Eenrichting van Torenstraat tot Stationsweg, géén oplossing voor fietsveiligheid

Halveren sluipverkeer in de Dorpsstraat maakt het NIET veiliger in de Dorpsstraat!

eenrichtingsverkeer Torens >> Stationsw

De gemeentelijke ‘burgerparticipatie’ voor Dorpsstraat autoluw is in volle gang. Te verwachten is dat opnieuw vele varianten worden voorgelegd. We schreven al over gesplitst eenrichtingsverkeer (zie link) en analyseerden ooit vier varianten met een knip (zie link).

We horen dat een variant ‘eenrichtingsverkeer naar de Stationsweg, vanaf de Torenstraat’ (zie kaartje hierboven) door verschillenden naar voren wordt gebracht.  We staan kort stil bij de belangrijkste voor- en nadelen voor de verkeersveiligheid.

Nadeel: sluipverkeer meer ruimte, hinderlijk voor fietsers

De Fietsersbond is geen fan van deze variant en raad deze af, want er blijft druk sluipverkeer vanaf Smeetslaan naar de Stationsweg (en verder). Dat sluipverkeer wordt minder geremd door tegenliggers, waardoor automobilisten meer vrijheid krijgen en fietsers hinderlijk gaan inhalen. Wij zien dit als een halve maatregel die het niet veiliger maakt voor fietsers.

Voordeel: Vergroot veiligheid voor automobilisten op het spoor

Toch heeft dit voorstel interessante voordelen. Belangrijk is, dat er geen afslaand verkeer de Dorpsstraat in gaat, zodat de kans op de plotselinge riskante filevorming met auto’s op de overweg minder wordt. Als dat gecombineerd wordt met het afsluiten van Schoutenbosch, zal de veiligheid voor automobilisten op het spoor nagenoeg optimaal zijn.

Voordeel: geen sluipverkeer door de Verzetsheldenbuurt

Met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat is geen sluipverkeer door de Verzetsheldenbuurt te verwachten. Positief voor de buurt en voor fietsers die door die buurt rijden, zonder dat verkeersaanpassingen nodig zijn in de buurt.

Ja, enige autorijdende buurtbewoners zullen vanuit de IJmond iets moeten omrijden om de buurt te bereiken.

Er is veel meer over te zeggen, maar hier laten we het nu even bij.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *