Tien partijen in het strijdperk

Levendig provinciaal fietsdebat in Castricum

DSC0066-1
Beeld-auteur: Alex van der Leest

LEVENDIG DEBAT

Woensdag 27 februari beleefden we in Castricum een geanimeerd fietsdebat voor de Provinciale Staten verkiezingen. Vanaf een overvolle publieke tribune zag en hoorde het publiek de debaters van 10 partijen in actie. Een interessant debat. Een discussie waarin 8 stellingen aan bod kwamen. Onderwerpen in dit bericht:

 • de media aandacht,
 • verslag fietsersbond,
 • de debatdeelnemers,
 • de stellingen,
 • achtergrond info,
 • een vergissing
 • fotogalerij.

MEDIA AANDACHT

 • Vooraf aan het debat verscheen een bericht in het Noord Hollands Dagblad.
 • Omroep Castricum maakte van het debat een C-TV rapportage, te vinden via deze link.
 • Nieuwsblad van Castricum schreef ook een rapportage — overgenomen door BDUmedia kranten in de provincie. Het artikel is te vinden via deze link.

VERSLAG FIETSERSBOND

 • Reijnoud de Haan (Fietsersbond Egmond) maakte een verslag van de debatavond, te vinden via deze link (toegevoegd op 7 maart).

DE DEBATDEELNEMERS

 • 50Plus/PvdO      Hylke ten Cate (#2, Haarlem)
 • CDA                    Hermen de Graaf (#8, Kudelstaart)
 • CU                      Michel Klein (#1, Bussum)
 • D66                     Marcel Steeman (#4, Castricum)
 • GroenLinks         Nicole van der Waart (#7, Amsterdam)
 • Ouderenpartij     Jeffrey Leever (#1, Hollands Kroon)
 • PvdA                   Lars Voskuil (#2, Naarden)
 • PvdD                  Anne Mulder (#8, Hilversum)
 • SP                      Wim Hoogervorst (#3, Enkhuizen)
 • VVD                    Miriam van Meerten (#2, Naarden)

De PVV zegde af en FvD en DENK reageerden niet op herhaalde uitnodigingen om mee te doen.

DE STELLINGEN 

Er werd enthousiast over de stellingen gediscussieerd. Wel was het jammer dat het er wegens tijdgebrek niet van kwam om bijvoorbeeld stelling 10 en 11 te belichten. Er werd enthousiast gedebatteerd en er was gewoon te weinig tijd. Terwijl die stellingen wel degelijk interessant waren voor fietsers in en rond Castricum.

1.   De provincie stelt, samen met alle wegbeheerders, een fiets-investeringsprogramma 2020-2030 vast – van een vergelijkbaar niveau als die in de VRA (240 miljoen).
2.   De provincie verhoogt de subsidie aan wegbeheerders (gemeente, PWN) voor het oplossen van de fietsknelpunten op het fietsnetwerk.
3.   De provincie zorgt voor deelfietsen op elk trein- en busstation en op elke drukke bushalte, o.a. door deze te financieren. Dus: Bij elk trein- of busstation moeten reizigers 24 uur per dag een OV fiets of andere deelfiets kunnen huren.
4.    De provincie verbindt net als Zuid-Holland vóór 2025 alle grote en middelgrote steden met een netwerk van snelfietsroutes (doorfietsroutes).
5.    De provincie zorgt in Velsen over het Noordzeekanaal voor een vaste fiets-oeververbinding in 2030 en spant zich op de korte termijn in voor de realisatie van een hoogfrequente pontverbinding – ook buiten de spits.   Van alle Nederlandse stedelijke agglomeraties heeft Noord-Kennemerland in het fietsnetwerk daar veruit de slechtste fietsverbinding, o.a. behorende tot een belangrijke doorfietsroute.

Opmerking uit het publiek: “Totaal idioot dat de route via de sluizen als redelijk alternatief werd gezien voor een doorfietsroute. Die begrijpen er echt niets van.”

STELLINGEN NA DE PAUZE

6.    Stelling: De provincie verhoogt de opcenten (op de motorrijtuigenbelasting) en gebruikt de extra inkomsten voor fietsvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor het oplossen van barrières die worden veroorzaakt door autoverkeer.
7.    Stelling: De provinciale fietsinfra-subsidie voor de andere wegbeheerder tot 90% komt weer terug. De afgelopen 8 jaar was de provinciale bijdrage aan gemeentelijke fietsprojecten 50%. In de periode daarvoor was dat 90%.
8.    Stelling: De provincie geeft bij nieuwe aanbestedingen in het eisenpakket voor de opdrachtnemers voorkeur voor fietsvriendelijk ontwerpen.

Niet aan de orde gekomen wegens tijdgebrek.

9.    De provincie zorgt voor juiste prioriteit en herkenbaarheid van fietsinvesteringen, dus de provincie noemt in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur de ‘Fiets’ als apart onderwerp.
10. De geplande Heiloo afslag A9 zorgt voor een barrière voor regionale fietsroutes, voor scholieren en werkenden. De provincie zorgt voor ruime steun, zodat fiets-ondertunneling (tóch) kan worden gerealiseerd.
11. Voor zover mogelijk worden alle spoorovergangen in het regionale fietsnetwerk ongelijkvloers.
12. De provincie levert ruime financiële steun aan end-to-end realisatie van doorfietsroutes, ook waar die over gemeentelijke grond lopen.
13. De provincie subsidieert gemeentes niet alleen op treinstations, maar ook op HOV-stations (busstations) voor optimale stallingsfaciliteiten.
14. De provincie neemt het initiatief en zoekt landelijke samenwerking: er komt één systeem voor het reserveren en huren van deelfietsen in de hele provincie.
15. Barrières op het fietsnetwerk door aanleg van infrastructuur voor autoverkeer of OV worden voorkomen of opgelost door een veilige en onbelemmerde doorgang voor fietsers.
ACHTERGROND
De fietsnota die in december door GS is vastgesteld:
De fietsersbond had vorig jaar gesprekken met de partijen aan de hand van deze voorstellen:

VERGISSING

Bij een vraag uit het publiek werd gesuggereerd dat Castricum verreweg het hoogste subsidiebedrag in de wacht had gesleept van de hele provincie. Dat is onjuist.

Na het debat bevestigde de vragensteller uit het publiek dat die hoge subsidies voor Heemskerk waren en niet voor Castricum. Hij zei: “…. je hebt gelijk….” en vervolgde: “Vanuit Haarlem lijkt dat een beetje hetzelfde.” De provincie is soms groter dan je denkt.

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum