Voorstel met fietstunnel, gericht op ontvlechten fiets en autoverkeer

Overweg Beverwijkerstraatweg, voorstel Fietsersbond

DSC0717
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Voorstel Fietsersbond knelpunt overweg Beverwijkerstraatweg

Volg hier ontwikkelingen met dit dossier, reacties en wijzigingen worden hieronder worden verwerkt.

24 juni – Fietsersbond-pitch van Anton Nieuwkoop voor de raadscommissie op 20 juni jl.

Link.

14 juni – volgende week donderdag 20 juni om 21:45 inspreken bij raadscommissie

Donderdag 20 juni hebben we spreektijd aangevraagd bij een raadscommissie. We delen dan onze inzichten over het knooppunt met de raadscommissie. Aanleiding is de motie van CKenG die dan behandeld wordt. CKenG stelt voor (link naar de motie)  nog eens goed uit te zoeken of er toch ontvlechting van fiets- en autoverkeer kan worden bewerkstelligd en vraagt om te onderzoeken of fietstunneltje ten noorden of ten zuiden van het station mogelijk is. Een prima voorstel.

Intussen hebben we verschillende reacties gehad op ons voorstel. Dat leverde interessante discussies op en gaf  inzicht in aanvullingen en alternatieven.

4 juni 2019 – overleg met gemeente

Op aandringen van de wethouder kregen  Fietsersbond (Alex van der Leest) en ouderenbonden (Anton Nieuwkoop)  een uitnodiging van verkeersambtenaren voor een gesprek over het knooppunt. Het was een open gesprek en vond 4 juni plaats.

31 mei 2019 – media

In het Nieuwsblad Castricum verscheen een artikel (zie link) n.a.v. onderstaand bericht.

29 mei 2019 – HET VOORSTEL

Het knooppunt overweg Beverwijkerstraatweg gaat worden aangepakt. Doel is vooral om te voorkomen dat auto’s op de overgang achterblijven en om de autodoorstroming te verbeteren. In het voorstel van gemeente/ProRail zien wij de fietser in het gedrang komen (slecht voor veiligheid, goede fietsverbindingen en fietsplezier/comfort).

Hieronder een alternatief voorstel van de Fietsersbond. Wij staan altijd open voor reacties, zodat we het verhaal aan kunnen scherpen. Net als het voorstel van gemeente/ProRail is het geen volledig uitgewerkt en definitief voorstel. Wij stellen uw vragen en opmerkingen op prijs. Graag reacties naar [email protected]

 

1.  Gebiedsafbakening

In de bespreking gat het over het fietsverkeer tussen rotonde Beverwijkerstraatweg en Stationsweg tot de overweg Kramersweg. Het verhaal is hiermee niet klaar, want we zijn ons bewust dat de voorstellen ook impact hebben voor de inrichting van de rest van het verkeer en het fietsverkeer.

2. Uitgangspunten

 • Optimale ontvlechting op knooppunt overweg Beverwijkerstraatweg
 • Verbeteren doorstroming op de overweg van de auto’s mag NIET ten koste gaan van de fietsers op het hele knooppunt.
 • Zorg voor goede bereikbaarheid en voldoende faciliteiten voor fietsers aan ‘hun kant van het spoor’.
  • Ook voor fietsers uit Bakkum/Egmond: Huis van Hilde, Westerplein stalling – die is te klein – staat sinds 2016 op de provinciale knelpunten lijst.
 • Voldoende bereikbaarheid/ruimte voor levering van goederen voor ondernemingen in Dorpsstraat/Mooijstraat/Torenstraat!
 • Zorg voor een goede bereikbaarheid/gebruik voor het fietstunneltje door fietsers van/naar Bakkum/Egmond.
  • Dat houdt in: goede fietsfaciliteiten langs de hele westkant van het Spoor
  • Hangt samen met: de Fietsersbond propageert een doorfietsroute langs de westkant van het spoor – via de Dorpsstraat loopt dan een regionale route, maar geen doorfietsroute!
 • Zoveel mogelijk concentreren van overstekende fietsers, via een veilige oversteek – over het hele gebied Stationsweg/Beverwijkerstraatweg tussen overgang Kramersweg en Puikman.
 • Regionale fietsroutes en doorfietsroutes moeten openblijven
  • Zorg voor zo min mogelijk barrières op regionale hoofdfietsroutes,
   • Dat geldt extra sterk voor Doorfietsroutes

 

Tunnel-Stationsweg-Puikman
Beeld-auteur: Alex van der Leest
Tekening-tunnel-1
Tekening uit onderzoek GoudAppel Coffeng (2015)

3. Oplossing 

 • Fietstunnel-west (Dorpsstraat-Puikman)
  • Technisch moeilijk, investeringskosten tunnel 6,2 miljoen (schatting in 2015)
  • In de analyse uit 2015 worden tellingen gedaan, maar wordt onvoldoende of geen aandacht geschonken aan herkomst/bestemming van de fietsers. Dat maakt de analyse oppervlakkig. De fietsersbond verwacht meer gebruik dan volgens het rapport destijds verwacht.
  • Overigens speelde in de tellingen de dakstalling hoegenaamd nog geen rol en was er sindsdien een toename van het fietsverkeer en wordt gestreefd naar een verdere toename. Bovendien zorgt een veilige inrichting voor fietsers waar je vlot kan doortrappen voor nog meer fietsverkeer.
  • Wij zien mogelijkheden dat het logisch maakt dat ook fietsers uit Bakkum/Egmond/ Duin&Bosch via het tunneltje gaan richting Dorp. Net als het regionale fietsverkeer.
  • Tweerichting fietspad langs de Beverwijkerstraatweg, tussen Puikman en de rotonde
 • Tussen Dorpsstraat en Gasstraat een Tweerichtingfietspad
  • De geplande tweerichtingfietspad is zinvol voor lokaal fietserverkeer van/naar C’Werf en Castricum-West.
  • Maar zorgt voor onveiligheid op andere routes. Dus moeten we zorgen dat voor die fietsers dat trajecten onlogisch wordt. (wel kan het van pas komen als de tunnel stuk is).
 • Centrale fietsoversteek bij de Burg Mooijstraat
  • Oversteek veilig uitgevoerd, met ruim midden eiland (3 meter), auto’s op een plateau, ruime opstelmogelijkheden van fietsers die willen oversteken.
  • Wellicht geen oversteek bij ‘Bij de Buurvrouw’/ overgang Kramersweg??
  • Tussen Mooijstraat en Puikman fietsoversteek onmogelijk maken
 • Tweerichting fietspad tussen Bij de Buurvrouw en de fietsafrit van de dakstalling.
  • Zorgt voor veilige bereikbaarheid van de stallingen!
  • Bij voorkeur tussen stoep en geparkeerde auto’s.
  • Geen hoge stoeprand
 • Uitbreiden en goede bereikbaarheid Westerplein-stalling.
  • Voor alle fietsers aan de westkant van het spoor
  • Deze stalling staat sinds 2016 op de provinciale knelpuntenlijst.
  • Regie over de stallingen rond stations ligt bij de gemeentes.
 • Puikman veilig inrichten voor fietsverkeer
  • Maak het autoluw, voorkom doorgaand autoverkeer
  • Alleen verkeer voor een deel van de P&R
  • Wellicht kan het tot aan Vitesse een fietsstraat worden
 • Gasstraat
  • Geen autoverkeer van/naar Castricummerwerf – verder geen beperking.
  • Conform wensen ProRail
 • Andere opties van fietsstraten rondom:
  • Burg Mooijstraat
  • Torenstraat
 • Circulatie autoverkeer n.t.b
  • Fietsersbond wil graag meedenken

4. Knelpunt

Knelpunt in de oplossing is de locatie van de weekmarkt (waarom niet op de Brink?) en incidentele evenementen zijn een groot obstakel voor het regionale fietsverkeer door Castricum heen.

Dat maakt noodzakelijk dat er een alternatieve route moet worden ingericht voor het regionale fietsverkeer. Ook als fietsstraat! Anders wordt de investering voor een tunneltje tenietgedaan.

5. Overige ideeën ter verbetering van het fietsen rondom overweg en station

 • Ruimtewinst door een ondergrondse fietsenstalling
  • Net als station in Beverwijk (Een minder druk station, waar het ruimteprobleem kleiner leek – maar met een meer doortastende gemeente?)
  • Daarbij kan wellicht ook de bereikbaarheid van de stalling veiliger worden gemaakt.
 • Ruimtewinst door het spoor ondergronds te laten lopen
  • Duikt ook in de politiek steeds op…
 • Fietsstraten:
  • Burg. Mooijstraat, Puikman, Torenstraat
 • Doorfietsroute langs de westzijde van het spoor  (zie bericht hierover op de site)

 

DSC0737
Beeld-auteur: Alex van der Leest
DSC07091
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum