Mits fietsveiligheid, of fietsdoorstroming in het geding is

Verkeersplan: Fietstunneltjes kunnen een uitkomst zijn, mits…

IMG_4268

Er zijn mensen die als ze alleen in een tunneltje fietsen het heerlijk vinden om hard te gillen of te brullen. Het galmt zo mooi. En ja, het kan soms ideaal zijn om er even te schuilen voor harde regen en soms houdt het je even uit de wind. Toch kent iedereen de nadelen en is zo’n tunnel voor fietsers niet echt prettig. Vooral ’s avonds niet, als het stil is.

Toch zijn die tunneltjes nodig, in het algemeen voor de fietsveiligheid, bijvoorbeeld op kruisingen met dominant gemotoriseerd verkeer. Maar ook voor optimale fietsdoorstroming, vooral op hoofdfietsroutes of doorfietsroutes.

Die argumenten gaan natuurlijk spelen als het Castricumse Verkeersplan fase 1 leidt tot extra autodrukte en extra autostromen. Maar ze golden ook al voor de huidige stromen; zo stelde de Fietsersbond een fietstunneltje voor van/naar de Beverwijkerstraatweg (lees ons bericht van een jaar geleden via deze link).

Fietstunnel: doorstroming van autoverkeer staat voor de gemeente centraal

Opmerkelijk is dat de gemeenteraad van Castricum andere argumenten had om te onderzoeken of het zinvol zou zijn een fietstunnel te realiseren onder weg/spoor bij overweg Beverwijkerstraatweg. De hoofdvraag was of de autodoorstroming zou verbeteren als er een fietstunnel zou komen. Die autostroom wordt zoals iedereen weet vooral gehinderd door de dicht liggende spoorbomen. Het is dan ook niet verbazend, ‘als je alle fietsers op het knooppunt wegdenkt’ zoals Goudappel onderzocht, dat dan de autodoorstroming minimaal verbeterde. Dus was de conclusie van het onderzoek dat zo’n grote investering voor een fietstunnel niet verantwoord is.

Veiligheid

Interessante observatie bij dat onderzoek was dat tijdens een veertiendaagse observatie van het onderzoeksbureau er 62x een auto gevaarlijk op de overweg tot stilstand kwam. Gevaarlijk, want als de bomen dichtgaan en er een trein aankomt…

Navraag leerde, dat die 62x alle werden veroorzaakt door auto’s die rechtsaf Schoutenbosch of de Dorpsstraat in wilden draaien, en even moesten wachten voor fietsers/voetgangers. De daardoor ontstane files zorgden voor alle 62 gevaarlijke situaties. Er is niet verder uitgezocht welke fiets/voetgangsstromen daarbij het belangrijkst waren en welke niet. Want dat was niet de hoofdvraag van het onderzoek, dat ging immers om de impact op de autostromen.

Dus werd niet goed duidelijk hoeveel van die 62 auto’s op het spoor in een benarde positie kwamen door afslaand verkeer de Dorpsstraat in. Wel is duidelijk, dat een fietstunneltje in de Dorpsstraat dit in ieder geval had voorkomen, omdat met een fietstunnel er geen ruimte is voor autoverkeer de Dorpsstraat in.

Fietsstromen

De fietsersbond zou ook graag uitgezocht hebben hoe het fietsnetwerk, fietsroutes in centrum en stations-zone kunnen worden geoptimaliseerd, zodat het tunneltje optimaal door fietsers gebruikt kan worden. Ook dat was niet relevant, want de hoofdvraag van het onderzoek was immers wat de impact is op de autostromen.

Bij de foto’s: het imposante complex van fietstunneltjes onder en bij station Uitgeest, met zelfs een fietsbruggetje over de autostroom.

 

 

IMG_4231
IMG_4220
IMG_4279

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *