Plotselinge wegversmallingen maken het voor fietsers niet veiliger

Met een bordje 30 KM zone ben je er niet

 

Op zichzelf hoort een smaller wegprofiel bij 30 km zones, want het werkt (auto)snelheid verlagend. Echter, hier zien we (tijdelijk) half werk en extra een gevaarlijk paaltje. Daardoor is het niet meer dan een wegversmalling is een bocht. Kortom meer gevaar voor fietsers.

Door ontbreken van de parkeerstrook-markering (links) lijkt er sprake van een plotselinge, hinderlijke wegversmalling alleen in de bocht. Bizar. Zou die markering er wel zijn, dan ziet weg er smaller uit en is het  bovendien voor fietserslogisch(er) is om langs de strook rechtdoor te blijven rijden (slingeren is onveilig en oncomfortabel met achterop komende auto’s).

Het lijkt zo een voorbeeld van (tijdelijk?) half werk, waardoor extra gevaar ontstaat voor fietsers.

Ook gevaarlijk is het donkere paaltje (nog gevaarlijker omdat in deze buurt vaak de straatverlichting uitvalt). Ongemarkeerd en te dichtbij de fietsroute – volgens landelijke normen (zelfs dichterbij dan in de Nansenlaan, en zelfs die zij dichterbij dan de landelijke normen). We hebben de gemeente herhaaldelijk gewezen op het gevaar van die donkere paaltjes. Maar ja. Overigens verhoogt ook de hoge stoeprand de onveiligheid voor fietsers.

Deze wegversmalling-in-de-bocht-met-paaltje betekent gevaarlijke slingerbewegingen door fietsers,  klemrijden door auto’s en eenzijdige fietsongevallen. Over dat laatste meer in ons dossier ‘beren op de weg’.?

Tot slot een voorbeeld (foto’s hieronder), waar het ondanks die markering van een parkeerstrook de weg er toch niet lekker bij ligt. Het betreft de Molenweide, kort na rotonde Oranjelaan/Soomerwegh. Daar is sprake van een bizarre plotselinge wegversmalling voor fietsers, zodat ze plots naar links moeten laveren – met ook daar donkere paaltjes. Jammer.

Link naar het dossier Knelpunten….verbeterpunten:

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *