Hoe weren we sluipverkeer uit de Dorpsstraat. Een compromis oplossing?

Compromis met gesplitst eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat

Gesplitst eenrichting versie 1
KAARTJE 1. Gesplitst eenrichtingsverkeer voorkomt doorgaand verkeer in de Dorpsstraat, maar met mogelijk sluipverkeer in de Verzetsheldenbuurt

 

De voorkeursoplossing van de Fietsersbond is een ‘autoknip’ in het marktgebied. Toch blijven we meedenken over alternatieven die mogelijk meer draagvlak kunnen krijgen. In de nieuwbrief (zie link) stipten we onlangs een door Anton Nieuwkoop geopperde compromis-oplossing aan. De gemeente vroeg ons er nog eens naar te kijken. Hierbij ons verhaal.

Gesplitst eenrichtingsverkeer Dorpsstraat, een compromis?

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt voor de Fietsersbond is dat er door de hele Dorpsstraat en Burgemeester Mooij geen doorgaand sluipverkeer rijdt. Een belangrijke uitdaging daarbij is dat name in de Verzetsheldenbuurt sluipverkeer wordt geweerd.

Bijkomend voordeel hiervan van/naar de Stationsweg minder verkeer in/uit de Dorpsstraat gaat, zodat het voor auto’s veiliger wordt op de overweg (geen plotselinge files).

Voorkeur Fietsersbond: een knip

Dat wordt bereikt met het Fietsersbondplan met een knip in de Dorpsstraat, het weekmarktgebied, samen met het in tweeën delen van de Verzetsheldenbuurt (de ene helft gaat in/uit de buurt via de Dorpsstraat en de andere helft via de Cieweg).

Het compromis

Omdat sommige Castricummers grote moeite hebben met een knip in de Dorpsstraat, stelde Anton Nieuwkoop als compromis voor om in de Dorpsstraat gesplitst eenrichtingsverkeer. Gesplitst: vanaf de Torenstraat richting Stationsweg, dan wel rotonde Smeetslaan. zie kaartje 1, hierboven

(Tekst gaat na kaartje 2 verder)

 

Gesplitst eenrichting versie 2
KAARTJE 2. Gesplitst eenrichtingsverkeer voorkomt doorgaand verkeer in de Dorpsstraat, zonder sluipverkeer in de Verzetsheldenbuurt

Splitsen eenrichtingsverkeer nodig!

Merk op dat het splitsen nodig is, omdat anders het drukke sluipverkeer in een richting gewoon blijft bestaan. Daarbij wordt het onveiliger voor fietsers, omdat het meer vrij baan geeft aan sluipverkeer dat  geen rekening hoeft te houden met tegenliggers. Het wordt onveiliger dan in de huidige situatie. De Fietsersbond raad deze optie daarom af.

Groot voordeel van eenrichtingsverkeer de Dorpsstraat uit is natuurlijk dat er geen verkeer de Dorpsstraat in gaat vanaf de Stationsweg, zodat de kans op plotselinge files minimaal wordt (veiliger overweg!) en het veiliger wordt voor autoverkeer over de spoorwegovergang.

Aanpassing om sluipverkeer Verzetsheldenbuurt te weren

Nadeel met gesplitst eenrichtingsverkeer is wel dat sluipverkeer richting Stationsweg door de Verzetsheldenbuurt lastig te weren is. Daarom is toch een concessie nodig: wel verkeer in/uit de Dorpsstraat van/naar de Verzetsheldenbuurt, zodat de Verzetsheldenbuurt, net als in het Fietsersbondplan in tweeën te delen is. Zie kaartje 2, hierboven.

Nadeel is dat wel verkeer de Dorpsstraat in rijdt vanaf de Stationsweg. Wat daarbij meevalt is dat het slechts om verkeer van de ene helft van de Verzetsheldenbuurt gaat.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *