Fietsparkeren op station Castricum (2016)

Overvolle stationsstalling Stationsweg, oktober 2016.

Graag veiliger, sneller, plezieriger….en meer representatief.

Meer dan 7000 in-/uitstappers en ruim 3000 fietsparkeerplaatsen. Hoofdzakelijk gratis parkeerplaatsen, veel niet overdekt en mondjesmaat beheerd. Het lijkt een stiefkindje van het gemeentebestuur en van Prorail.

 

Wie heeft de regie? Wie zorgt dat er voldoende parkeerplekken zijn?

De gemeente heeft de regie over fietsparkeren op het station. Zo lezen we in het ‘bestuursakkoord’ uit 2016.

Actie Westerplein (2015)

Begin 2015 moesten we actievoeren om te voorkomen dat de stalling op het Westerplein niet-overdekt zou worden. Druk hierop voor een media bericht over deze actie. Het was een succes. Stalling Westerplein werd gelukkig toch overdekt.

Enquête fietsparkeren rondom het station (2016)

Helaas kan dat niet gezegd worden van de dakstalling aan de Stationsweg. Daar staan de fietsen in-weer-en-wind te roesten. Daarover bereikten ons klachten. Dat was de aanleiding de mening te gaan peilen van de stationsstellers. We besloten tot een brede enquête over het fietsparkeren rondom het station, en vroegen over ervaringen, wensen en naar klachten. Dat was in oktober 2016.

Druk hierop voor het verslag van onze enquete over de stallingen op station Castricum. Met onze adviezen.

 

Onze enquete liet veel onvrede zien, onze analyse en adviezen veel tips om het beter te doen. maar tot  dusver kijkt het gemeentebestuur de andere kant op. Terwijl men wel veel geld en aandacht besteedde op en rondom het station.

De gemeente heeft veel tijd en aandacht voor het verbinden van het Westerplein en Stationsluifels, en trekt daarvoor graag de portemonnaie, lobbyt daarvoor graag in de provinciale subsidiepot, maar kijkt dwars door de rommelige aanblik van de te krappe fietsenstalling – men vindt het blijkbaar onbelangrijk.

Het kán anders.

De ideale oplossing is natuurlijk een ondergrondse stalling, gratis stallen en permanent beheer, naar voorbeeld van Beverwijk (foto’s hieronder)!! Dat levert een optimale dienstverlening en een opgeruimde, strakke en representatieve aanblik. Bedenk dat Castricum met in 2016 7300 in-/uitstappers qua aantal reizigers een groter station is dan Beverwijk (5800). Vergelijkbaar qua aantal in-/uitstappers in Houten, een station met wel een prachtige faciliteit voor fietsparkeren.

Bij een groter station in de buurt, Alkmaar (20.000), is het ook beter geregeld. Daar heeft men een klantvriendelijke intensieve vorm van handhaving. Druk hierop voor beschrijving van de klantvriendelijke handhaving in Alkmaar

 

Onbegrijpelijk zoals het in Castricum gaat. Moeten liefhebbers dit voor lief nemen?