Nu gepresenteerde plannen pakken niet goed uit voor fietsveiligheid

Overweg Beverwijkerstraatweg, reactie Fietsersbond op plannen gemeente/ProRail

DSC0709
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Maatregelen voor het verkeersknooppunt

Het knooppunt overweg Beverwijkerstraatweg gaat worden aangepakt. Doel is vooral om te voorkomen dat auto’s op de overgang achterblijven en om de autodoorstroming te verbeteren.

ProRail wil voorkomen dat auto’s achterblijven op de overweg, als bomen dichtgaan, belangrijke actie is beperken rondom de overweg van afslaand autoverkeer en kruisende fietsverkeer. Dit wordt bewerkstelligd door niet- overrijdbare geleiders, geel getekend op de eerste schets van het plan. Midden geleiders voor auto’s, maar ook niet overrijdbare gelijkers langs de fietspaden.

Aanpak van dit knelpunt is voorwaardelijk voor invoering van PHS (frequenter treinverkeer). Daarbij hoort een LVO-subsidie (50%) voor de aanpak van het ProRail-knelpunt.

Het nu bekende plan van gemeente/ProRail gaat ten koste van de fietsers. Ten koste van de veiligheid, het zorgt voor extra wachttijd en verminderd het fietsverkeer. Fietsers zullen dit punt gaan meiden.

Hieronder bespreken we het plan in meer detail. In een ander bericht op de ze site gaan we in op een alternatieve oplossing, een voorstel van de Fietsersbond.

Beverwijker-Straatweg

Consequenties van het plan: nieuwe knelpunten

De oplossing zorgt voor verschillende nieuwe knelpunten rond de overweg.

 1. KNOOPPUNT

Er ontstaat een nieuw fietsknooppunt (zie tekening 7,8,9) waar verschillende fietsstromen elkaar kruisen en tegelijk groepen fietsers moeten wachten om over te steken (Stationsweg). Een complex fietsknooppunt te midden van langsrazende motorvoertuigen. Een ronduit gevaarlijk punt voor fietsers.

 1. DAKSTALLING

Een van die fietsstromen zijn fietsers naar de `Dakstalling in de ochtendspits.

Bij een schouw tijdens de ochtendspits telden we soms meer dan 10 fietsers per minuut richting dakstalling – de meesten vanuit de Dorpsstraat. Uiteindelijk gaat het om ruim 800 fietsparkeerplekken (momenteel max ruim half gevuld). Tijdens de laatst door de gemeente uitgevoerde fietstelling werd de dakstalling er nog niet gebruikt.

 1. TWEERICHTINGFIETSPAD

Een tweerichtingfietspad op een doorgaande regionale fietsroute (zie tekening: 6,5,4,2). Die doorgaande route loopt via Dorpsstraat en Beverwijkerstraatweg. Vanuit de dorpsstraat naar Heemskerk kunnen de fietsers kiezen voor een route rechtsom, via oversteek 9,8,7 (hierboven genoemd) of de kortste route linksom via het tweerichtingfietspad, waarbij autoverkeer moet worden gekruist: in/uit de Dorpsstraat, VGinhovenstr., Gasstraat en Beverwijkerstraatweg.  Waarbij de fietsers bij VGinhovenstr. en de Gasstraat niet door de automobilisten wordt verwacht.

 1. AUTOWACHTRIJ

Extra files op de overweg door afslaand verkeer naar de dorpsstraat wegens de extra fietsstroom voor de dorpsstraat langs (naar VGinhovenstr.), bijvoorbeeld in de ochtendspits.

NB En de maatregelen wilden juist voorkomen dat dit zou optreden. Nu ontstaat het tóch (tenzij auto’s niet rechtsaf de dorpsstraat in kunnen).

 1. GEEN OPSTELRUIMTE

Geen ruimte voor overstekende fietsers (gevolg: fietsers vanuit Puikman en uit richting Beverwijk worden gehinderd). Het betreft lokaal en doorgaand fietsverkeer.

 1. TWEERICHTINGSOVERSTEEK

Vanuit Gasstraat naar Puikman/Vitesse. Dit zorgt voor een complexe oversteek, waarbij fietsers voor auto’s uit een verrassende richting kunnen kpomen. In de spits, maar ook rond reguliere sportactiviteiten en sportevenementen.

Suggesties fietsersbond

1.  Het geplande tweerichtingfietspad met veel kruispunten voor de fietsers maakt het knooppunt onveiliger voor doorgaand fietsverkeer.

Niet doen.

2. Zeer gewenst, zeker bij een gelijkvloerse oplossing

Fietsveiligheid kan aanzienlijk worden verbeterd door minder autoverkeer in/uit de zijwegen. De zijstraten moeten autoluw zijn.

 • Puikman,
  • Moet autoluw zijn; geen doorgaand sluipverkeer <> Bakkum/Egmond.
  • Complexe fietsoverstek, grote kans dat een automobilist een fietser soms niet opmerkt
  • Wachtende fietsers die willen oversteken.
 • Dorpsstraat,
  • NB linksaf niet de Dorpsstraat uit juichen wij toe, want maakt de Dorpsstraat mee autoluw!
  • Dorpsstraat rechtsaf in lijkt onwenselijk voor ProRail (veel fietsverkeer met voorrang)
  • Onveilig, omdat het uitrijdend verkeer fietsers van rechts soms niet opmerkt.
 • ,Gasstraat
  • Onveilig, omdat het uitrijdend verkeer fietsers van rechts soms niet opmerkt.
  • Geen doorgang via Gasstraat naar Haerlemmerweg.

Als de huidige oplossing werkelijk wordt uitgevoerd als getekend zijn dit minimum randvoorwaarde.

3. Andere oplossingen

Voor een werkelijke ontvlechting, een scheiding van autoverkeer en fietsverkeer:

 • Ongelijkvloerse kruising fietsverkeer
  • Onder het trein- én onder het autoverkeer.
  • Dit voorstel is uitgewerkt in apart bericht op deze site.
 1. De Fietsersbond is geen voorstander van een autotunnel op deze plek, omdat het een aanzuigende werking op meer autoverkeer gaat hebben – voor je het weet vindt de GPS Castricum de ideale sluiproute. Iedereen weet: meer doorgaand autoverkeer maakt het alleen onveiliger voor fietsers!
 • Ruimtewinst door een ondergrondsefietsenstalling
  • Net als station in Beverwijk (Een minder druk station, waar het ruimteprobleem kleiner leek – maar met een meer doortastende gemeente?)
  • Daarbij kan wellicht ook de bereikbaarheid van de stalling veiliger worden gemaakt.
 • Ruimtewinst door het spoor ondergronds te laten lopen.
  • Duikt ook in de politiek steeds op…
DSC0712
Beeld-auteur: Alex van der Leest
DSC0716
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum