweide) en de de fietsstroken. Toch is het jammer dat sommige kruisingen niet rigoreuzer worden aangepakt (minirotonde bij JP Thijsse en kruising Smeetslaan/Dorcamp).

Lees verder in de toelichting van de gemeente van het definitief ontwerp:

Druk hierop voor het definitieve ontwerp van gemeente Castricum

Fietsersbond Castricum spreekt graag de waardering uit voor de wijze waarop de gemeente terug gekoppeld heeft na onze inspraak-reactie.