Fietsersbond Castricum kiest voor een doorfietsroute langs het spoor.

Doorfietsroutes door Castricum

Fietsnetwerk en Doorfietsroutes

Fietsersbond Castricum denkt en praat mee over fietsnetwerk binnen de gemeente – een netwerk met extra aandacht voor fietsveiligheid, goede verbindingen tussen belangrijke bestemmingen en comfort voor de fietsers. Belangrijk aandachtspunt daarbij zijn regionale fietsroutes, vooral de  doorfietsroutes. Doorfietsroutes zijn speciale trajecten in het (inter)regionale fietsnetwerk. De Provincie wil een provinciaal doorfietsroute-netwerk realiseren.

De definitie van de Provincie (Fietsnota):

Een doorfietsroute is een route waar ongestoord doorgefietst kan worden, waar regionale verplaatsingen (tot 15 á 20 km) de norm zijn: De paden zijn geschikt voor zowel gewone fietsen, elektrische fietsen en speed-pedelecs. Bij het ontwerp zijn snelheden van 30 km/u uitgangspunt, langzamer mag. Er zijn zo min mogelijk obstakels en stopmomenten. Op een doorfietsroute is naast elkaar fietsen altijd mogelijk en is voldoende ruimte om veilig te kunnen inhalen.

Doorfietsroute-Castricum-en-de-rest

Voorkeur Fietsersbond Castricum

Doorfietsroutes zijn lange-afstands-verbindingen voor fietsers. Het provinciale plan is dat in de gemeente Castricum de doorfietsroute splitst in zuidelijke richting: Alkmaar – Velsen en Alkmaar – Zaandam.

De voorkeur van Fietsersbond Castricum is een doorfietstraject langs de westkant van het spoor, met een afsplitsing naar de beverwijkerstraatweg. Om dat traject te realiseren is wel visie en politieke wil nodig, want het is een bewerkelijke en naar het laat inzien  dure oplossing om te realiseren, ten koste van groen langs het spoor. Maar wel eentje met duidelijk de minste barrières en verreweg de beste ontvlechting van autoverkeer en fietsverkeer. Ons idee: de kans om een echte doorfietsroute te realiseren krijg je maak een keer.

Uitleg bij het kaartje

Op de kaart hieronder is die voorkeursroute van de Fietsersbond  donkerblauw gekleurd,   gele trajecten geven verschillende een keuze varianten weer. De donkergroene trajecten staan voor zover ons bekend niet ter discussie.

Een belangrijke regionale verbinding, maar minder geschikt als doorfietsroute is het blauwgroen getekende alternatief, langs krappe routes, gemengd met druk autoverkeer en soms landbouw-verkeer, langs Limmen Zandzoom, dwarsdoor Castricum. Ideaal om allerlei knelpunten in Limmen en Castricum op te lossen, dat is mogelijk wel groot voordeel. Met provinciale subsidie problemen oplossen die toch al aangepakt moeten worden (de Fietsersbond vindt dat die provinciale subsidie daar sowieso voor nodig is). Die route heeft teveel barrières en bovendien 2x het spoor over! Dit past niet bij een doorfietsroute. Een consequentie van deze routekeuze zou overigens zijn, dat de Westerweg (net als de Hogeweg) als fietsstraat wordt ingericht, autoluw – want auto’s geheel weren lijkt kansloos.

Overigens wordt de blauwgroene route momenteel iedere vrijdag geblokkeerd door de weekmarkt in de Dorpsstraat en is in de zomermaanden voor op zondag een ander evenement dat de fietsdoorgang blokkeert (braderie, zomermarkt, ..). Goed voor Castricum, maar niet voor doorgaande fietsers.

De zwarte lijnen geven een deel van de rest van het mogelijke fiets netwerk weer (ook dat moet nog worden vastgesteld).

Gemeente Castricum onderzoekt momenteel de verschillende alternatieven voor de doorfietsroutes.

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum