Veel hinder verwacht tijdens de sluiting van de tunnel aan stationsweg-zijde.

Fietsersbond ongerust over veilige bereikbaarheid perron tijdens verbouwing

_DSC1885
Overweg Beverwijkerstraatweg, mogelijkheid voor extra opgang perron?

Binnenkort (volgende maand?) wijzigt de bereikbaarheid van het perron op station Castricum. Dan is het voor treinreizigers alleen te bereiken vanaf de duinkant, of via de overweg Kramersweg/Mient. De Fietsersbond verwacht van de gemeente maatregelen om de bereikbaarheid voor fietsers ordelijk te laten verlopen, ook inzake het drukke Kiss&Ride-verkeer.

Tot dusver zagen we daar nog geen plannen voor en het is onduidelijk of daarover nog inspraak mogelijk is. De Fietsersbond schouwde de situatie de afgelopen week en doet voorstellen om de verwachte chaos te bezweren.

Een korte situatieschets

Er zijn dagelijks meer dan 7500 in-/uitstappers op het station. Veel van die reizigers stallen hun fiets rondom het station. Normaal parkeert driekwart van die fietsers aan de oostkant van het station, de rest aan de westkant (waar de 600 rekken vaak overvol zijn). Ook komt een aanzienlijk deel van de reizigers nog steeds met de auto: zelfs op zaterdag rijden auto’s af en aan via de K&R bij de bloemenstal en op doordeweekse dagen kiest de gemeente ervoor om de P&R-zone (hoofdzakelijk auto’s uit kern Castricum) te gedogen tot ver op de Geversweg. Intussen is er druk autoverkeer langs Mient/Stationsweg en druk auto-sluipverkeer langs Kramersweg/Puikman.

Bedenk hierbij dat veel reizigers andere plek gaan zoeken, waardoor reguliere parkeermogelijkheden naar verwachting minder gebruikt worden, want de mens heeft nu eenmaal weinig tijd en is niet meer gewend een behoorlijk stuk te lopen. Gevolg is dat de druk op een ander gedeelte van het stationsgebied komt te liggen.

De knelpunten.

De belangrijkste knelpunten als gevolg van de werkzaamheden.

  1. Moeilijke bereikbaarheid voor fietsers – die worden bovendien gehinderd door druk autoverkeer.
  2. Perrontoegang bij overweg Kramersweg is te krap.
  3. Een tekort aan fietsparkeerplekken aan de westzijde vanwege de verwachte drukte aldaar
  4. Bereikbaarheid voor K&R – en veilige afwikkeling daarvan met hinder opleveren voor fietsers

Handhaving

Er zijn, meer dan tijdens de eerste periode van de verbouwing (duinzijde tunnel dicht), afdoende handhavers nodig rond het station. Vooral in de beginfase extra veel.

Omdat er voor de K&R geen ruimte rond overweg Kramersweg/Mient is en de meeste fietsparkeerplekken aan de verkeerde kant van het station zijn, zoeken we extra faciliteiten aan de duinkant.

Tip. Naast de voorgestelde maatregelen kan de gemeente proactief de P&R-parkeerders adviseren met fiets of bus naar het station te komen

Voorgestelde maatregelen

Voor de toelichting volgen we de genummerde locaties op het kaartje.

Merk op dat de voorstellen aan de westzijde van het station veel samenhang hebben.

Tunnel stationsweg dicht – april – einde jaar?

1. Tijdelijk extra parkeerplaatsen voor auto’s op het Kapitein Kaas terrein.
Nodig om een daling van het aantal autoparkeerplaatsten (item 6) aan de westzijde op te vangen
2. K&R op het Kapitein Kaas terrein
• Ook K&R-verkeer wat normaal oostelijk bij de bloemenstal brengt/haalt. Goede bebording rond het station richting de K&R-plek!!
• Verkeer komt vanaf Noord, keert en rijdt terug naar het noorden.
• Overigens is de Kramersweg bij de overweg een bekend knelpunt voor fietsers omdat automobilisten vaak ten onrechte voorrang opeisen. Op dit punt graag verkeersremmers (plateau of drempels).
• NB. Er zou een tweede K&R kunnen komen aan de zuidkant van de P&R – bedoeld voor K&R-verkeer vanuit de Beverwijkerstraatweg (relatief weinig).
3. Spoorovergang Kramersweg/Mient.
Is te smal voor de nieuwe situaties en lijkt onveilig voor de te verwachte drukte. Er is niets meer vernomen van de noodzakelijke plannen om de toegang tijdelijk te verbreden. Voorts is een goede scheiding tiusen voetgangers en fietsers aan te bevelen. Omdat het spoor hier  vaak langdurig dicht is, wordt het erg druk in de smalle doorgang voor voetgangers. Het risico is ook  dat aankomende en vertrekkende reizigers elkaar dwars zitten. En wellicht zijn extra OV-kaartautomaten op het perron nodig (een is te weinig, nu zijn er 3 naast de bloemenstal).

Overigens: Dit punt is aan Mient en aan Kramerswegzijde al jarenlang aangemerkt als knelpunt voor fietsers. Met name het dominante, jachtige autoverkeer aan de Kramersweg-zijde (‘rechts gaat voor’ wordt genegeerd) en de oversteek Mient. De fietsersbond heeft verschillende voorstellen gedaan om het te verbeteren.

4. De meeste P&R-plekken blijven.
Maar de noordelijke plekken zijn alleen vanuit het noorden te bereiken en de zuidelijke vanaf de Beverwijkerstraatweg-zijde (zie ook 1 en 6).
5. Knip autoverkeer langs de Puikman.
Want sluipverkeer langs Kramersweg/Puikman is al ongewenst en zou tijdens de verbouwing extra gevaar opleveren. Immers, het is normaliter al te druk met sluipverkeer en nu komt er extra drukte wegens het K&R-verkeer (zie 2), bovendien komen er extra fietsers, voor extra parkeerplekken bij de opgang.
6. Tijdelijke uitbreiding Westerplein stalling op de P&R rond de tunnelingang.
Deze stalling is goed te bereiken via het Westerplein. De facto zorgt de stalling voor een autoknip op het P&R-terrein.
7. Geen wijzigingen busstation of de parkeerplekken voor bakfietsen en scooters.
8. Geen wijzigingen voor de fietsparkeerplekken langs de stationsweg.
Wel extra aandacht voor goede, ruime, veilige wandelverbindingen tussen die parkeerplekken en de perronopgangen.
9. Deze overgang is krap en minder geschikt (onveilig) voor te veel voetgangers.
Vooral omdat die het fietsverkeer kunnen gaan hinderen.
Toch is dit een logische route als je de fiets langs de stationsweg hebt gestald. Maar dan is wel meer ruimte nodig en zou er tijdelijk een extra opgang naar het perron moeten komen (die was er ooit). Dit zou de drukte de overweg Kramersweg kunnen verminderen.
10. Een bruggetje vanaf het dak van de stalling naar het perron.
Dat zou optimaal zijn voor de bereikbaarheid van het perron en het gebruik van de oostelijke fietsenstalling. Verschillende leden kwamen dan ook met dit voorstel. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ProRail dit accepteert binnen de veiligheidseisen (ruimte op het perron) en dat bruggenbouwers in staat zijn een bruikbare brug te realiseren.

_DSC1882
Nog geen maatregelen op of rond overweg Kramersweg/Mient.
K&R sep 2018 op Google
Googlefoto van de oostkant van het station, met de K&R – september 2018.
_DSC1877
De K&R op een frisse zaterdagmiddag in februari 2020

Categorieën