Waarom doen ProRail en gemeente niet meer hun best?

Evaluatie spoorovergang Kramersweg/Mient

P1110413
Fietsers vanaf de overweg moeten aan iedereen voorrang geven, maar hebben weinig plek om zich op te stellen.

De overweg Kramersweg/Mient vormt een belangrijke verbinding voor het Castricums fietsverkeer. Ook als perronopgang is het niet weg te denken. Daarom is een veilig ingerichte infrastructuur aldaar van groot belang. Onlangs werden er veranderingen aangebracht. De Fietsersbond evalueerde de ontstane situatie en zag teveel onwenselijke en onveilige situaties die duidelijk beter kunnen. De bond geeft gemeente en ProRail voor de infrastructuur op en rond overweg Kramersweg/Mient een onvoldoende. Lees ons verhaal. 

De overweg

Verschillende geschrokken mensen vertelden ons dat ProRail of gemeente niets met hun klacht doet. Ze vertelden dat ze herhaaldelijk zagen dat mensen tussen de dichte bomen verzeild raakten. Wij deden daarom wat metingen en concluderen dat ProRail het levensgevaarlijk heeft afgesteld:

 • Een of twee tellen nadat de bel rinkelt en het licht knippert gaan de bomen omlaag en na acht seconden is het al bijna onmogelijk om er onderdoor te fietsen/lopen – wat vergeleken met andere overwegen wordt bemoeilijkt door de schort
 • We namen wat tijden op. Normaal wandelend van de ene naar de andere kant kost tussen de 11 en 15 seconden, ook namen we tijd op van iemand met een rollator: bijna 20 seconden.

Kortom, te weinig tijd voor voetgangers. Ook voor fietsers is het krap. Het is bijzonder dat het nog steeds niet echt fout is gegaan.

Wij maken ons echt zorgen. Wij concludeerden al eerder dat ProRail graag autodoorstroming wil stimuleren en te weinig aandacht heeft voor voetgangers en fietsers. Maar op deze overweg maakt ProRail het toch wel erg bont.

Voorts vinden wij het zeer vreemd dat ProRail op onze overwegen zo zuinig is met maatregelen om de dichtligtijden op de overwegen aan te pakken. Er wordt al jaren over gepraat, maar er gebeurt niets, terwijl dit een noodzaak is een geen luxe. Wij zien dit niet als een cadeau waar Castricum op wacht, maar als nalatigheid van ProRail.

Zichtlijnen

 • Als je vanaf Vinkebaan fietst en rechtsaf de overweg op wil heb je weinig zicht op de knipperlichten, want die zijn alleen gericht op fietsers van de andere kant. Dat kan voor een aardige verrassing zorgen als er een lage zon is en je het geklingel niet hoort door bijvoorbeeld een overvliegend vliegtuig.

Merk op dat dit bij overweg Vinkebaan beter is geregeld, een extra lamp voor fietsers vanuit de Helmkade.

 • De heg langs het spoor belemmert het zicht tussen fietsers langs het spoor en op de overweg; fietsers die moeten invoegen, of kruisen. Ze zien elkaar amper. Terwijl ze op de overweg tegelijk op obstakels op de weg moeten letten, op overstekende voetgangers en misschien wel verrast worden door dichtzakkende spoorbomen.

Fietspaden langs de Mient

 • De fietspaden op deze hoofdfietsroute zijn veel te smal (1,5 à 1,80 m.), smaller dan de minimale breedte volgens het gemeentelijke fietsbeleidsplan (minimum 2,5 m., gewenst 3 m.).
 • Merk op dat de brede heg langs het spoor veel ruimte inneemt, ruimte die gebruikt kan worden om het fietspad te verbreden.
 • Er zijn veel onnodige obstakels op minder dan 50 cm naast de fietspaden. Aparte palen met veel verkeersborden, maar ook rood-witte paaltjes vlaklangs het fietspad. Onnodig en niet volgens de normen.

Oversteken Stationsweg

 • De Fietsersbond vindt het onverantwoordelijk dat Stationsweg/Mient een 50 km/h weg is, dit moet zo snel mogelijk worden omgevormd tot een 30 km/h zone.
 • Fietsers kunnen tussen dichtgaande bomen raken, als ze moeten wachten op fietsers voor hen die voorrang moeten verlenen. Vooral ook omdat er minimale opstelruimte is voor de fietsers die voorrang moeten verlenen. Die fietsers moeten voorrang verlenen aan:
  • Fietsers op de Mient (voorrangsweg, haaientanden)
  • Autoverkeer op de 50 km/h weg
  • Voetgangers op het te dichtbij gelegen zebrapad.

Bedenk dat door de lange dichtliggingen het aantal fietsers en voetgangers soms redelijk fors kan zijn. En: auto’s die stoppen voor de zebra blokkeren soms de fietsoversteek.

Een goede oplossing voor ieder van deze problemen ligt voor de hand, denk aan veranderen van de voorrang, meer opstelruimte voor fietsers, grotere afstand tussen fietsoversteek en zebrapad.

Ook fietsers die vanaf de Stationsweg komen aanfietsen en linksaf willen, hebben het niet makkelijk. Ten eerste heeft de gemeente veel onnodige, gevaarlijke paaltjes en palen geplaatst en ten tweede is de opstelruimte voor de fietsers te beperkt.

Een oplossing begint natuurlijk met het weghalen van de paaltjes.

Merk op dat bij de hoek ruiterweg/Mient de voorrang wél goed is geregeld, met voorrang  voor fietsers vanaf de Vinkebaan.

Oversteken Kramersweg

 • Automobilisten langs de Kramersweg die fietsers vanaf de overweg voor moeten laten gaan worden daar niet extra op geattendeerd.
 • Voor optimale veiligheid op de overweg zouden fietsers voorrang moeten hebben voor verkeer van links én rechts!
 • Er ontbreken ten onrechte verkeersdrempels op de Kramersweg
 • Er ontbreekt ten onrechte een verkeersplateau ter hoogte van de overweg.
 • Er is weinig plek om je op te stellen.

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *