Foto ‘Parkeer je fiets netjes’ bij Station Castricum (2016)

In het voorjaar van 2016 hield de gemeente een eenmalige actie op station Castricum.

Stallende fietsers werden daarop aangesproken, als ze hun fiets (‘snel even’) buiten de daarvoor bedoelde rekken stalden.

Voorjaar 2016: team Fietsersbond dat meehielp met gemeenteactie ‘parkeer je fiets netjes’ bij station Castricum.