Op weg naar een autoluwe Dorpsstraat en een veilige overweg

Minimale uitgangspunten en adviezen voor het aanscherpen van de plannen

Scherm­afbeelding 2023-01-05 om 09.52.30

Er blijft veel discussie over een autoluwe Dorpsstraat en een veilige overweg. Ook lijken er veel misverstanden te bestaan.  We zetten hieronder op een rijtje welk perspectief wij zien

Uitgangspunten voor een autoluwe Dorpsstraat

Onze voorkeur is een permanent ‘autovrij’ weekmarktgebied, mits het op een slimme manier wordt ingericht. Het is dan ook onderdeel van de Fietsersbond Variant. Wij denken aan de volgende haalbare uitgangspunten:

  • Bevoorrading winkels blijft goed mogelijk binnen het ‘autovrije’ gebied
  • Hulpdiensten houden ongehinderd toegang in dit gebied
  • In het plan kunnen in de Dorpsstraat/Burgemeester Mooijstraat de bestaande autoparkeerplekken behouden blijven
  • Bewoners en ondernemers van de Overtoom moeten bij hun huis kunnen blijven parkeren
  • De Burgemeester Mooijstraat blijft bereikbaar voor alle autoverkeer
  • De volgorde: Voordat er een knip in de Dorpsstraat komt is sluipverkeer in de omringende wijken aan banden gelegd; de verzetsheldenbuurt wordt het verkeer zo geregeld, dat sluipverkeer onmogelijk wordt (onderdeel van de Fietsersbond Variant, lees meer via deze link).

Daarbij adviseert de Fietsersbond nadrukkelijk dat de autoknip NIET met ‘paaltjes’ wordt afgedwongen, dat kan niet (onveilig!) op een regionale doorfietsroute – handhaving kan met camera’s (kentekenherkenning).

Voorts adviseren we om (conform het verkeersplan van de Fietsersbond)  de Stationsweg, Mient en Ruiterweg in te richten als 30 km/h zone, met zo veilig mogelijke fietsfaciliteiten.

Bovendien adviseren we lokale én regionale maatregelen waardoor het autoverkeer met de IJmond bij voorkeur via de N203 rijdt.

LVO plannen en Fietsveiligheid

Minpunt van de LVO*-plannen is, dat ze vrijwel alleen gefocust zijn op autodoorstroming. Kansen voor meer fietsveiligheid en fietsdoorstroming blijven daardoor liggen. Nota bene op lokale hoofdfietsroutes en een regionale doorfietsroute. In de plannen die we tot dusver (sinds 2019) zagen wordt het zelfs onveiliger voor fietsers. Het gaat daarbij vooral om te smalle fietsfaciliteiten, oversteekbaarheid van de autostromen en (opstel)ruimte voor fietsers. Ook maakt de beoogde linksaf strook op de Beverwijkerstraatweg het onveiliger voor fietsers.

(* LVO = Landelijk Verbeterprogramma Overwegen van ProRail)

 

Aanscherping LVO-plan: sluit Schoutenbosch geheel af

Noodzakelijk wegens fietsveiligheid!

Schoutenbosch half afsluiten blijkt onveilig voor fietsers, complete afsluiting is nodig. Dat is een van de conclusies van de Fietsersbond op grond van de Pilot Dorpsstraat autoluw.

Tijdens de pilot was inrijden van Schoutenbosch verboden. Desondanks reden veel auto’s Schoutenbosch in. Bij observaties zagen we dat het meestal om rechtsaffers uit richting Beverwijk ging, maar soms waren het linksaffers langs de Stationsweg vanaf het station.

Verkeerstellingen geven een goed beeld van de omvang van dit probleem, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen de ‘linksaffers’ en ‘rechtsaffers’.

De telling inrijdend verkeer Schoutenbosch (gemiddeld aantal per werkdag):

  • Voor de pilot 680 motorvoertuigen
  • Na de pilot (meting in de herfstvakantie) 490
  • Tijdens de pilot 170 (variërend tussen 146 en 230 per dag).

Bovendien zorgde het verkeer uit Schoutenbosch tijdens de pilot voor veel onveiligheid op de Stationsweg, want de Fietsersbond zag daar veel kerende auto’s, die vanuit Schoutenbosch richting de IJmond reden. Al dat gemanoeuvreer levert veel onveiligheid op voor fietsers – bovendien zagen we door dat gedraai soms onverwachte files op de overweg ontstaan!

De Fietsersbond ziet half afsluiten van Schoutenbosch dan ook als gevaarlijk voor fietsers op de Stationsweg en stelt voor om on het kader van LVO-maatregelen Schoutenbosch geheel af te sluiten.

 

Ook met een centrumtunnel wordt de Dorpsstraat autoluw.

We gaan ervan uit dat ‘Dorpsstraat autoluw’ een onderdeel is van de maatregelen om het voor automobilisten veiliger te maken op de overweg (LVO-plannen). Daarbij is het onze inschatting dat dwarsbomen van ‘Dorpsstraat autoluw’ de plannen van de centrumtunnel voor auto’s zal versnellen. `

Bedenk dat een effect van zo’n tunnel is dat de Dorpsstraat autoluw wordt en alle automobilisten uit de verzetsheldenbuurt via de Ruiterweg naar de Beverwijkerstraatweg worden geleid.

P1110246
Over de stationsweg op weg naar het Bonhoeffer, tijdens de Dorpsstraat pilot
P1110287
Een van de vele kerende en draaiende auto’s tijdens de Pilot

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *