Veel concessies aan het behoud van de buslijn

Laan van Albert’s Hoeve/De Bloemen ietsje beter

DSC0659
Linksaf De Bloemen opstuiven?

Bredere fietsstroken

De bredere fietsstroken langs de Laan van Albert’s Hoeve zijn een verbetering, jammer dat dat op de Bloemen niet is doorgezet. Voorts zien we veel concessies aan het comfort van het  busverkeer. Daardoor zijn de maatregelen die de snelheid van autoverkeer moeten temperen beperkt.

Minirotonde

Voorts blijft het jammer dat op de Bloemen een ouderwetse minirotonde is gebleven. Daar willen verkeersexperts vanaf wegens het gevaar voor dode hoek ongelukken. Bovendien is er op deze rotonde een klacht dat auto’s te vaak linksaf de rotonde afsnijden. Een aardige poging, maar de Fietsersbond betwijfeld of de gemaakte de aanpassingen dat probleem oplossen.

Fietsersbond ziet o.a. Gerbrandsven en de Bloemen als onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. Daarin ziet de bond een extra reden om de minirotonde om te vormen naar een volwaardige rotonde. Nog een reden om haast te maken met het vaststellen van een hoofd Fietsnetwerk.

Wijziging bij Dunantsingel.

Het is goed dat de haaientanden weg zijn op de kruising Dunantsingel. Immers, de landelijke richtlijnen zijn dat in een 30km zone de voorrang NIET geregeld wordt (geen haaientanden) -behalve in fietsstraten en (Zoals in de Dorpsstraat) bij kruisingen met solitaire fietspaden (Molendijk). Een logisch aanpassing dus. Wel jammer dat de bordjes ‘verkeerssituatie gewijzigd’ zijn verstopt (zie foto’s). Misschien is er een goede plek voor borden voor: ‘gevaarlijke kruising’, of ‘rechts gaat voor, geef het door.’

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum