Paaltjes

Er moet gesnoeid worden….

Vrolijke fietser: “Hahaha. Welke dombo rijdt nou tegen zo’n paaltje aan?”

Murphy’s law: “Anything that can go wrong, will go wrong” (…in an unexpected way… in the worst possible way…)

In augustus 2016 deed de fietsersbond (Mia Wijten & Alex van der Leest) een inventarisatie en evaluatie van paaltjes in Castricum en Bakkum (in de hoop dat anderen dat in Limmen en Akersloot zouden doen). Op 4 september 2016 hadden we hierover een eerste overleg met de gemeente.

UPDATE 2022. In het Castricums Fietsbeleidsplan (2020) is verwijderen van onnodige paaltjes onderdeel van de uitvoeringsagenda. Fietsersbond Castricum heeft in het kader van een landelijke actie tegen paaltjes de situatie in Castricum nog eens goed bekeken en komt met een gedetailleerd advies aan de gemeente (zie bericht op 19 september 2022); het advies blijft: er moet gesnoeid worden!

Druk hierop voor de inventarisatie/evaluatie uit 2016 van paaltjes in Castricum en Bakkum

 

Castricum, Lide Tulpsingel. Een mooi fietspad.  Een belangrijk fietstraject. Je zou denken dat het een solitair fietspad is. Maar geen verkeersbord en geen asmarkering te zien. Wel veel paaltjes. Allemaal paaltjes. Paaltjes.

Obstakels in de (infrastructuur), een door velen onderschat risico.

“Het gaat alleen fout, als het fout gaat…”

Druk hierop voor info over ernstig gewonden bij (eenzijdige) ongevallen

Uit onze Nieuwbrieven:

18 april 2017

Paaltjes (en andere obstakels)
Een belangrijk onderwerp, want eenzijdige fietsongevallen eisen een grote tol. Vele, vele  malen meer (ernstig) gewonde fietsers dan ongelukken tussen fiets en (vracht)auto. Maar minder spectaculair – minder media aandacht.

Het gesprek met de gemeente over onze inventarisatie van paaltjes in Castricum en Bakkum vlot niet. Er kwamen nog geen concrete acties uit voort.

28 februari 2017

Onnodige fietspaaltjes in Castricum
We spraken met de gemeente af om te bekijken hoe we dit aan kunnen pakken.

31 januari 2017

Inventarisatie en evaluatie fietspaaltjes in Castricum
Hierover nu geen nieuws, de inventarisatie/evaluatie is onveranderd.

Achtergrond: Monitor verkeersveiligheid 2016.
De aanhoudende toename van het aantal verkeersslachtoffers in ons land blijft verontrustend, vooral de toename van het aantal ernstig gewonde fietsers is zorgwekkend – nu 63% van alle (meer dan 20.000) ernstig gewonden. Dat liet het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) eind vorig jaar zien in de bijgewerkte ‘Monitor Verkeersveiligheid 2016’.

‘Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland.’, schreven de onderzoekers. Zij pleiten voor maatregelen en ze vragen extra aandacht voor:

  • Fietsers, vanwege het relatief hoge aantal slachtoffers en de relatief ongunstige ontwikkelingen in zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen tien jaar.
  • Ouderen, vanwege de relatief ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en hun relatief hoge overlijdensrisico in het verkeer.
  • Bestuurders van scootmobielen en invalidenvoertuigen, vanwege een toename in het aantal verkeersdoden, zowel over de lange als de korte termijn.
  • De afnemende inspanningen op het gebied van verkeershandhaving.’

Uit ‘Monitor Verkeersveiligheid 2016’: