Aantallen langs Westerweg, Kapelweg, Hogeweg en Rijksweg

Achtergrond, aanvulling op IVP-Limmen West: fietstellingen

Tellingen en schattingen uit 2016/2017 geven een goed beeld

Aanvulling IVP Limmen-West, fietstellingen

In het IVP-Limmen worden belangrijke voorstellen gedaan voor de fietsinfrastructuur. Daarbij worden geen gegevens  van het aantal fietsers betrokken. Toch zijn er wel degelijk relevante  fietstellingen bekend van noordzuid verkeer; van oost-west fietsverkeer ontbreken die. We laten in dit bericht zien wat de beschikbare cijfers ons vertellen.

De resultaten

Om een beeld te krijgen van het aantal fietsbewegingen vergeleken met de autodrukte, hebben we de beschikbare cijfers bekeken:

  1. Herkomst analyse middelbare scholieren 2016/2017 en 2022 (bron postcodes leerlingen incl letters)
  2. Uitgebreide Noord-Zuid/Zuid-Noord fietstelling ter hoogte van de Lagelaan (2017) – uitgevoerd door gemeente Heiloo
  3. Enquête fietsroutes en knelpunten, Fietsersbond i.s.m. middelbare scholen (2016/2017) (link)
  4. Tellingen autoverkeer IVP Limmen-west (link)

Postcodevergelijking

Vergelijking tussen 2016/2027 van de aantallen postcodes van de leerlingen blijkt dat het aantal middelbare scholieren in Heiloo en Limmen grofweg gelijk is gebleven. Er zijn ongeveer 850 scholieren woonachtig in Heiloo en 350 in Limmen.

Dit steunt het idee dat gegevens uit 2016/17 bruikbaar zijn. Hoewel het natuurlijk afwachten is welke impact (a) de netwerkverbeteringen (zowel doorfiets- als hoofdfietsnetwerk), (b) de IVP-aanpassingen en (c) de verbeteringen aan de Rijksweg in de praktijk voor effect hebben op de route-voorkeuren van de fietsers.

Getelde fietsers

In de tellingen werden de aantallen fietsers op 4 Noord-Zuid routes geteld:

  1. Oosterzijweg,
  2. Kennemerstraatweg (Rijksweg)
  3. Ho(o)geweg
  4. Westerweg

De telling aan de Lagelaan maakte onderscheid tussen scholieren en overige fietsers. De fietsroute enquêtes ging vooral over school/thuis verkeer van de scholieren.

In totaal ging het tussen 7:00 en 19:00 uur om gemiddeld bijna 4800 fietsbewegingen per dag,  waarvan 35% scholieren (school<>thuis). De meeste fietsers gingen via de Hoogeweg en de Kennemerstraatweg (beide rond 1700 fietsbewegingen per dag) – scholieren hadden daarbij een duidelijke voorkeur voor de Hoogeweg. Destijds werd langs de Kapelweg niet fysiek geteld, en de fietsenquête schatte 130 school/thuis-bewegingen. De Westerweg wordt amper benut door scholieren en telde op werkdagen 630 fietsbewegingen (waarvan 9% scholieren) – dat aantal kan anders worden als het onderdeel wordt van het doorfietsnetwerk.

Minder fietsers langs de Westerweg

Waarom kiezen fietsers minder vaak de Westerweg. Fietsers vertellen ons dat het prettiger is ’tussen de huizen door ‘ en minder last van opdringerig autoverkeer.  Zeker is dat fietsers langs de Westerweg  meer last hebben van de wind en van landbouwverkeer; ook wordt daar aantoonbaar harder gereden door autoverkeer.

Aantallen automobilisten

In absolute zin en vergeleken met het aantal fietsers is het aantal automobilisten langs de noord-zuid routes klein te noemen. Dagtotalen van de aantallen motorvoertuigen op werkdagen: Westerweg 780, Kapelweg 300 en Hogeweg 750. Wel reden veel automobilisten te hard, vooral langs de Westerweg.

Conclusie

Op de noord-zuid routes in West Limmen wordt duidelijk meer heen enter gefietst dan met de auto gereden. Op zichzelf steunt dat de keuze voor fietsstraten via Westerweg en Kapelweg/Hogeweg. Opvallend is het relatief lage aantal fietsers op de Westerweg. Dat lijkt om extra aandacht te vragen in een IVP, we missen dat in het huidige verhaal.

Merk op dat bij de tellingen alleen op de  Westerweg het dagtotaal van passerende auto’s hoger is dan het aantal fietsers., maar dat zou anders kunnen worden als het een volwaardige doorfietsroute is.

Wel moeten de fietsstraten wel aan CROW kwaliteitsnormen voldoen. De Fietsersbond komt later met een analyse of/hoe fietsstraten het beste te realiseren zijn (link naar analyse volgt).

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *