Sinds 2016 heeft Fietsersbond Castricum een verbeterlijst, vandaag een bijgewerkte versie op de website

Verbeterlijst Castricum bijgewerkt

input

Lijst bijgewerkt (december 2019)

In 2016 verscheen de knelpuntenlijst van fietsersbond Castricum, die kreeg destijds een uitgebreide reactie van de gemeente. Inmiddels is wat tijd verstreken en zijn er wat punten afgevallen en een paar bijgekomen. Daarom is de lijst op de website bijgewerkt (4 december 2019). Bovendien zijn de punten op volgorde van prioriteit gezet en is de lijst gesplitst in een lijst met knelpunten (bijvoorbeeld: de Dorpsstraat) en een overzicht met generieke, algemene punten (bijvoorbeeld: 30 is het nieuwe 50, verwijderen paaltjes). Prioriteiten werden vooral bepaald door (on)veiligheid –bijv. verkeersdruk of obstakels–,  comfort  –bijv. verharding, hellingen, stopkans , weerhinder, verkeershinder– en de plek binnen het fietsnetwerk (bereikbaarheid, samenhang).

Link naar de lijst(en)

Het bijbehorende resultaat van de evaluatie van afsluitpaaltjes in kern-Castricum is niet aangepast en wacht nog steeds op antwoord van de gemeente. (link naar dat overzicht).

Opmerking. De laatste versie van het gemeentelijk netwerk is nog niet verwerkt in de prioriteiten. Dat gebeurt begin volgend jaar en zal wellicht verschuivingen geven. Een voorbeeld: dat netwerk loopt via de P&R bij het station, waardoor dat knelpunt veel prioriteit krijgt.

Inmiddels is de fietsersbond uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente over de knelpuntenlijst, voor het eerst sinds 2016. Na dat gesprek wordt dit bericht eventueel bijgewerkt. Wil je meer weten, of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op [email protected]

 

 

 

Categorieën