Een mooie kans voor Castricum

Bakkum half-om-half: een eenvoudige ingreep maakt Bakkum autoluw en toch goed bereikbaar

Bakkum-5

Sluipverkeer via Bakkum en Zanderij

Vorig jaar juli publiceerden we het verkeersplan van de Fietsersbond. Inmiddels is het een van de varianten in de eerste fase van het gemeentelijk onderzoek voor een Integraal Verkeersplan. Dat onderzoek en het contact met medeburgers en belangengroepen biedt natuurlijk veel kansen om het plan te verbeteren en aan te scherpen. Zo kwam Evert Hofland, actief voor de Zanderij, met een suggestie die voor Bakkum redelijk eenvoudig voor een fors verbeterde verkeerssituatie kan zorgen.

Aanleiding was, dat de Zanderij-mensen het plan van de Fietsersbond steunen, maar niet echt gelukkig zijn met de ‘autoknip’ op overweg Vinkebaan. Die zit (met een knip op Puikman) in het plan om doorgaand verkeer te weren via Bakkum en Zanderij. Daarom kwam Evert Hofland met een slimme set ‘autoknips’ in Bakkum (zie plaatje).

Bakkum half-om-half met D&B
Bakkum half-om-half: een keten met autoknips voorkomt doorgaand verkeer. Autoknips kunnen wel worden gepasseerd door fietsers en ambulances. Schuine knips op kruispunten: auto’s kunnen niet rechtdoor, alleen afslaan.

Geen doorgaand verkeer

Die verzameling knips belemmeren doorgaand verkeer door Bakkum, terwijl ten noorden van de knips Bakkum via de Oranjelaan in principe goed met Castricum verbonden blijft en ten zuiden van de knips Bakkum, Zanderij en P&R via de Vinkebaan prima verbonden blijft met Castricum.

Wij zien dit als een prima alternatief voor de afsluiting van de Vinkebaan. Enig rondvragen in Bakkum leverde alleen positieve reacties op. Zelfs ‘Meteen doen’, ‘Dit is dé oplossing’.

De Fietsersbond komt tot de volgende conclusies:
1. Deze oplossing (in plaats van een afsluiting van overweg Vinkebaan) laten doorrekenen binnen het plan van de Fietsersbond in het verkeersmodel van het gemeentelijk onderzoek. Dit is onderdeel van het gemeentelijke IVP onderzoek.De Fietsersbond doet dit verzoek als lid van de denktank.
2. Voorstel om met deze serie knips in het midden van Bakkum zo snel mogelijk een pilot uit te voeren. Los van het Fietsersbond plan. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, dus roepen we de Castricumse politiek op om in actie te komen..

Categorieën