Gemeente fleurt de boel op met het herplanten van fietspaaltjes

Fietsersbond ontstemd over aanplant paaltjes

DSC0125
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Foto: Lide Tulp Singel op 31 maart 2019

Fiets-onveilig en -onvriendelijk. 

Onlangs sprak de Fietsersbond een verkeersman en complimenteerde hem dat dit onnodige paaltje (Lide Tulpsingel) en andere op dit traject er al een half jaar niet meer waren. Het gat voor het paaltje was zelfs weggewerkt! In dat gesprek wees de bond op nog enige onnodige paaltjes verderop, op het Buitendijkspad .

Dat bleek voorbarig. Er zijn op dit traject nieuwe gaten geboord en nieuwe paaltjes geplaatst en die andere zinloze obstakels op het buitendijkspad staan er ook nog steeds. Over deze herplaatsingen verder niets van de gemeente vernomen. Conclusie: de gemeente heeft de moeite genomen om het hier weer even fiets-onvriendelijk en -onveilig te maken als voorheen.

De Fietsersbond is zeer ontstemd over deze voorjaarsactie van de gemeente.

Details: markering en locatie

Overigens is de locatie van het paaltje, kort na een bocht extra link en is de markering totaal ontoereikend vergeleken met de landelijke richtlijnen. Voorts zijn de hoge stoepranden op dit traject ook zeer onwenselijk. En zo zijn er meer tekortkomingen op dit traject, maar hier houden we het nu bij.

Paaltjesloze periode

Afgelopen half jaar was hier geen onnodig roodwit obstakel. O jee. Dus vroegen we verschillende omwonenden onafhankelijk van elkaar, of er  autoverkeer over het fietspad geweest was. “Bijna niet, alleen heel soms als er iemand verderop moest wezen, voor een verhuizing of zo”. Ambulances had niemand er gezien. Dus zonder paaltje nagenoeg geen auto’s (en die zie je echt wel aankomen) en met een paaltje (die zie je zomaar es over het hoofd, als je in gesprek bent, of in een groepje rijdt)  een risicovol obstakel op een fietsroute.

Strooiroutes.

Er was wel een vrijblijvende opmerking dat paaltjes op strooiroutes permanent zouden worden verwijderd. Paaltjes waar het hier specifiek om gaat zijn obstakels op een door de gemeente aangewezen strooiroute. Toch kwam deze weer terug.

Inventarisatie Fietsersbond in 2016

In 2016 heeft Fietsersbond Castricum een uitgebreide inventarisatie gedaan van fietspaaltjes in kern Castricum (zie deze link, en deze voor de details). Conclusie: driekwart van de paaltjes kan weg. De vele onnodige paaltjes kwamen als groep terecht op de lijst van 380 knelpunten die de Fietsersbond destijds voor de provincie inventariseerde – de provincie is van plan die 380 knelpuntenlijst te gaan actualiseren.

De gemeente hoorde het aan, zei dat het een goed punt was en ging over tot de orde van de dag. Sindsdien zijn hier en daar wat paaltjes weggehaald, ad-hoc, zonder duidelijk beleid. Minimaal. Fietsersbond kwam er herhaaldelijk op terug. Met dezelfde reactie.

Oproep aan betrokken fietsers in Limmen en Akersloot: kijk daar ook es rond of er onwenselijke obstakels op fietsroutes zijn.

12-34
Situatie in 2017 – dit paaltje is verwijderd, waarna over het gat heen werd geasfalteerd.

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum