Fietstunnel ja, autotunnel nee

Inspraakreactie in de commissievergadering over de tunnelplannen Beverwijkerstraatweg, 25 jan 2024

_DSC0979

Hierbij de tekst van de inspraakreactie van Fietsersbond Castricum, op donderdag 25 januari 2024:

Een tunnel of niet? Ja tegen een fietstunnel.

Als het aan de Fietsersbond ligt, komt geen autotunnel midden in ons dorp. Wel zien we daar graag een fietstunnel voor meer veiligheid en doorstroming van de provinciale doorfietsroute. In ieder geval een ongelijkvloers kruising van zowel het drukke treinverkeer als het autoverkeer, want dat vormen allebei tijdrovende en onveilige barrières. Vooral het autoverkeer levert een hoog risico op. Zo’n dubbele ongelijkvloerse kruising voor fietsers is een must voor de provinciale doorfietsroute. 

Maar ja, de Fietsersbond heeft het niet voor het zeggen.

Een tunnel of niet? Niet nodig voor PHS.

Over de vraag of een autotunnel noodzakelijk is voor PHS blijkt verwarring te bestaan. Van ProRail begrijpen we steeds dat die noodzaak er niet is, maar misschien wel na PHS, ergens na 2040.

Wel wordt de Kennemerlijn aangepast, omdat er volgens ProRail anders te veel treinen langs de overweg Beverwijkerstraatweg rijden. Dat betekent dan dat sprinters naar Haarlem, net als die naar Amsterdam vanaf Uitgeest rijden. Wel rijdt de intercity naar Haarlem dan de gehele dag via Castricum en met een stop op overstapstation Uitgeest. Bovendien stopt mogelijk ook een van de PHS intercity’s naar `Amsterdam extra in Uitgeest. Hoe dan ook. Geen autotunnel nodig voor PHS.

Een tunnel of niet? Een nieuw feit.

Over een uiteindelijke noodzaak van de autotunnel blijven de meningen verdeeld en is al veel gesproken. Toch lazen we vorige week in de media berichten die mogelijk zorgen voor een nieuw feit.

We lazen dat ProRail recent overwegen in Hilversum en Bunnik onderzocht. De vraag was of camerabewaking de roodlicht-negatie op overwegen zou beperken. De conclusie was positief. Een grotere pakkans en een hoge boete bleek het duidelijk veiliger te maken op de overwegen. ProRail besloot dan ook om dat op meer overwegen toe te passen. Wij hebben ProRail hierover meteen een brief gestuurd met een paar vragen, zoals: wanneer in Castricum? En wat betekent dat voor de noodzaak van een autotunnel, wordt die minder?

Logische vragen, ProRail mailde ons dat er deze week een antwoord komt.

Tja. Wie weet volgen er nog meer innovaties ….

En wat levert een tunnel op voor Castricum? Niet veel goeds.

Een tunnel maakt het veiliger voor automobilisten en het gemak van de tunnel zorgt ongetwijfeld voor extra autoverkeer. Maar die blije automobilisten leveren met hun auto’s veel onveiligheid op in het dorp. Veiliger het spoor kruisen, maar toch wordt Castricum per saldo onveiliger.

Vlak bij de autotunnel gaat het dan al mis, zoals de fietsoversteek bij overweg Mient/Kramersweg naar duinen en Duin en Bosch, of de kruising bij Mient/Vinkebaan naar Bakkum. Dat zijn nu al knelpunten. Een tunnel maakt dat alleen maar erger.

Voorts is het duidelijk dat de Ruiterweg niet berekend is op nog meer autoverkeer.

Opmerkelijk is dat in de voorkeursoplossing in het Movaresrapport de doorfietsroute wordt omgeleid via de Burgemeester Mooijstraat, terwijl die smalle straat dan tevens een drukke aanrijroute wordt vanuit Castricum naar de autotunnel. Wij vinden dat een bizarre combinatie.

We begrijpen dat het plannenmaken voor de tunnel zich in een pril stadium bevindt. Toch maken we ons ongerust, want in tekst van de Movares haalbaarheidsstudie gaat het veel over de fiets, maar in de analyse en uitwerkingen schiet het rapport duidelijk tekort. Een schril contrast.

In de notitie die we u stuurden kunt u onze uitgebreide reactie op de Movares haalbaarheidsstudie lezen. We zijn voorstander van een open uitwisseling van ideeën en inzichten en zijn dan ook zeer benieuwd naar een schriftelijke reactie van ProRail en het College op onze notitie.

En als er uiteindelijk dan toch per se een desastreuze autotunnel moet komen, laten we er dan op letten dat goed rekening wordt gehouden met fietsers en voetgangers, zodat de nadelige effecten van een autotunnel zoveel mogelijk worden beperkt.

En laten we als Castricum en als regio’s IJmond en Alkmaar waar mogelijk de kansen pakken. Laten we echt kiezen voor optimale fietsveiligheid en bereikbaarheid. Voor zowel regionaal als lokaal fietsverkeer. Laten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat uiteindelijk zoveel mogelijk fietsers hun trein- én autobarrière ongelijkvloers kunnen kruisen.

De Fietsersbond blijft opletten.

Dank u voor uw aandacht.

Alex van der Leest

🚲 Fietsersbond Castricum

25 januari 2024

_DSC0718

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *