Extra fietspad voor betere bereikbaarheid!

Motie van De VrijeLijst en PvdA stelt vrijliggend fietspad voor langs de P&R

P1011707
De huidige ongemakkelijke en onveilige fietsroute via de P&R.

Extra fietspad voor betere bereikbaarheid!

Naar aanleiding van de motie van De VrijeLijst en PvdA kort een paar aanvullende opmerkingen van Fietsersbond Castricum. De motie stelt een vrijliggend fietspad voor tussen spoor en de P&R. Tekst van de motie, zie link.

Vooropgesteld, we steunen het idee van de motie van harte, want het is slecht gesteld met de verbinding tussen Beverwijkerstraatweg en het station. De fietser heeft twee opties. Allebei even slecht. Ten eerste via de P&R, een hobbelige route langs trekhaken van auto’s of de tweede optie via Puikman, ofwel omrijden langs de klinkerweg met veel sluipverkeer.

(Bovendien heeft de gemeente plannen om extra sluipverkeer aan te trekken door een uitgebreide ‘linksaf-strook’ langs de Beverwijkerstraatweg aan te leggen.)

Scherm­afbeelding 2023-10-08 om 12.34.56
Kaartje Fietsersbond: Doorfietsroute langs station Castricum Aansluiting Kramersweg naar Heemskerk geel gestippeld. (kaart: Apple)

Voorstel voor de toekomst!

De motie stelt daarentegen met een vrijliggend fietspad een prima verbetering voor, goed voor de bereikbaarheid van de fietsparkeerplaats Westerplein. Bovendien ziet de Fietsersbond voor de toekomst een duidelijke winst voor lokale en regionale fietsers. Het tracé past namelijk prima in het voorstel van de Fietsersbond voor de doorfietsroute Westelijk langs het spoor – tussen Limmen en de Beverwijkerstraatweg. Die doorfietsroute wordt daardoor directer en veiliger.

Immers, het in de motie voorgestelde fietspad verbindt zonder omweg en gescheiden van autoverkeer de Kramersweg met de Beverwijkerstraatweg, waar het – volgens het voorstel van de Fietsersbond – kan aansluiten op een tweerichting fietspad aan de noordzijde van de Beverwijkerstraatweg tot aan de rotonde; daarop blijven de fietspaden eenrichting, zodat op de rotonde kan worden overgestoken en de route prima aansluit op het vervolg in Heemskerk. Het besproken tracé is op onderstaande kaartje geel gestippeld.

Update december 2023

Overigens werd het tracé van de route westelijk langs het spoor door Royal HaskoningDHV in 2022 wegens de bestuurlijke intentieverklaring  onderzocht. Daarbij werd uitgegaan van de route langs P&R en het spoor en NIET de route via de Puikman-omweg, zie kaartje in deze link. Dat was in lijn met de fietsverbinding de Kadernota Zanderij Zuid, waarop de onderhavige motie is gebaseerd.

Scherm­afbeelding 2023-12-09 om 15.45.41
Uitsnede van het kaartje van Royal HaskoningDHV
Scherm­afbeelding 2023-10-10 om 12.17.49 copy
Kaartje Fietsersbond: Doorfietsroutes door en langs kern Castricum Voorkeur Fietsersbond blauw gestippeld; routes die bestuurlijk voorgesteld of overwogen worden, maar afgeraden door de Fietsersbond zijn rood gestippeld. (kaart: OpenStreetMap)

Achtergrond. Visie Fietsersbond voor doorfietsroutes door en langs kern Castricum.

Bovenstaande doorfietsroute is onderdeel van het regionaal en provinciaal doorfietsnetwerk. Een belangrijk hoogkwalitatief netwerk door de provincie, voor het onbekommerd en vlot fietsen van langere afstanden en ook goed te gebruiken voor fietsverkeer binnen de gemeentes. In dit geval gaat het om de doorfietsroute die regio’s Alkmaar en IJmond verbindt.

Wat betreft de routekeuzes wijkt de visie van de Fietsersbond op verschillende punten af van die van de regionale bestuurders. De bond blijft openstaan voor overleg.

We stippen kort een paar verschilpunten aan. Ten eerste betreft dat de bovenstaande aansluiting met de Kramersweg – gemeente kiest hiervoor (nog) niet voor een extra fietspad.

Ten tweede kiest de Fietsersbond voor een route westelijk langs het spoor met Uitgeest. Een prima verbinding met Uitgeest en goede aanvulling op de verbinding via de N203.

Bestuurlijk is dit alternatief niet eens onderzocht.  De bestuurlijk aangewezen alternatieven (Buitendijkspad, fietspad Uitgeesterweg Castricum<>Uitgeest) zijn niet op te waarderen tot doorfietsroute (hoewel het prima regionale verbindingen zijn). Ook de route door Castricum (Dorpsstraat) is minder geschikt als volwaardige doorfietsroute (te veel slecht oplosbare knelpunten), en er is op termijn een beter alternatief mogelijk westelijk langs het spoor.

Merk op dat de route westelijk langs het spoor tussen Limmen en Castricum door de regio is onderzocht en nu door de gemeente verder wordt uitgewerkt. De fietsroute door Castricum via Soomerwegh Dorpsstraat wordt momenteel door de gemeente verbeterd, om het enigszins op doorfietsroute-niveau te krijgen. Over de doorfietsroutes langs de N513 en N203 zoekt de Fietsersbond overleg met de provincie

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *