Veel aandacht voor de fiets in het Raadsprogramma.

Reactie op het Raadsprogramma.

Fietsnetwerk-Castricum

 

Het Raadsprogramma van gemeente Castricum is veelbelovend. ‘Fiets’ komt maar liefst 16x in de tekst voor.

Fietsersbond Castricum stuurde de gemeente op 23 mei 2018 de volgende reactie:

“Fietsersbond Castricum is zeer verheugd over de aandacht die de Gemeenteraad in het Raadsprogramma geeft aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Daarvoor willen we u graag complimenteren. Toch zal het u niet verrassen dat de Fietsersbond, als een betrokken belangenorganisatie, een kanttekening wil plaatsen.

We begrijpen dat u vooral de fietsroutes tussen de kernen wil verbeteren. De fietsersbond hoopt dat u dat wil doortrekken tot binnen de kernen. We denken aan een netwerk van (hoofd)fietsroutes, conform CROW-richtlijnen. Dat is iets wat gemeentelijk kan worden vastgesteld. Veel gemeentes gingen u voor. Vooral binnen kern Castricum zien wij kansen. Niet alleen voor het verbeteren van het fietspaden-netwerk, maar ook routes binnen de 30 km zones: daar kunnen fietsstraten worden gerealiseerd, of andere maatregelen worden genomen om hoofdfietsroutes veiliger, sneller en meer comfortabel te maken.

We zijn graag bereid dit mondeling toe te lichten. Daarbij doe ik graag de suggestie, om als achtergrondinformatie en ter inspiratie de fietsambassadeur van de gemeente Houten uit te nodigen voor een presentatie. De heer Botermans liet al weten “met alle plezier” naar Castricum te komen voor presentatie over Houten en het te hebben over fietsgerichte plannen en beleid.

We horen graag van u.”

 

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum