Op weg naar een integraal verkeersplan

Reactie op initiatief Van Balgooi

_DSC0718
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Via de overweg naar een integraal verkeersplan

 

Het burgerinitiatief van Hans van Balgooi wordt donderdag 13 februari besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad. Dat plan bepleit een integraal verkeersplan en heeft daarvoor 20 suggesties. De Fietsersbond bestudeerde dit initiatief en geeft hieronder een reactie.

 

Het plan van Van Balgooi past goed bij de gemeentelijke plannenmakerij. De gemeente is volop bezig met het onderzoeken van de verkeerssituatie in kern Castricum. De meeste aandacht krijgt de veiligheid en doorstroming van auto’s op overweg Beverwijkerstraatweg, en duidelijk is dat oplossingen daarvoor leiden tot verkeersaanpassingen in tenminste het hele dorpscentrum. De Fietsersbond volgt dat alles nauwgezet, is betrokken en waakt voor de belangen van de fietsers – dus: een goede fietsdoorstroming, optimale fietsveiligheid, en minimale hinder van (druk) autoverkeer.

 

De Fietsersbond

De Fietsersbond streeft naar een leefbaar Castricum, streeft naar veilig en comfortabel fietsen voor alle Castricummers, van 8 – 88 jaar.  Vandaar dat we bijvoorbeeld samen met andere Castricummers de notitie opstelden voor een mooi Centrum, met een fiets/wandelgebied tussen de Torenstraat en de verlegde Overtoom. En vandaar is de bond actief betrokken bij het opstellen van een Fietsbeleidsplan. En vandaar dat we veel betrokken worden bij gemeentelijke verkeersplannen. 

 

Overweg

Zo heeft de Fietsersbond afgelopen jaren gereageerd op verschillende voorstellen ‘op het maaiveld’ van gemeente/ProRail om de autodoorstroming te verbeteren op overweg Beverwijkerstraatweg. Daarbij moesten we steeds constateren dat die plannen ten koste gaan van de veiligheid van de fietsers. Daarom deed de Fietsersbond vorig jaar een voorstel (link naar het voorstel: https://castricum.fietsersbond.nl/2019/05/29/voorstel-fietsersbond-overweg-beverwijkerstraatweg/ ) Daarbij gaat het vooral om fietsdoorstroming en fietsveiligheid – en waar mogelijk scheiding van fiets- en druk autoverkeer – bijvoorbeeld via een fietstunnel.

 

Knooppunt

De verkeerssituatie rondom de overweg is complex: het is onderdeel van ‘knooppunt Beverwijkerstraatweg/Stationsweg’. Het gaat de bond niet alleen over het ontvlechten van fiets en autoverkeer. Verbeteren van fietsveiligheid en doorstroming van dit punt kan niet los worden gezien van de rest van het fietsnetwerk, niet alleen omdat regionale fietsroutes via het knooppunt gaan, maar ook omdat er vlakbij belangrijke bestemmingen zijn (centrum, station, Bonhoeffer college, Vitesse velden en CastricummerWerf). Dat vraagt ook voor fietsers om een integrale aanpak. 

 

 

20 suggesties

Plan Van Balgooi

De Fietsersbond vindt net als Van Balgooi dat Castricum een integraal verkeerscirculatieplan nodig heeft. Daarom vindt de bond het een goede zaak dat Van Balgooi met zo’n ambitieus plan komt. Zo’n initiatief verdient een serieuze reactie. Hierbij een link naar dat initiatief.

De 20 suggesties van Van Balgooi, met een korte reactie van de Fietsersbond.

1- Verdeel autoverkeer Beverwijkerstraatweg over 4 alternatieven

Fietsersbond (FB): Hoort bij de keuze voor een autoweg langs het spoor. Zie reactie bij item 6.

2- Verander overweg Beverwijkerstraatweg in overweg Gasstraat

FB: Hoort bij de keuze voor een autoweg langs het spoor. Zie reactie bij item 6.

Levert minder autoverkeer op het knooppunt Beverwijkerstraatweg/Gasstraat. Dat is een goede zaak.

3- Verwijder 3 bestaande overwegen: Heemstedeweg, Mient en Groenelaan

Zie reactie bij item 4.

4- Leg 3 nieuwe fietstunnels aan: Heemstedeweg, Mooijstraat en Groenelaan

FB: Fietstunnels zijn onaangenaam voor het fietsers. De Fietsersbond heeft liever geen fietstunnels, maar soms zijn ze nodig voor fietsveiligheid en fietsdoorstroming. Een noodzakelijk kwaad.

Als er een autoweg dwarsdoor Castricum vlak langs het spoor komt, zijn de fietstunnels onder Mooijstraat en Groenelaan een noodzaak om de weg (en het spoor) veilig te kruisen.

Wel is het een gemis dat de regionale fietsroute door Castricum niet goed wordt ondersteund. De B Mooijstraat is een omweg voor de regionale route, bovendien zorgt de weekmarkt voor en nog grotere hindernis dan die momenteel al is.

Overigens maakt het daarvoor niet uit of de Dorpsstraat een doorfietsroute wordt/of niet, want het is sowieso een belangrijke een regionale fietsroute en een hoofdfietsroute in Castricum (daarom is het een fietsstraat).

Opmerking: met zo’n lange tunnel vanaf de B Mooijstraat zou je ook kunnen overwegen om ook de fietsenstalling onder het station te situeren.

Als de Heemsteederweg een doorfietsroute zou zijn, zou een tunnel misschien een kans maken. Merk op dat dichtligtijden hier kort zijn, dus noodzaak voor fietsdoorstroming is beperkt. Overigens is het bij de Fietsersbond als doorfietsroute tot dusver niet echt in beeld (te veel om), wel zien we het als regionale fietsroute.

Zie ook verder bij item 6.

5- Géén peperdure nieuwe autotunnel, maar gebruik voor auto’s oa het gratis Zeewegviaduct

FB: De Fietsersbond is geen voorstander om het fietsverkeer te reguleren met stoplichten.

Overigens is de Fietsersbond geen voorstander van een autotunnel, omdat het extra verkeer aantrekt, autocongestie elders in het dorp genereerd en zorgt dat de fietsveiligheid in het dorp verslechterd.

6- Verbind de Beverwijkerstraatweg met Zeeweg, verleg de Mient naar westzijde spoor

FB: Dit betekent een autoweg dwars door Castricum, waarschijnlijk verbetert het de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer, wat een aanzuigende werking kan hebben tot meer verkeer,wat leidt tot meer lawaai en meer uitlaatgassen in ons dorp. Het ziet eruit als een oplossing die het dorp keihard in tweeën splijt en voor veel Castricummers de afstand tot de duinen vergroot, ook voor fietsers. De auto staat centraal in dit plan.

Voordeel is wel dat autoverkeer door het dorp verminderd. Met name een voordeel voor Mient en Ruiterweg, maar ook voor de oversteekbaarheid van de rest van de verkeersader (Kleibroek,Oranjelaan, Soomerwegh).

Overigens, als de autoweg niet doorgaat ziet de Fietsersbond wel mogelijkheden om het Fietsen aan de westkant van het spoor veiliger te maken, daar lijkt nu nog voldoende ruimte voor. Ook ziet de Fietsersbond daar een traject voor een doorfietsroute, voor meer detail hierover: https://castricum.fietsersbond.nl/2019/04/27/doorfietsroutes-door-castricum/

Toevoeging (1 maart 2020):

Stimuleren van autoverkeer dwarsdoor het dorp schaadt de leefbaarheid in het dorp. Doorgaand autoverkeer kan prachtig om kern Castricum heen via de N513 en N203 (goed beschouwd zijn dat randwegen om Castricum heen). Ook (inter)regionale autoverkeer met herkomst/bestemming kern Castricum kan via N513 en N203.  De huidige routes via Beverwijkerstraatweg, Dorpsstraat, Bakkummerstraat, Ruiterweg etc. zijn zeer onwenselijk.

7- Behoud het park aan de Schelgeest-Vondelstraat d.m.v. smalle weg op spoorsloot

FB: Als dit niet doorgaat ziet de Fietsersbond daar mogelijkheden voor een traject van een doorfietsroute (zie reactie item 6)

8- Verbind de van Haerlemlaan met de Zeeweg via een rotonde

FB: Verplaatst het probleem van punt 9 naar hier. Kan eventueel verder onderzocht worden.

9- Verbeter het kruispunt van Oldenbarneveldweg/van Haerlemlaan/Dr.Ramaerlaan

FB: Dat is inderdaad een knelpunt. Vooral minder veilig voor overstekende fietsers West>Oost en ook Zuid>Noord. Hoe dan ook: autoluw maken en dan inrichten als 30 km zone kan helpen om het veiliger te maken.

10- Stop met onnodige spoorkruisingen voor auto’s vanuit Beverwijk naar Bakkum

FB: Fietsersbond was al voorstander van het belemmeren van autoverkeer langs overweg bij de Vinkebaan ­– wel openhouden voor fietsen. (Zie ook reactie bij 11)

11- Verminder het doorgaande verkeer door de Bakkummerstraat

FB: De Fietsersbond is het eens met deze doelstelling. Bakkummerstraat is in het (concept) Fietsbeleidsplan aangewezen als een hoofdfietsroute en zou daarom meer autoluw moeten zijn.

Fietsersbond wil dit bereiken door een knip in Puikman en het stoppen van autoverkeer via overweg Vinkebaan.

12- Verplaats parkeer en kiss and ride plek bij station van oost naar westzijde
FB: K&R is vaak hinderlijk voor fietsers en gaat ten koste van veiligheid, comfort en plezier voor fietsers. Rond het station gaat het om goede bereikbaarheid van stallingen en doorgaande fietsroutes – hoofdfietsroutes volgens het (concept) Fietsbeleidsplan. Ook voor scooters en bakfietsjes!

13- Maak de stationsweg voor het station autovrij, verplaats busstation naar westzijde spoor

FB: Dit lijkt het verplaatsen van het probleem en geeft extra druk op landelijk gebied. Bovendien ziet de Fietsersbond aan die kant van het spoor mogelijkheden om het veiliger en comfortabeler in te richten voor fietsers en voetgangers.

Sowieso geldt voor de fietsers aan beide zijden van het station: zorg voor comfortabele, veilige doorgaande fietsroutes en voor veilig bereikbare stallingen – met voldoende plek, ook voor scooters en bakfietsjes!

14- Sluit de Dorpsstraat bij het horecaplein af voor autoverkeer

FB: De notitie voor een autoluwe Dorpsstraat en mooi centrum gaat verder dan Van Balgooi: fietswandelgebied van verlegde overtoom tot Torenstraat. De pilot daarvan wordt voorbereid.

15- Maak Verlegde Overtoom, stuk Dorpsstraat en van Ginhoventsraat eenrichtingsverkeer

FB: Voordeel van eenrichtingsverkeer voor auto’s is, dat meer ruimte is voor fietsers.

Verder wordt voor het voorbereiden van de pilot (zie reactie item 14) wordt de regulering van het verkeer in die buurt besproken.

16-Verander de Mient van doorgaande weg in gewoon 30km straat zoals bv de Schelgeest.

FB: Dit hangt samen de keuze voor een autoweg aan de westzijde van het spoor (zie andere reacties).

Overigens zal eveneens de Ruiterweg 30km weg kunnen worden.

17- Leg een doorfietsroute aan, ten oosten van Castricum door het Hendriksveld,

FB: Dat is zeker een regionale fietsroute, maar staat niet op onze lijst van kansrijke doorfietsroutes. Zie reactie bij 4 en 7.

18- Verbind voor fietsers dorpshart Bakkum met dorpshart Castricum, zie ook 3

Zie reactie bij 4.

19- Verbeter de fietsverbinding Castricum Centrum met de duinen, zie ook 3

Zie reacties bij 4 en 6.

20- Verbeter de fietsroute Castricum Beverwijk met Puikman als fietsstraat

FB: De fietsersbond is het eens met deze intentie. De fietsersbond ziet ook graag een autoluwe Puikman, ingericht als fietsstraat.

 

 

_DSC1514

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum