Tekst persbericht van het Verkeersplan Fietsersbond Castricum naar de lokale media

Verkeersplan: Persbericht Fietsersbond Castricum

Fietsnetwerk met Verkeersplan Fietsersbond
Overzicht van het oorspronkelijke leefbare alternatief (juli 2020), gebruikmakend van de bestaande infrastructuur. Regionale autoroutes, ontsluitingsroutes, 30 km/h zones en autoknips. De basis van de kaart: het Fietsnetwerk zoals vastgesteld door de gemeente. Dit plan is nu geactualiseerd!!!

Op 14 september stuurde Fietsersbond het onderstaande persbericht naar de lokale schrijvende pers:

“Geen natuur of leefbaarheid opofferen voor de auto!

De gemeente onderzoekt momenteel hoe bereikbaarheid en doorstroming voor auto’s via overweg Beverwijkerstraatweg kan worden geoptimaliseerd. Ook als het treinverkeer hoogfrequenter wordt. Bij dat onderzoek zijn alleen mogelijkheden met extra asfalt en spoortunnels in beeld. De auto wordt daarbij onnodig voorop gesteld. Onacceptabel en niet van deze tijd, vindt de Fietsersbond. De bond werkte een beter alternatief uit, waarbij auto’s gebruik kunnen maken van de al bestaande infrastructuur.

Dit voorstel doet nu niet serieus mee in het gemeentelijke onderzoek. De bond pleit ervoor om dat wel te doen en het alsnog serieus en uitgebreid te onderzoeken. Dat maakt een eerlijke vergelijking mogelijk. Zoals het nu gaat, wordt dit alternatief door de gemeente achtergesteld.

Het plan van de Fietsersbond spaart de leefbaarheid en de natuur, maar zet toch veiligheid voorop. De bond gaat ervan uit dat de onveiligheid voor auto’s op de spoorwegovergang op korte termijn wordt aangepakt. De gemeente bereidt daartoe momenteel een gelijkvloerse aanpak voor. Die oplossing beperkt het rechts afslaan van auto’s vlak na de overweg. Dat is nodig, omdat de rechts afslaande auto’s voorrang moeten verlenen aan fietsers, waardoor er soms autofiles kunnen ontstaan, zodat auto’s op de spoorwegovergang tot stilstand komen en tussen dichte spoorbomen kunnen belanden.

ProRail verwacht dat bovenop deze oplossing op termijn extra maatregelen nodig zijn.  De ‘auto-oplossingen’ die nu in beeld zijn, stellen de auto op de eerste plaats. De Fietsersbond presenteert op haar website het leefbare alternatief, zonder extra asfalt of tunnels voor auto’s. Zonder een onnodige forse aanslag op de leefbaarheid in Castricum.

Het is razendsnel en bespaart veel geld

Bij het Fietsersbond-alternatief maken auto’s vooral gebruik van de ‘noordroute’ – via o.a. de Soomerwegh, de N513 en de N203 (zie kaartje).  Want vergeleken met de route via de overweg scheelt die ‘noordroute’ voor de meeste Castricummers nu al weinig tijd en soms is het via de N513 naar Beverwijk zelfs minuten sneller dan via de overweg.

Kern van het alternatief is het ontmoedigen van autoverkeer via de overweg en stimuleren van gebruik van de bestaande structuur via de ‘noordroute’. Het langer gesloten zijn van de spoorbomen wordt in dit plan gecombineerd met andere maatregelen, zoals uitbreiden van de 30 km/h zone. Ook bevat het plan voorstellen om sluipverkeer, zoals in de Bakkummerstraat, tegen te gaan.

Door een serieus onderzoek en verdere uitwerking van het leefbare alternatief kan een betere afgewogen keuze worden gemaakt. Immers, niet alleen zorgen de ‘auto-oplossingen’ voor meer autodrukte, maar ze zijn ook schadelijk voor de leefbaarheid en de natuur. Bovendien maken de ‘auto-oplossingen’ het voor fietsers onveiliger, ongemakkelijker, onplezieriger en er moet bovendien worden omgefietst.

De uitweg die de Fietsersbond biedt, kan door de relatieve eenvoud, vergeleken met de auto-opties, razendsnel worden gerealiseerd, geëvalueerd en geperfectioneerd. En het bespaart tientallen miljoenen euro’s.

De Fietsersbond schreef al over haar voorstel in het Noordhollands Dagblad (20/8/2020). Daarop kreeg de bond veel positieve reacties. Zoals deze via twitter:

Dave van Ooijen (PvdA): “Het is aan de gemeente (College en Raad) om te bepalen hoe en in welke mate men het alternatief van de FB mee wil nemen in de al lopende planontwikkeling. Dat het een voorstel is waar serieus naar gekeken moet worden, lijkt mij wel.”

Walter Etty (Rover): “Prima voorstel van Fietsersbond @FBCastricum. Is toch ook beleid van @ProvincieNH om lopen, fietsen en OV nu onmiddellijk prioriteit te geven? ‘Mobiliteitstransitie, Modal shift’.”

Transitie Castricum: “Een zeer gedegen analyse van het verkeersprobleem in Castricum met een prima alternatief voor de Auto-oplossingen die er nu liggen. Lezen!”

Maarten Nijman (Castricum): “Kijk, nieuwe inzichten zijn mooi. Maar zo kost het ons natuurlijk wel bakken gemeenschapsgeld. Voortaan moet iedereen even goed opletten als de @FBCastricum inspreekt.”

Brechtje de Leij (Bakkum): “De Fietsersbond heeft een goed voorstel ingediend waarbij de straat terug wordt gegeven aan bewoners. Goedkoop, snel, veilig. Tijd dat Castricum bewoners voorop gaat stellen.”

De uitwerking van het Fietsersbond-voorstel vindt u op de website: https://castricum.fietsersbond.nl/2020/07/29/betere-autostromen-zonder-extra-asfalt/

Regionaal autoverkeer
Regionaal verkeer van/naar Castricum/Bakkum via de N513 en N203. Heemskers, Beverwijk, Egmond en Alkmaar blijven prima met de auto bereikbaar.
IMG_4083

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum