Twee vliegen in een klap: veiliger en prettiger fietsen in een rustiger dorpscentrum én auto’s veiliger op overweg

Verkeersplan: Op weg naar een autoluwe Fietsstraat

Verzetsheldenbuurt
KAARTJE 1
uitwerking
KAARTJE 2

We schreven al herhaaldelijk positief over de voorbereidingen voor het project Dorpsstraat autoluw: het dorpsplein in Castricum alleen voor fietsers en voetgangers, minder autoverkeer in de Dorpsstraat, de burg Mooijstraat en in de Verzetshelden buurt. En een voordeel voor automobilisten: veiliger op overweg Beverwijkerstraatweg.

[Update bericht medio juli] De kaartjes geven de geplande situatie neer voor de Dorpsstraat pilot + LVO plannen voor autodoorstroming en autoveiligheid op de overweg Beverwijkerstraatweg:

  • kaartje 1. met Dorpsplein en de de autocirculatie in de Verzetsheldenbuurt;
  • kaartje 2, met aanpassingen die gemeente ziet rond Stationsweg/Puikman.

(deze kaartjes komen van de site met het door het gemeentelijke project voorgestelde plan, publicatie 24 juni j.l. ).

Reactie Fietsersbond

Het gaat op de kaartjes met name over de autocirculatie. De Fietsersbond heeft de gemeente een reactiegegeven op beide kaartjes. Vooral het plan op kaartje 1 juichen we toe, afgezien van details, zoals het onjuist verkeersbord. Dit zorgt voor een mooier en veiliger Castricum. We zijn dan ook blij dat de gemeente deze oplossing zegt te steunen en herhaaldelijk aangeeft er achter te staan en het als zeer kansrijk te zien. De oplossing in kaartje 2 is vooral toegespitst op doorstroming van autoverkeer. Echter, met fietsdoorstroming en fietsveiligheid wordt in kaartje 2  slordig omgegaan. Schokkend. Fietserbond telde in het plan al meer meer dan meer dan 20 knelpunten voor fietsers en is toen gestopt met tellen. Dit is aangemeld in het overleg van de verkeerscommissie van 2 juli j.l.. Dat werd gesteund door de ouderenbond, die toevoegde dat ook voetgangers er op een paar punten bekaaid van af komen. De gemeenteambtenaar zegde toe dat hierover met spoed overleg zou volgen. Dat is nog niet gebeurd. [Einde update]

De publicatie van de gemeente op  24 juni over deze plannen:

“Verbeteren veiligheid en doorstroming overweg Beverwijkerstraatweg

 De gemeente Castricum bereidt verkeersmaatregelen voor die de veiligheid en doorstroming bij de overweg Beverwijkerstraatweg verbeteren: de maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling op de overweg verbetert en dat er minder kans is dat gemotoriseerd verkeer op de overweg blijft staan als de overwegbomen sluiten.

Het gaat nu alleen om gelijkvloerse oplossingen, voor de korte termijn. In het najaar starten we met het onderzoeken van lange termijn-oplossingen, onder de noemer ‘integraal verkeersplan’.

Digitaal platform met uitleg verkeersmaatregelen korte termijn

Voor alle belangstellenden is er van 24 juni tot en met 3 juli een digitaal platform met alle uitleg over de korte termijn-verkeersmaatregelen én de mogelijkheid een reactie achter te laten. De link naar het platform vindt u op: www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg

Online informatieavond 30 juni

Op het digitale platform worden de maatregelen toegelicht en zijn zoveel mogelijk vragen en antwoorden gepubliceerd. Voor meer toelichting, vragen of suggesties is er ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een online-bijeenkomst op dinsdagavond 30 juni a.s. Aanvang om 20.00 uur precies. De link naar het Teams Live Event vindt u op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg en op het digitale platform.

Pilot in het najaar

In het najaar van 2020 is er een pilot waarin we de verkeersmaatregelen testen. Na evaluatie en mogelijke aanpassing van deze verkeersmaatregelen, valt hierover begin 2021 een definitief besluit en pas daarna worden de maatregelen uitgevoerd.”

DSC0389
DSC0438
Beeld-auteur: Alex van der Leest
CFK4-6

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum