We fietsten langs de mogelijke wegtracés, nodig om de doorstroming van auto’s te verbeteren

Verkeersplan: Raad Castricum zet de auto op de eerste plaats

IMG_4115
Uitzicht over een deel van de Hooge Weide, over een jaar of zes de biotoop van een oostelijke randweg tussen de Beverwijkerstraatweg en de N203?

Het gaat om  een betere doorstroming van autoverkeer en een paar minuten tijdwinst voor automobilisten. Daartoe heeft de Castricumse gemeenteraad afgelopen donderdag (Leo van Schoonhoven was de enige tegenstemmer)het college een opdracht gegeven voor het onderzoeken van een ongelijkvloerse spoorkruising voor het autoverkeer. Raadsfracties benadrukten daarbij dat de automobilisten in Castricum centraal staan. Een paar minuten inkorten van de reistijd voor automobilisten  is heilig. Wat de Fietsersbond bezielde om fietsers, voetgangers, kinderen, ouderen (van 8 – 88!!) op de eerste plaats te stellen? Het is toch logisch dat het dorp zich moet voegen naar de automobilist.

En het wordt nog mooier. Een betere doorstroming van het autoverkeer en meer asfalt trekt meer autoverkeer aan. We schreven er al over in nieuwsbrief nr 41 (zie link)

Om de reistijd van automobilisten een paar minuten in te korten wordt een mega project voorbereid. De verwachte kosten liggen nu al op 50 miljoen euro. Zoveel kan Castricum niet betalen. Gelukkig heeft de gemeente een partner gevonden in ProRail, die van spoorwegovergangen af wil. (we zijn benieuwd welke overwegen gaan vervallen).

Als de keuze gemaakt is en het plan er ligt, kunnen we kijken wat er voor de fietsers overblijft: onder de grond in lange tunneltjes, of gezellig met extra druk autoverkeer langs de fietsroute, of misschien een paar minuten extra fietsreistijd, mogelijk voorzieningen om de drukkere autostroom te kruisen…we gaan het zien. De fietsersbond is gevraagd constructief mee te denken. En dat gaan we doen, het gaat erom dat het zo leefbaar mogelijk blijft voor fietsers, gegeven de omstandigheden.

Lees hier onze inspraakreactie op donderdag 11 juni j.l.

(toevoeging 23 juni: link naar onze nieuwsbrief (nr 42, 19 juni) over dit onderwerp)

In fase 1 van het project worden verschillende trajecten voor de auto’s vergeleken: (1) westelijke ‘randweg, langs het spoor, dwarsdoor Bakkum en Castricum, (2) autotunnels in de buurt van het station (3) een oostelijke ‘randweg’, onder het spoor door in de buurt van het Bonhoeffer. We tekenden opties op het kaartje van het door de raad vastgestelde fietsnetwerk.

Vandaag rondgefietst door/langs de omgeving van het toekomstige asfalt. Hieronder een paar sfeerfoto’s van opties van opties (1) en (3). Later deze week meer berichten en een nieuwsbrief over dit onderwerp.

Overigens, er waren afgelopen donderdag ook interessante opmerkingen, met name van partijen die de auto het meest propageren:

  • VVD: de maximum snelheid in het dorp kan omlaag
  • CDA: de autodoorstroming staat op de eerste plaats, maar we hebben liever geen extra regionaal verkeer in het dorp.
  • …we gaan zien wat de partijen precies bedoelen, vooralsnog is blijkbaar de visie van de gemeente voor de publieke ruimte: eerst de automobilist en dan de rest.
Fietsnetwerk IVP f1 en autostromen (1)

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum