De raadscommissie positief over het nieuwe Fietsbeleidsplan.

Fietsbeleidsplan Castricum

Beleidsplan

Castricum heeft een Fietsbeleidsplan!

De Fietsersbond is blij met het Castricums Fietsbeleidsplan. In onze inspraakreactie: “We hadden daarvoor afgelopen maanden uitgebreid overleg met de beleidsambtenaar en zien veel van onze punten terug in het plan. Wij danken de raad en het college dat dit is mogelijk is gemaakt. En wij feliciteren de gemeente met dit plan.”

Ook de raadsfracties waren alle positief over het beleidsplan. Commissielid Herman Sterken (GDB): “Ik heb er veel van geleerd, ik zie nu meer, ik zit nu op een ander manier op de fiets.”

In de speech van de Fietsersbond aandacht voor ’30 is het nieuwe 50′ , ‘Schoolstraten’, het nieuwe Fietsnetwerk in Castricum (belangrijk: een goed onderhoudsniveau van fietsroutes) en (overdekt) fietsparkeren; Hier is een link naar de complete tekst (19 mei 2020). Alex van der Leest van Fietsersbond Castricum kon enige punten benadrukken in een interview in het Noordhollands dagblad; Hier is een link naar het artikel (20 mei 2020).

Nieuwsgierig geworden naar het beleidsplan? Hierbij een link naar het Castricums beleidsplan,  het Castricums netwerk en de functionele eisen van de BUCH.

Achtergrond

In de inspraakreactie hebben we het over ’30 is het nieuwe 50′ en over schoolstraten. Over deze onderwerpen hieronder wat achtergrond.

Over de landelijke actie van de Fietsersbond ’30 is het nieuwe 50′ vindt u extra informatie via deze link.. Recent besteedde ook SWOV  aandacht aan dit onderwerp, zie deze link.  In 2018 scheef afdeling Alkmaar er over , zie deze link.

Over schoolstraten verscheen recent een artikel van Thalia Verkade op De Correspondent , lees dat verhaal via deze link., of een actueel bericht van de CROW, waarbij verband wordt gelegd met de corona-uitdagingen, zie deze link, en een uitgebreide powerpoint presentatie van ‘fietsstraat’ ervaringen in Gent (Belgie), via deze link.

Schoolstraat
Schoolstraat afzetting, zoals gebruikt in Belgie.
30 nieuwe 50

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum