Fietsersbond geeft de voorkeur aan locatie veld 2

Fietsverkeer rond het komende zwembad op Noord End

IMG_4929
Kijkrichting vanaf het Jan. P Thijsse College. Tijdens de Conona-lock-down wordt hier weinig gefietst.

NOORD END KRIJGT EEN ZWEMBAD

De gemeente is druk bezig met plannen voor het nieuwe zwembad. Er zijn voor het toekomstige bad momenteel nog twee locaties in beeld: veld 2 of veld 5 van FC Castricum.  Op korte termijn kiest de gemeente een van de twee om verder uit te werken.

De geplande zwemaccommodatie het heeft duidelijk gevolgen voor de verkeerssituatie op NoordEnd. Daarbij is het fietsverkeer zeer belangrijk. Dat gaat om fietsers van/naar het toekomstige zwembad, om fietsers van/naar bestaande sportvoorzieningen en de middelbare school, maar ook om doorgaand fietsverkeer over hoofdfietsroutes.

VOORKEURSLOCATIE FIETSERSBOND

De Fietsersbond heeft een voorkeur voor veld 2, omdat er op die locatie minder autoverkeer is rond de fietsparkeerlocaties van de sportvelden en de school. Het nadeel, dat gemengd verkeer op de hoofdfietsroute is, nemen we daarmee voor lief.

Alternatieve concept-verkeersontwerpen 

In de participatie presenteerde de gemeente een verkeersoplossing voor ieder van de twee locaties. De Fietsersbond vindt dat voorstel onnodig complex en ziet liever een voorstel dat meer bij het Fietsbeleidsplan van de gemeente past. Daarom heeft de Fietsersbond twee alternatieve voorstellen naar de gemeente gestuurd.

Sterke punten van het gemeentelijke concept worden overgenomen: upgrade van de rotonde, behoudt van de bypass en toepassen van een fietsstraat.

Maar vergeleken met de voorstellen van de gemeente maken fietsers op meer tracés gebruik van de gemengde rijbaan (30 km/h zone). Dat is verantwoord, want op de weg van/naar de parkeerplaats wordt een relatief autoluwe omgeving met bestemmingsverkeer. Fietsen in 30 km/h zones is een normale keuze in Castricum. Vergelijk bijvoorbeeld het veel drukkere (doorgaand) wegverkeer langs De Bloemen, waar fietsen ook met ander verkeer mengen, of de andere Jac P stallingsingang (De Bloemen/korte Brakersweg), waar gemengd verkeer is.

Details voorstel Fietsersbond

Bij de veld 5 variant wordt een stuk als fietsstraat ingericht, dat is conform het fietsbeleidsplan, want het betreft een hoofdfietsroute.

Bij de veld 2 ligt een fietsstraat minder voor de hand, omdat het geen (doorgaande) hoofdfietsroute (met doorgaand fietsverkeer. Toch zou ook daar eventueel een fietsstraat kunnen worden toegepast, waarmee de bestaande situatie wordt bestendigd, maar zwart asfalt is wellicht een betere optie, mits met verhoogde plateaus (klinkers) bij de aantakking van de bypass en voor de uitgang van fietsparkeerplaats JacP.

Een belangrijk aandachtspunt bij de latere uitwerking is een goede bereikbaarheid tot aan de fietsparkeerplekken bij het zwembad, optimale bereikbaarheid vanuit alle fietsrichtingen – voorkomen dat fietsers over de autoparkeerplaats rondzwalken.

(tekst gaat door na de tekeningen)

Noordend veld 2 – concept (1)
Schetsontwerp voorstel Fietsersbond locatie VELD 2
Noordend veld 5 – concept (1)

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET ONTWERP

Hieronder enige punten die gaan spelen bij verdere ontwikkelingen.

Rotonde

De investering voor een upgrade van de rotonde is alleen zinvol als de nieuwe variant met vrijliggende fietspaden wordt ingericht conform CROW-lichtlijnen. Merk op dat een provinciale subsidie vereist dat aan CROW-richtlijnen wordt voldaan.

Met die richtlijnen kom je tot een totale diameter van tenminste 40 meter, 10 meter meer dan de bestaande minirotonde. Dat is inclusief een afstand van 5 m. te bestaan tussen rijbaan en vrijliggend fietspad. Om de rotonde veilig te realiseren is het noodzakelijk dat het trafo-huisje verplaatst wordt, anders komt de rotonde te veel naar het zuiden te liggen, wat teveel spookfietsen op de rotonde in de hand werkt – tweerichting fietspaden op de rotonde is zeer ongewenst (want onveilig).

Obstakels zijn onnodig en zeer ongewenst

Nergens in de plannen zien wij noodzaak voor afsluitpaaltjes op de fietspaden. Dus geen paaltjes, want die zijn onveilig voor fietsers!

Onnodig parkeerverkeer van auto’s

Maatregelen ter voorkoming van onnodig autoverkeer van/naar een volle Zwembad-parkeerplaats. Merk op dat met name bij locatie veld 5 de zwembad parkeerplaats ook veel gaat worden gebruikt voor de sportvelden.

Uitbreiding project

Bij aanpak van het autoparkeren komt ook het parkeren rond sporthal De Bloemen in beeld. Merk op dat behalve Gerbrandsven, ook De Bloemen en de Korte Brakersweg hoofdfietsroutes zijn.

De fietsersbond ziet de Brakersweg/De Bloemen voor de sporthal graag ingericht als fietsstraat (dat is conform het Fietsbeleidsplan, bovendien komt zo’n aanpassing mogelijk in aanmerking voor een provinciale subsidie) – zonder extra dwars of langsparkeerplekken; de bestaande K&R bij de sporthal kan blijven.

MEER WETEN?

Hierbij de link naar het voorstel dat we op 19 januari 2020 naar de gemeente stuurden.

Link naar de CROW-richtlijnen voor een rotonde binnen de bebouwde kom.

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *