Fietsersbond afdelingen regio Alkmaar zeer kritisch over plannen voor doorfietsroutes

Doorfietsroutes: Castricum als zwakke schakel

Doorfietsroutes
KAART A. Uitsnede uit kaart bij bestuurlijke intentieverklaring in 2020

De in regio Alkmaar samenwerkende afdelingen van de Fietsersbond zijn zeer kritisch over het rapport van de doorfietsroutes in de regio. Het rapport kent te veel lacunes en inconsistenties. Desondanks gaat de provincie mede op grond van de uitkomsten van dit onderzoek een nieuw regionaal fietsnetwerk vaststellen, met als hoogste prioriteit het doorfietsnetwerk.

De bond schreef hierover brieven naar de gemeenteraden (zie deze link) en de commissie ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ van de provinciale staten (zie deze link). Je kon hierover ook al lezen in de Nieuwsbrief (zie deze link). In dit bericht voegen we als aanvulling daarop ter illustratie een paar kaartjes toe.

Missers in het onderzoek naar doorfietsroutes zijn de ongefundeerde afwijzingen een goede uitwerking van ontbrekende schakels. In de kaartjes zijn die terug te vinden onder nummer (1) en (2).

Kaartje A. is een uitsnede uit de kaart bij de intentieverklaring in 2020 van de regionale bestuurders; dit kaartje was startpunt van het onlangs afgeronde onderzoek.

Kaartje B. is een uitsnede uit de nieuwe kaart met provinciale routes; zwart zijn de doorfietsroutes en blauw de overige provinciaal gesteunde routes. In kaartje B heeft de Fietsersbond zwart gestippeld de ontbrekende schakels toegevoegd.

  1. Het tracé tussen Heiloo en Heemskerk, westelijk langs het spoor.

Dit werd wel onderzocht (geschatte kosten een kleine 5 miljoen), met een zeer positieve uitkomst, maar werd bestuurlijk geblokkeerd.

  1. Het tracé tussen Castricum en Uitgeest; inclusief een oplossing voor het knelpunt onder Station Uitgeest.

Dit werd zonder verder onderzoek terzijde geschoven.

Lees meer in de brief aan de gemeenteraden. Opmerking: de ontbrekende schakels (1) en (2) komen ook in andere beleidsstukken voor van gemeente Castricum en Uitgeest.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op [email protected]

UPDATE 8 mei 2022:

Ook kan u via deze link meer over de doorfietsroutes in de regio lezen op de website van afdeling Alkmaar. Dat is een zeer uitgebreid verhaal.  “Het is wat te lang, maar toch ben ik niet al aan alle ‘missers’ van het onderzoek toegekomen”, vertelde de auteur ons.

Routes rond Castricum
Routes rond Castricum, ten westen vanher spoor – update 20 mei, detaillering nav vragen: bypass Beverwijkerstraatweg + tweerichtingfietspad tussen Puikman en rotonde

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *