Donderdag praat de gemeenteraad nog één keer over de keuze: rotonde of stoplichten.

Wees erbij als u een rotonde wilt.

Donderdag debatteert de gemeenteraad over de GroenLinks motie over kruispunt Visweg/Rijksweg. GL pleit voor een Rotonde. Om precies te zijn voor het alsnog uitvoeren van het amendement van de raad uit 2011. Dat besluit werd in 2015 stilletjes gewijzigd naar stoplichten. De motie wordt mede ingediend door De Vrije Lijst, CKenG en Lijst Castricum. Wat vindt uw partij?

Raadscarrousel op donderdagavond 15 februari 19:30 in de Trouwzaal van het Gemeentehuis. De Fietsersbond heeft zich aangemeld om in te spreken.

Als u ook vindt dat daar een rotonde moet komen, vragen wij u om dat door uw aanwezigheid te laten weten en donderdag naar het gemeentehuis te komen.

 

Ons verhaal:

U weet het: mede op grond van zienswijze van 70 bewoners, koos de raad in 2011 voor een rotonde,. Vervolgens besloot de raad in 2015 om dat te wijzigen naar een VRI, waarbij de bewoners bewust tevoren niet geraadpleegd werden, bewust met het raadsbesluit geconfronteerd werden. U weet het, sindsdien strijden omwonenden tegen het gemeentebestuur voor het alsnog uitvoeren van het besluit van 2011. Ze verzamelden 300 handtekeningen. Bovendien worden ze volledig gesteund door vertegenwoordigers van fietsers en zwakkere verkeersdeelnemers: Fietsersbond en ouderenbonden. Beide organisaties bleven in 2015 ook buiten de besluitvorming en geven nog steeds verreweg de voorkeur aan een rotonde: want veiliger, sneller en comfortabeler.

De Fietsersbond kiest bij voorkeur voor de viertaksrotonde, maar een drietaks variant is ook uitstekend. Ook die is verreweg te prefereren boven verkeerslichten. Sneller en comfortabeler, maar vooral veiliger. We wijzen nog maar eens op het SWOV onderzoek met 3000 nieuw aangelegde rotondes, wat leidde tot 76% minder verkeersdoden en 46% minder ernstig gewonden. De wetenschappers hebben de volgende top 3: De rotonde is het meest veilig, daarna de voorrangskruising en dan pas de verkeerslichten. Verkeerslichten zelfs onveiliger dan voorrangskruisingen.

Grapje tussendoor: de fietsersbond kreeg onlangs enthousiaste mails van fietsers die merkten dat de doorstroming op kruispunt kerkweg vele malen vlotter verliep. Dat was toen de stoplichten uit waren gezet. Voor de revisie. (Je vraagt je af wat het onderhoud van stoplichten nou echt kost).

Eind 2016 hebben we onze analyse en conclusies over dit kruispunt uitgebreid met de raadsleden gedeeld. Tevoren hadden we dat toen gedegen afgestemd met de landelijke experts van de Fietsersbond en met de ouderenbonden. Bovendien steunt de Fietsersbond, net als de ouderenbonden de ingebrachte zienswijzen van de omwonenden. Ook als u die naleest zult u het met ons eens zijn dat de onderbouwing van de gemeente onderuit wordt gehaald.

De BUCH gemeentes en de provincie plannen vanaf de Lagelaan t/m de zeeweg maar liefst vijf stoplichten. Op een drukke hoofdfietsroute. Onacceptabel.

Categorieën